ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-30 października 2016 roku
Dział Kolportażu będzie nieczynny z powodu udziału
Wydawnictwa UR w 20. Międzynarodowych Targach Książki
w Krakowie. Złożone w tym czasie zamówienia będą
realizowane po 1 listopada.

Nowości wydawnicze
Linie nieba
Linie nieba
26,25zł
Do koszyka 'Linie nieba'
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
34,65zł
Do koszyka 'Radio regionalne w Polsce'
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
31,50zł
Do koszyka 'Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II'
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
17,85zł
Do koszyka 'Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych'
Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia
Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia
31,50zł
Do koszyka 'Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia'
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
25,20zł
Do koszyka 'Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka'
An Academic Text as a Perceived Barrier to Practising Interdisciplinary Research
An Academic Text as a Perceived Barrier to Practising Interdisciplinary Research
23,10zł
Do koszyka 'An Academic Text as a Perceived Barrier to Practising Interdisciplinary Research'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)
39,90zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)'
Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II
Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II
16,80zł
Do koszyka 'Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II'
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
23,10zł
Do koszyka 'Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej'
Dydaktyka Polonistyczna nr 1(10)/2015
Dydaktyka Polonistyczna nr 1(10)/2015
14,70zł
Do koszyka 'Dydaktyka Polonistyczna nr 1(10)/2015'
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 15
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 15
36,75zł
Do koszyka 'Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 15'
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
29,40zł
Do koszyka 'Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1'
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
22,05zł
Do koszyka 'Cnoty. Eseje z filozofii kultury'
Poetika wyskazywanija w piesach odiesskich dramaturgow Anny Jublonskoj i Aleksandra Mardjana
Poetika wyskazywanija w piesach odiesskich dramaturgow Anny Jublonskoj i Aleksandra Mardjana
18,90zł
Do koszyka 'Poetika wyskazywanija w piesach odiesskich dramaturgow Anny Jublonskoj i Aleksandra Mardjana'
Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy
Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy
18,90zł
Do koszyka 'Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy'
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
29,40zł
Do koszyka 'Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia'
Polityka i Społeczeństwo 2(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 2(14)2016, (Studies in Politics and Society)
18,90zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo 2(14)2016, (Studies in Politics and Society)'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016   11/2016 
 Słowo. Studia językoznawcze 6/2015   11/2016 
 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016   11/2016 
 Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. IV, red. P. Grata   11/2016 
 Współczesny Rzeszów. Problemy społeczno-kulturowe, Aspekty społeczno-kulturowe, red. M. Malikowski, B. Szluz   11/2016 
 Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego, red. M. Malikowski, B. Szluz   11/2016 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016), red. M.G. Woźniak   10/2016 
 Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik, red. K. Mihułka, P. Bąk, J. Chojnacka-Gärtner   10/2016 
 Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XX, red. Brożyna M., Godek Ł., Urbanik A   10/2016 
 Marka w procesie zarządzania portfelem, Gajdek G., Halicki M.   10/2016 
 Transborder Economicus 1/2016, red. G. Ślusarz   10/2016 
 Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji, red. S. Kozak, L. Gawor   10/2016 
 Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1, red. G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska   10/2016 
 Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, red. U. Gruca-Miąsik   10/2016 
 Zjawiska ludobójstwa w XX i XXI wieku   10/2016 
 Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji, M. Oberc   10/2016 
 Światy możliwe z serii: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, t. II: Interpretacje, red. S. Gałkowski, M. Stanisz, A. Iskra-Paczkowska   10/2016 
 Światy możliwe z serii: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, t. I, Projekty, red. S. Gałkowski, M. Stanisz, A. Iskra-Paczkowska   10/2016 
 I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal   10/2016 
 Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej, E. Dolata   10/2016 
 Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci, A. Gajdek   10/2016 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl