ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydawnictwo ma tak długą historię jak nasza uczelnia. Powstało bowiem już w 1965 r. jako jednostka ogólnouczelniana WSP w Rzeszowie. Od tego czasu służy społeczności akademickiej przez profesjonalne wydawanie prac naukowych, dydaktycznych oraz różnorodnych publikacji okazjonalnych. Autorami opracowań są zarówno pracownicy naukowi naszej uczelni, jak i innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Publikacje obejmują podstawowe dyscypliny akademickie i zagadnienia interdyscyplinarne. Najważniejsze z nich to opracowania monograficzne, rozprawy habilitacyjne i podręczniki. Wydawane są także czasopisma prezentujące rezultaty najnowszych badań z poszczególnych dyscyplin naukowych: „Zeszyty Naukowe UR”, „Polityka i Społeczeństwo”, „Przegląd Medyczny UR”, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej UR”, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Słowo. Studia językoznawcze”, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, „Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, „Anabasis. Studia classica et orientalia”,„ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich”, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, „Tematy i Konteksty. Z archiwum polonisty” oraz serie wydawnicze: Galicja i jej dziedzictwo, Istorija i sowriemiennost’ w russkoj litieraturie, Musica Galiciana, Polska i jej wschodni sąsiedzi, Rusistika i sowriemiennost’, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. czy Z Archiwum Pisarza.

Sprawna i wszechstronna działalność edytorska oraz poligraficzna jest możliwa dzięki doświadczonym pracownikom Redakcji i Drukarni. Trzonem oficyny uczelnianej jest Redakcja, w której pracuje czterech redaktorów, w tym jeden redaktor techniczny. Nasze publikacje są drukowane i oprawiane w Drukarni UR.

W 1998 r. Wydawnictwo UR przystąpiło do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które organizuje wystawy wydawnictw akademickich. Dzięki temu nasze publikacje trafiły już do różnych ośrodków uniwersyteckich za granicą, m.in. Biblioteki Uniwersytetu im. T. Szewczenki we Lwowie (1999 r.), Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (2000 r.), zbiorów Instytutu Polskiego i Biblioteki Głównej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2001 r.), Bibliotek Uniwersytetu i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (2002 r.), na Papieski Uniwersytet Urbanianum w Watykanie (2007 r.),  do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (2008 r.), Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2009), Ogniska Polskiego w Londynie – dawnej siedziby rządu RP na uchodźstwie (2010), do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu (2011), Bawarskiej Biblioteki Państwowej w Monachium (2012), są także w zbiorach bibliotek uniwersytetów w Sztokholmie, Madrycie, Petersburgu, Dniepropietrowsku, Czerniowcach.

O poziomie merytorycznym drukowanych książek świadczą przyznawane na nie dotacje, a o ich walorach edytorskich – liczne wyróżnienia. Książki nagrodzone w ostatnich latach to m.in.: znakomita merytorycznie i edytorsko monografia pt. Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) autorstwa Marka Nalepy, nagrodzona przez Bibliotekę Śląską w 2004 r., Aleksander Wielki i świat irański autorstwa Marka J. Olbrychta – Najlepsza Książka Akademicka „Atena 2005”, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień autorstwa Czesława Lewickiego – I miejsce na 10. Targach Książki w Krakowie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2006 oraz Ekologia i ochrona środowiska pod redakcją Zygmunta Wnuka – Nagroda Gaudeamus w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2011 przyznana na 15. Targach Książki w Krakowie. Nominowane do nagród były: Chemia fizyczna dla biologów autorstwa Grzegorza Bartosza (XI Poznańskie Dni Książki Naukowej, 2007 r.; 11. Targi Książki w Krakowie, 2007 r.), Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka (Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej „Academia” w Warszawie, 2007 r.), dwutomowa Poezja polska na obczyźnie pod redakcją Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego (XIII Targi Książki Akademickiej Atena, 2008), Ewolucyjna psychologia umysłu autorstwa Andrzeja Łukasika (12. Targi Książki w Krakowie, 2008 r.), Psychologia polityki Henryka Pietrzaka i Jerzego Gawrońskiego (16. Targi Książki w Krakowie, 2012), Nowe podmioty w przestrzeni medialnej Henryka Pietrzaka (17. Targi Książki w Krakowie, 2013 r.). Wyróżnienia otrzymały: Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym autorstwa Zygmunta Tęczy (14. Targi Książki w Krakowie, 2010 r.), Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych Piotra Krzysztofa Sowińskiego (VII Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia, 2013) oraz Piękno Nanoświata Magdaleny Parlinskiej-Wojtan (XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, 2013).

Dużym osiągnięciem roku 2013 było wydanie 141 publikacji z planu wydawniczego o łącznej objętości 1800 arkuszy wydawniczych i łącznym nakładzie ok. 21 000 egz., co stawia Wydawnictwo UR w gronie najlepiej funkcjonujących oficyn akademickich w kraju. Osiągnięcie tak dobrego efektu było możliwe dzięki wyposażeniu Drukarni UR w maszyny cyfrowe. Zakupiono monochromatyczną maszynę cyfrową Xerox, która umożliwiła skrócenie czasu druku i oprawy oraz druk małych nakładów na życzenie, a przede wszystkim zmniejszyła koszt druku i oprawy książek oraz nowoczesnej maszyny cyfrowej firmy Konica Minolta, umożliwiającej druk w kolorze o bardzo dobrej jakości. Drukarnia UR stała się dzięki temu bardziej nowoczesna i nadąża za rozwojem w branży poligraficznej.

22 lipca 2013 r. nasza oficyna podpisała umowę o współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN w sprawie publikacji książek w formie elektronicznej w czytelni on-line „i-buk.pl”. Lista zamieszczonych na platformie książek znajduje się w naszej stronie internetowej (dział: Informacje, zakładka: Nasze książki na ibuk.pl).

Nasze publikacje można nabywać w Rzeszowie w siedzibie Wydawnictwa UR (ul. prof. S. Pigonia 6, budynek Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, I piętro, pokój 112), w punkcie sprzedaży książek „Krzyś” mieszczącym się w budynku Rektoratu (al. Rejtana 16c), w księgarni: „Iuris Prudentia”, ul. Jana III Sobieskiego 2D/2 (nauki prawne), „Libra”, ul. Jagiellońska 14 (wybrane tytuły), oraz w punktach na terenie uczelni: w budynku Wydziału Filologicznego, al. Rejtana 16 B (filologie obce),  w Instytucie Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83 (nauki o sztuce), w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodnicznego, al. Rejtana 16 A (nauki techniczne, matematyka), a także w wybranych księgarniach na terenie całego kraju (ich adresy zamieszczone są w „Katalogu” i na stronie internetowej). Prowadzimy sprzedaż wysyłkową, przyjmujemy zamówienia składane telefonicznie, wysyłane listem, faksem, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa (http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl), zawierającej pełną informację o naszej ofercie książkowej.

Nowości wydawnicze

Polscy robotnicy przymusowi w rejonie bielefeldzkim podczas II wojny światowej, W. Kwieciński
0,00zł
Do koszyka 'Polscy robotnicy przymusowi w rejonie bielefeldzkim podczas II wojny światowej, W. Kwieciński'
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
26,25zł
Do koszyka 'Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)'
Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim
Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim
17,85zł
Do koszyka 'Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim'
Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura
Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura
21,00zł
Do koszyka 'Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura'
Rodzina – centrum świata
Rodzina – centrum świata
26,25zł
Do koszyka 'Rodzina – centrum świata'
Ius et Administratio. Zeszyt specjalny 4
Ius et Administratio. Zeszyt specjalny 4
15,75zł
Do koszyka 'Ius et Administratio. Zeszyt specjalny 4'
Język nasz ojczysty. Zbiór studiów
Język nasz ojczysty. Zbiór studiów
21,00zł
Do koszyka 'Język nasz ojczysty. Zbiór studiów'
Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej
Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej
26,25zł
Do koszyka 'Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej'
Głos-Język-Komunikacja
Głos-Język-Komunikacja
12,60zł
Do koszyka 'Głos-Język-Komunikacja'
Słowo. Studia językoznawcze, nr 4
Słowo. Studia językoznawcze, nr 4
15,75zł
Do koszyka 'Słowo. Studia językoznawcze, nr 4'
Świat metali, wyd. III uzupełnione
Świat metali, wyd. III uzupełnione
29,40zł
Do koszyka 'Świat metali, wyd. III uzupełnione'
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
15,75zł
Do koszyka 'Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe'
Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury
Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury
10,50zł
Do koszyka 'Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury'
Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce (dodruk)
Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce (dodruk)
15,75zł
Do koszyka 'Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce (dodruk)'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39 (3/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39 (3/2014)
34,65zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39 (3/2014)'
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
10,50zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)'
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XII, z. 3
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XII, z. 3
15,75zł
Do koszyka 'Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XII, z. 3'
Podstawy instrumentalnych metod analitycznych dla studentów kierunków  przyrodniczych
Podstawy instrumentalnych metod analitycznych dla studentów kierunków przyrodniczych
13,65zł
Do koszyka 'Podstawy instrumentalnych metod analitycznych dla studentów kierunków  przyrodniczych'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, red. K. Barłóg   10/2014 
 Technologia żywności i żywienia, red. M. Zin   10/2014 
 Przez Świat, t. XVIII, red. A. Urbanik, M. Brożyna, Ł. Godek   10/2014 
 Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego, red. J. Pasterska, W. Ligęza   10/2014 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 40, red. M.G. Woźniak   10/2014 
 Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych, red. Z. Rykiel   10/2014 
 The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. II: Literature and Culture, red. M. Martynuska, B. Niedziela, E. Rokosz-Piejko   10/2014 
 Polscy robotnicy przymusowi w rejonie bielefeldzkim podczas II wojny światowej, W. Kwieciński   10/2014 
 Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, W. Furmanek   10/2014 
 Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... w kierunku poprawy efektywności pracy, M. Grzebyk, A. Pierścieniak, P. Filip   10/2014 
 The Subcarpathian Studies in English Language. Literature and Culture. Vol. I: Linguistics and Methodology, red. G.A. Kleparski, B. Kopecka, E. Konieczna   10/2014 
 Rachunkowość przedsiębiorstw, P. Filip, M. Grzebyk, R. Nestorowicz, B. Sowa   10/2014 
 50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001, A.M. Żółtek   10/2014 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl