ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
The research challenges in nursing practice
The research challenges in nursing practice
17,85zł
Do koszyka 'The research challenges in nursing practice'
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
21,00zł
Do koszyka 'Rehabilitacja w chorobie Parkinsona'
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016
15,75zł
Do koszyka 'Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016'
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
26,25zł
Do koszyka 'Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej'
Wartości i idee a polityka
Wartości i idee a polityka
23,10zł
Do koszyka 'Wartości i idee a polityka'
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
16,80zł
Do koszyka 'Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies'
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
28,35zł
Do koszyka 'Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej'
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
29,40zł
Do koszyka 'Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka'
Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką
Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką
24,15zł
Do koszyka 'Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką'
Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rowiązaniami, B. Kasprzyk, J. Wojnar
Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rowiązaniami, B. Kasprzyk, J. Wojnar
14,70zł
Do koszyka 'Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rowiązaniami, B. Kasprzyk, J. Wojnar'
Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 2 / vol. 2
Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 2 / vol. 2
15,75zł
Do koszyka 'Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 2 / vol. 2'
Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980
Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980
18,90zł
Do koszyka 'Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
35,70zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)'
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
26,25zł
Do koszyka 'Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji'
Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci
Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci
16,80zł
Do koszyka 'Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci'
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
34,65zł
Do koszyka 'Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje'
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
40,95zł
Do koszyka 'Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja'
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
19,95zł
Do koszyka 'Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2   03/2017 
 Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie, red. E. Dynia   02/2017 
 Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016, red. A. Jakubowska-Ożóg   02/2017 
 Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida. J. Pasterska   02/2017 
 Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych, J. Gorzelany, M. Rudy   02/2017 
 Język niemiecki w Austrii, E. Cwanek-Florek   02/2017 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr ..., Seria Prawnicza, Prawo 19, red. R. Świrgoń-Skok   02/2017 
 Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna, red. J. Pasterska, B. Trygar   02/2017 
 Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, red. G. Grzybek   02/2017 
 Literackie obrazy świata. Sfery kreacji, red. A. Luboń, J. Gościńska, M. Zagórska   02/2017 
 Interlinguales und kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven , red. K. Mihułka, M. Sieradzka   02/2017 
 Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej, W Łobodziec   02/2017 
 Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur, red. A. Jakubowska-Ożóg, D. Hejda   02/2017 
 Głos – Język – Komunikacja 3, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida   02/2017 
 Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven, red. K. Mihułka, M. Sieradzka, R. Budziak   02/2017 
 Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku, W. Maryjka   02/2017 
 Germanistische Kontexte, vol. 2, red. M. Wierzbicka M., G. Jaśkiewicz   02/2017 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl