ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowości wydawnicze

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
0
Do koszyka 'Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16'

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
0
Do koszyka 'Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13'

Anabasis. Studia Classica et Orientalia 1/2010
0
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 1/2010'

Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających
0
Do koszyka 'Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających'

Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
0
Do koszyka 'Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)'

Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
0
Do koszyka 'Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim'

Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl