ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydawnictwo ma tak długą historię jak nasza uczelnia. Powstało bowiem już w 1965 r. jako jednostka ogólnouczelniana WSP w Rzeszowie. Od tego czasu służy społeczności akademickiej przez profesjonalne wydawanie prac naukowych, dydaktycznych oraz różnorodnych publikacji okazjonalnych. Autorami opracowań są zarówno pracownicy naukowi naszej uczelni, jak i innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Publikacje obejmują podstawowe dyscypliny akademickie i zagadnienia interdyscyplinarne. Najważniejsze z nich to opracowania monograficzne, rozprawy habilitacyjne i podręczniki. Wydawane są także czasopisma prezentujące rezultaty najnowszych badań z poszczególnych dyscyplin naukowych: „Zeszyty Naukowe UR”, „Polityka i Społeczeństwo”, „Przegląd Medyczny UR”, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej UR”, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Słowo. Studia językoznawcze”, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, „Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, „Anabasis. Studia classica et orientalia”,„ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich”, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, „Tematy i Konteksty. Z archiwum polonisty” oraz serie wydawnicze: Galicja i jej dziedzictwo, Istorija i sowriemiennost’ w russkoj litieraturie, Musica Galiciana, Polska i jej wschodni sąsiedzi, Rusistika i sowriemiennost’, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. czy Z Archiwum Pisarza.

Sprawna i wszechstronna działalność edytorska oraz poligraficzna jest możliwa dzięki doświadczonym pracownikom Redakcji i Drukarni. Trzonem oficyny uczelnianej jest Redakcja, w której pracuje czterech redaktorów, w tym jeden redaktor techniczny. Nasze publikacje są drukowane i oprawiane w Drukarni UR.

W 1998 r. Wydawnictwo UR przystąpiło do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które organizuje wystawy wydawnictw akademickich. Dzięki temu nasze publikacje trafiły już do różnych ośrodków uniwersyteckich za granicą, m.in. Biblioteki Uniwersytetu im. T. Szewczenki we Lwowie (1999 r.), Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (2000 r.), zbiorów Instytutu Polskiego i Biblioteki Głównej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2001 r.), Bibliotek Uniwersytetu i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (2002 r.), na Papieski Uniwersytet Urbanianum w Watykanie (2007 r.),  do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (2008 r.), Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2009), Ogniska Polskiego w Londynie – dawnej siedziby rządu RP na uchodźstwie (2010), do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu (2011), Bawarskiej Biblioteki Państwowej w Monachium (2012), są także w zbiorach bibliotek uniwersytetów w Sztokholmie, Madrycie, Petersburgu, Dniepropietrowsku, Czerniowcach.

O poziomie merytorycznym drukowanych książek świadczą przyznawane na nie dotacje, a o ich walorach edytorskich – liczne wyróżnienia. Książki nagrodzone w ostatnich latach to m.in.: znakomita merytorycznie i edytorsko monografia pt. Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) autorstwa Marka Nalepy, nagrodzona przez Bibliotekę Śląską w 2004 r., Aleksander Wielki i świat irański autorstwa Marka J. Olbrychta – Najlepsza Książka Akademicka „Atena 2005”, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień autorstwa Czesława Lewickiego – I miejsce na 10. Targach Książki w Krakowie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2006 oraz Ekologia i ochrona środowiska pod redakcją Zygmunta Wnuka – Nagroda Gaudeamus w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2011 przyznana na 15. Targach Książki w Krakowie. Nominowane do nagród były: Chemia fizyczna dla biologów autorstwa Grzegorza Bartosza (XI Poznańskie Dni Książki Naukowej, 2007 r.; 11. Targi Książki w Krakowie, 2007 r.), Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka (Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej „Academia” w Warszawie, 2007 r.), dwutomowa Poezja polska na obczyźnie pod redakcją Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego (XIII Targi Książki Akademickiej Atena, 2008), Ewolucyjna psychologia umysłu autorstwa Andrzeja Łukasika (12. Targi Książki w Krakowie, 2008 r.), Psychologia polityki Henryka Pietrzaka i Jerzego Gawrońskiego (16. Targi Książki w Krakowie, 2012), Nowe podmioty w przestrzeni medialnej Henryka Pietrzaka (17. Targi Książki w Krakowie, 2013 r.). Wyróżnienia otrzymały: Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym autorstwa Zygmunta Tęczy (14. Targi Książki w Krakowie, 2010 r.), Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych Piotra Krzysztofa Sowińskiego (VII Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia, 2013) oraz Piękno Nanoświata Magdaleny Parlinskiej-Wojtan (XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, 2013).

Dużym osiągnięciem roku 2013 było wydanie 141 publikacji z planu wydawniczego o łącznej objętości 1800 arkuszy wydawniczych i łącznym nakładzie ok. 21 000 egz., co stawia Wydawnictwo UR w gronie najlepiej funkcjonujących oficyn akademickich w kraju. Osiągnięcie tak dobrego efektu było możliwe dzięki wyposażeniu Drukarni UR w maszyny cyfrowe. Zakupiono monochromatyczną maszynę cyfrową Xerox, która umożliwiła skrócenie czasu druku i oprawy oraz druk małych nakładów na życzenie, a przede wszystkim zmniejszyła koszt druku i oprawy książek oraz nowoczesnej maszyny cyfrowej firmy Konica Minolta, umożliwiającej druk w kolorze o bardzo dobrej jakości. Drukarnia UR stała się dzięki temu bardziej nowoczesna i nadąża za rozwojem w branży poligraficznej.

22 lipca 2013 r. nasza oficyna podpisała umowę o współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN w sprawie publikacji książek w formie elektronicznej w czytelni on-line „i-buk.pl”. Lista zamieszczonych na platformie książek znajduje się w naszej stronie internetowej (dział: Informacje, zakładka: Nasze książki na ibuk.pl).

Nasze publikacje można nabywać w Rzeszowie w siedzibie Wydawnictwa UR (ul. prof. S. Pigonia 6, budynek Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, I piętro, pokój 112), w punkcie sprzedaży książek „Krzyś” mieszczącym się w budynku Rektoratu (al. Rejtana 16c), w księgarni: „Iuris Prudentia”, ul. Jana III Sobieskiego 2D/2 (nauki prawne), „Libra”, ul. Jagiellońska 14 (wybrane tytuły), oraz w punktach na terenie uczelni: w budynku Wydziału Filologicznego, al. Rejtana 16 B (filologie obce),  w Instytucie Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83 (nauki o sztuce), w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodnicznego, al. Rejtana 16 A (nauki techniczne, matematyka), a także w wybranych księgarniach na terenie całego kraju (ich adresy zamieszczone są w „Katalogu” i na stronie internetowej). Prowadzimy sprzedaż wysyłkową, przyjmujemy zamówienia składane telefonicznie, wysyłane listem, faksem, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa (http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl), zawierającej pełną informację o naszej ofercie książkowej.

Nowości wydawnicze
Przegląd Medyczny UR i NiL w Warszawie, t. XII, z. 2
Przegląd Medyczny UR i NiL w Warszawie, t. XII, z. 2
15,75zł
Do koszyka 'Przegląd Medyczny UR i NiL w Warszawie, t. XII, z. 2'
Principles of Tourism and Recreation
Principles of Tourism and Recreation
8,40zł
Do koszyka 'Principles of Tourism and Recreation'
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 3 / vol. 3
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 3 / vol. 3
17,85zł
Do koszyka 'Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 3 / vol. 3'
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 4 / vol. 4
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 4 / vol. 4
15,75zł
Do koszyka 'Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 4 / vol. 4'
Wirtualność jako realność
Wirtualność jako realność
15,75zł
Do koszyka 'Wirtualność jako realność'
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów
16,80zł
Do koszyka 'Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)
29,40zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)'
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13
29,40zł
Do koszyka 'Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13'
Kultura mówienia dawniej i dziś
Kultura mówienia dawniej i dziś
27,30zł
Do koszyka 'Kultura mówienia dawniej i dziś'
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
16,80zł
Do koszyka 'Dydaktyka Informatyki nr 9/2014'
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 4/2013
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 4/2013
23,10zł
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 4/2013'
Tematy i Konteksty. Dzisiaj i jutro poetyki, nr 3(8)/2013
Tematy i Konteksty. Dzisiaj i jutro poetyki, nr 3(8)/2013
31,50zł
Do koszyka 'Tematy i Konteksty. Dzisiaj i jutro poetyki, nr 3(8)/2013'
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
10,50zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)'
Familiologia XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania
Familiologia XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania
23,10zł
Do koszyka 'Familiologia XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania'
Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia
Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia
24,15zł
Do koszyka 'Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia'
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 82, Seria Prawnicza, Prawo 14
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 82, Seria Prawnicza, Prawo 14
17,85zł
Do koszyka 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 82, Seria Prawnicza, Prawo 14'
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
12,60zł
Do koszyka 'Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej'
Translating Popular Science Articles: Towards a Reader-Oriented Approach
Translating Popular Science Articles: Towards a Reader-Oriented Approach
15,75zł
Do koszyka 'Translating Popular Science Articles: Towards a Reader-Oriented Approach'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Język nasz ojczysty. Zbiór studiów, red. B. Taras   09/2014 
 Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XII, z. 3, red. A. Kwolek   09/2014 
 Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce, P. Żegleń   09/2014 
 Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, W. Furmanek   09/2014 
 Głos. Profilaktyka – zaburzenia – terapia, red. A. Myszka   09/2014 
 Wierność życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej, A. Wal   09/2014 
 Słowo. Studia językoznawcze, nr 4, red. K. Ożóg   09/2014 
 Rodzina – centrum świata, U. Gruca-Miąsik   09/2014 
 Z dziejów rehabilitacji medycznej w Polsce (1944–1989), S. Jandziś   09/2014 
 Rachunkowość przedsiębiorstw – aspekt ewidencyjny i zarządczy, P. Filip, M. Grzebyk, R. Nestorowicz, B. Sowa   09/2014 
 Chorologiczne aspekty występowania rodzaju Crataegus w Karpatach Polskich, Oklejewicz K., Chwastek E., Szewczyk M., J. Mitka   09/2014 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39, red. M.G. Woźniak   09/2014 
 Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, E. Rączy   09/2014 
 Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society), red. A. Pawłowska   09/2014 
 Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, red. A. Bonusiak, J. Popek, K. Stukus, D. Hanik   09/2014 
 Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, red. M. Żardecka-Nowak, W. Nowak   09/2014 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl