ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
27,30zł
Do koszyka 'Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje'
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej
15,75zł
Do koszyka 'Animacja kultury w praktyce edukacyjnej'
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje – wartości – konteksty
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje – wartości – konteksty
23,10zł
Do koszyka 'Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje – wartości – konteksty'
Rzecz, ciało, pamięć. Eseje z filozofii historii
Rzecz, ciało, pamięć. Eseje z filozofii historii
21,00zł
Do koszyka 'Rzecz, ciało, pamięć. Eseje z filozofii historii'
Introduction to Mathematical English (dodruk)
Introduction to Mathematical English (dodruk)
10,50zł
Do koszyka 'Introduction to Mathematical English (dodruk)'
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)
47,25zł
Do koszyka 'Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)'
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
25,20zł
Do koszyka 'Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia'
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
21,00zł
Do koszyka 'Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne'
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
19,95zł
Do koszyka 'Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich'
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1
24,15zł
Do koszyka 'Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1'
The Rudiments of the History of English (dodruk)
The Rudiments of the History of English (dodruk)
16,80zł
Do koszyka 'The Rudiments of the History of English (dodruk)'
Przez świat: Tom XXI
Przez świat: Tom XXI
30,00zł
Do koszyka 'Przez świat: Tom XXI'
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
27,30zł
Do koszyka 'Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów'
Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje Państwa, społeczeństwa i polityki
Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje Państwa, społeczeństwa i polityki
40,95zł
Do koszyka 'Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje Państwa, społeczeństwa i polityki'
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
52,50zł
Do koszyka 'Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia'
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
19,95zł
Do koszyka 'Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii'
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2
29,40zł
Do koszyka 'Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2'
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
30,45zł
Do koszyka 'Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój, red. B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska   01/2018 
 Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life-span (poradnik metodyczny), K. Barłóg   01/2018 
 Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska między teorią a praktyką, red. J. Olszewski   01/2018 
 Career Paths 1: Translating Medical Text, K. Puchała-Ladzińska   01/2018 
 Men and Women. Differences, similarities/ Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, red. A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator   01/2018 
 Literackie obrazy świata 2. Deformacja rzeczywistości, red. A. Luboń, M. Karpińska   01/2018 
 Tematy i Konteksty, nr 7(12)/2017, Pogranicza jako przestrzenie…konfliktów: Zło Konieczne?   01/2018 
 Galicja Studia i Materiały. 200 lat Ossolineum, S. Kozak, A. Kawalec   01/2018 
 Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku regionu podkarpackiego, M. Stec   01/2018 
 Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu, B. Botwina   01/2018 
 Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi   01/2018 
 Nauka Sztuka Kirenko   01/2018 
 The Cultural Hybridity of Mexican Americans   01/2018 
 Introduction to Hospitality   01/2018 
 Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, K. Barłóg   01/2018 
 Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 1   01/2018 
 Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teorie i badania, red. B. Szluz   01/2018 
 Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne, red. B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska   01/2018 
 Przyboś dzisiaj, red. Z. Ożóg, J. Pasterski, M. Rabizo-Birek   01/2018 
 Pływanie na igrzyskach olimpijskich w latach 1896-2016, I. Tabaczek-Bejster   01/2018 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl