ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty
Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty
35,70zł
Do koszyka 'Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty'
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
26,25zł
Do koszyka 'Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7'
Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780
Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780
45,15zł
Do koszyka 'Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780'
Badania naukowe w rehabilitacji
Badania naukowe w rehabilitacji
28,35zł
Do koszyka 'Badania naukowe w rehabilitacji'
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 1 / vol. 1
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 1 / vol. 1
17,85zł
Do koszyka 'Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, bd. 1 / vol. 1'
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 1
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 1
10,50zł
Do koszyka 'Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 1'
Realia muzyki polskiej  w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
Realia muzyki polskiej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
7,35zł
Do koszyka 'Realia muzyki polskiej  w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku'
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu jazyku
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu jazyku
12,60zł
Do koszyka 'Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu jazyku'
Polityka i Społeczeństwo, nr 3(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 3(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
14,70zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 3(12)/2014 (Studies in Politics and Society)'
Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics
Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics
8,40zł
Do koszyka 'Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics'
Obywatelstwo polskie w świetle prawa administracyjnego
Obywatelstwo polskie w świetle prawa administracyjnego
16,80zł
Do koszyka 'Obywatelstwo polskie w świetle prawa administracyjnego'
Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)
Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)
67,20zł
Do koszyka 'Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)'
Twórczość wybranych kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki
Twórczość wybranych kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki
7,35zł
Do koszyka 'Twórczość wybranych kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki'
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 3
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 3
13,65zł
Do koszyka 'Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 3'
Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 1 / vol. 1
Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 1 / vol. 1
13,65zł
Do koszyka 'Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 1 / vol. 1'
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej
26,25zł
Do koszyka 'Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej'
Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich
Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich
31,50zł
Do koszyka 'Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich'
Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual, t. 2
Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual, t. 2
24,15zł
Do koszyka 'Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual, t. 2'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, red. W. Furman, P. Kuca   04/2015 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 86, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9   04/2015 
 Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej, A. Iwanicka-Maciura   04/2015 
 Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej, W. Czarny, M. Szczudło   04/2015 
 Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne, J. Pasterska   04/2015 
 Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk, M. Ura   04/2015 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15, red. R. Świrgoń-Skok   04/2015 
 Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju   04/2015 
 Wybrane problemy ratownictwa medycznego, cz. I, red. B. Lewandowski, M. Wojtaszek   04/2015 
 Operational Risk Management in a Bank, W. Kulpa   04/2015 
 50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001, A.M. Żółtek   04/2015 
 Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie, red. W. Jedynak   04/2015 
 Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011, A. Kołomycew   04/2015 
 Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002, K. Żarna   04/2015 
 Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie   04/2015 
 Musica Galiciana XIV, red. G. Oliwa   04/2015 
 Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, red. T. Koziełło, P. Maj, A. Pięta-Szawara   04/2015 
 Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie, A. Mach   04/2015 
 Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka, red. G. Ryba   04/2015 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl