ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985
Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985
54,60zł
Do koszyka 'Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985'
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
26,25zł
Do koszyka 'Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy'
Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989)
Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989)
23,10zł
Do koszyka 'Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989)'
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
47,25zł
Do koszyka 'Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego'
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018
16,80zł
Do koszyka 'UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018'
Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
27,30zł
Do koszyka 'Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej'
Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta
Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta
31,50zł
Do koszyka 'Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)
32,55zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)'
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
22,05zł
Do koszyka 'Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej'
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom III
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom III
16,80zł
Do koszyka 'Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom III'
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
22,05zł
Do koszyka 'Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)
39,90zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)'
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
30,45zł
Do koszyka 'Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne'
Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4
Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4
39,90zł
Do koszyka 'Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4'
Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego
Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego
29,50zł
Do koszyka 'Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego'
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
31,50zł
Do koszyka 'Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich'
Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017
Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017
19,95zł
Do koszyka 'Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017'
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
47,25zł
Do koszyka 'Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, P. Grata   08/2018 
 Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, red. B. Taras   08/2018 
 Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, A. Jacek   08/2018 
 Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914), W. Motyka   08/2018 
 Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, P. Maj   08/2018 
 Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka–Zarządzanie–Marketing, red. G. Hajduk, E. Kubejko-Polańska   08/2018 
 Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej, red. R. Wielgos-Struck, H. Kotarski   08/2018 
 Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat, E. Puszczałowska-Lizis   08/2018 
 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17   08/2018 
 Maski historii, strzępy współczesności. Studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego, Anna Jamrozek-Sowa   08/2018 
 Małe formy w literaturze rosyjskiej, red. K. Prus   08/2018 
 Specialist communication: Student training and market demands, red. M. Grygiel, A. Uberman   08/2018 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl