ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy
Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy
14,70zł
Do koszyka 'Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy'
Przedsiębiorstwo i Region nr 7/2015. Współpraca, konkurencyjność, rozwój
Przedsiębiorstwo i Region nr 7/2015. Współpraca, konkurencyjność, rozwój
15,75zł
Do koszyka 'Przedsiębiorstwo i Region nr 7/2015. Współpraca, konkurencyjność, rozwój'
Złote lata polonistyki Lwowskiej (1919-1939), M. Chrostek
Złote lata polonistyki Lwowskiej (1919-1939), M. Chrostek
55,65zł
Do koszyka 'Złote lata polonistyki Lwowskiej (1919-1939), M. Chrostek'
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
22,00zł
Do koszyka 'Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach'
Dydaktyka Informatyki nr 11/2016
Dydaktyka Informatyki nr 11/2016
16,80zł
Do koszyka 'Dydaktyka Informatyki nr 11/2016'
Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax, wydanie 2
Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax, wydanie 2
16,80zł
Do koszyka 'Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax, wydanie 2'
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, red. J. Kowal, M. Nalepa, R. Madryś
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, red. J. Kowal, M. Nalepa, R. Madryś
35,70zł
Do koszyka 'Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, red. J. Kowal, M. Nalepa, R. Madryś'
Zachorowania na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2010
Zachorowania na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2010
81,90zł
Do koszyka 'Zachorowania na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2010'
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
25,20zł
Do koszyka 'Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce'
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
39,90zł
Do koszyka 'Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta'
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym
25,20zł
Do koszyka 'Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym'
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
33,60zł
Do koszyka 'Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)
38,85zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)'
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
21,00zł
Do koszyka 'Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce'
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6/2015
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6/2015
27,30zł
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6/2015'
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu
48,30zł
Do koszyka 'Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu'
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
18,90zł
Do koszyka 'Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3'
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
25,20zł
Do koszyka 'Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci, A. Gajdek   08/2016 
 Inspiring Interdisciplinary Collaboration through Academic Text: The Case of "Generic" and Creativity Research, D. Osuchowska   08/2016 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016), red. M.G. Woźniak   08/2016 
 Radio regionalne w Polsce, red. P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński   08/2016 
 Zjawiska ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikowski, K. Żarna   08/2016 
 Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, red. U. Gruca-Miąsik   08/2016 
 Alternatywne sposoby pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich w województwie podkarpackim, M. Malczyńska-Biały   08/2016 
 Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1, red. G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska   08/2016 
 Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, I. Kapusta   08/2016 
 Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II, red. A. Uberman, T. Hrehovčík   08/2016 
 Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji, red. S. Kozak, L. Gawor   08/2016 
 Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie, red. Z. Czapiga, A. Stasienko   08/2016 
 Nowele i "drobne" gatunki w prozie Aleksego Tołstoja: aspekty oryginalności artystycznej, H. Grzyś   08/2016 
 Transborder Economics 1, red. G. Ślusarz   08/2016 
 Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych, W.J. Cynarski, W. Błażejewski, W. Pasterniak   08/2016 
 Polityka i Społeczeństwo 2(14)2016, (Studies in Politics and Society)   08/2016 
 Aspekty kreowania jakości handlowej artykułów żywnościowych, S. Makarski, M. Grzybek, P. Cyrek   08/2016 
 Problemy społeczne współczesnego Rzeszowa, t.2, Aspekty społeczno-przestrzenne, red. M. Malikowski, B. Szluz   08/2016 
 Problemy społeczne współczesnego Rzeszowa, t.1, Aspekty społeczno-kulturowe, red. M. Malikowski, B. Szluz   08/2016 
 Linie nieba, P. Patoczka   08/2016 
 Podstawy laparoskopii ginekologicznej.Podręcznik dla studentów i lekarzy, B. Obrzut   08/2016 
 Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej, E. Dolata   08/2016 
 Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia, red. G. Ryba   08/2016 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dydaktyka Polonistyki nr 10/2015, red. A. Jakubowska-Ożóg   08/2016 
 I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal   08/2016 
 Światy możliwe z serii: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, t. I, Projekty, red. S. Gałkowski, M. Stanisz, A. Iskra-Paczkowska   08/2016 
 Światy możliwe z serii: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, t. II: Interpretacje, red. S. Gałkowski, M. Stanisz, A. Iskra-Paczkowska   08/2016 
 Cnoty. Eseje z filozofii kultury, red. M. Żardecka-Nowak, W. Nowak   08/2016 
 Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, H. Reszel, R. Reszel   08/2016 
 Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji, M. Oberc   08/2016 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl