ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydawnictwo ma tak długą historię jak nasza uczelnia. Powstało bowiem już w 1965 r. jako jednostka ogólnouczelniana WSP w Rzeszowie. Od tego czasu służy społeczności akademickiej przez profesjonalne wydawanie prac naukowych, dydaktycznych oraz różnorodnych publikacji okazjonalnych. Autorami opracowań są zarówno pracownicy naukowi naszej uczelni, jak i innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Publikacje obejmują podstawowe dyscypliny akademickie i zagadnienia interdyscyplinarne. Najważniejsze z nich to opracowania monograficzne, rozprawy habilitacyjne i podręczniki. Wydawane są także czasopisma prezentujące rezultaty najnowszych badań z poszczególnych dyscyplin naukowych: „Zeszyty Naukowe UR”, „Polityka i Społeczeństwo”, „Przegląd Medyczny UR”, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej UR”, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Słowo. Studia językoznawcze”, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, „Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, „Anabasis. Studia classica et orientalia”,„ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich”, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, „Tematy i Konteksty. Z archiwum polonisty” oraz serie wydawnicze: Galicja i jej dziedzictwo, Istorija i sowriemiennost’ w russkoj litieraturie, Musica Galiciana, Polska i jej wschodni sąsiedzi, Rusistika i sowriemiennost’, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. czy Z Archiwum Pisarza.

Sprawna i wszechstronna działalność edytorska oraz poligraficzna jest możliwa dzięki doświadczonym pracownikom Redakcji i Drukarni. Trzonem oficyny uczelnianej jest Redakcja, w której pracuje czterech redaktorów, w tym jeden redaktor techniczny. Nasze publikacje są drukowane i oprawiane w Drukarni UR.

W 1998 r. Wydawnictwo UR przystąpiło do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które organizuje wystawy wydawnictw akademickich. Dzięki temu nasze publikacje trafiły już do różnych ośrodków uniwersyteckich za granicą, m.in. Biblioteki Uniwersytetu im. T. Szewczenki we Lwowie (1999 r.), Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (2000 r.), zbiorów Instytutu Polskiego i Biblioteki Głównej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2001 r.), Bibliotek Uniwersytetu i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (2002 r.), na Papieski Uniwersytet Urbanianum w Watykanie (2007 r.),  do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (2008 r.), Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2009), Ogniska Polskiego w Londynie – dawnej siedziby rządu RP na uchodźstwie (2010), do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu (2011), Bawarskiej Biblioteki Państwowej w Monachium (2012), są także w zbiorach bibliotek uniwersytetów w Sztokholmie, Madrycie, Petersburgu, Dniepropietrowsku, Czerniowcach.

O poziomie merytorycznym drukowanych książek świadczą przyznawane na nie dotacje, a o ich walorach edytorskich – liczne wyróżnienia. Książki nagrodzone w ostatnich latach to m.in.: znakomita merytorycznie i edytorsko monografia pt. Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) autorstwa Marka Nalepy, nagrodzona przez Bibliotekę Śląską w 2004 r., Aleksander Wielki i świat irański autorstwa Marka J. Olbrychta – Najlepsza Książka Akademicka „Atena 2005”, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień autorstwa Czesława Lewickiego – I miejsce na 10. Targach Książki w Krakowie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2006 oraz Ekologia i ochrona środowiska pod redakcją Zygmunta Wnuka – Nagroda Gaudeamus w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2011 przyznana na 15. Targach Książki w Krakowie. Nominowane do nagród były: Chemia fizyczna dla biologów autorstwa Grzegorza Bartosza (XI Poznańskie Dni Książki Naukowej, 2007 r.; 11. Targi Książki w Krakowie, 2007 r.), Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka (Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej „Academia” w Warszawie, 2007 r.), dwutomowa Poezja polska na obczyźnie pod redakcją Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego (XIII Targi Książki Akademickiej Atena, 2008), Ewolucyjna psychologia umysłu autorstwa Andrzeja Łukasika (12. Targi Książki w Krakowie, 2008 r.), Psychologia polityki Henryka Pietrzaka i Jerzego Gawrońskiego (16. Targi Książki w Krakowie, 2012), Nowe podmioty w przestrzeni medialnej Henryka Pietrzaka (17. Targi Książki w Krakowie, 2013 r.). Wyróżnienia otrzymały: Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym autorstwa Zygmunta Tęczy (14. Targi Książki w Krakowie, 2010 r.), Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych Piotra Krzysztofa Sowińskiego (VII Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia, 2013) oraz Piękno Nanoświata Magdaleny Parlinskiej-Wojtan (XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, 2013).

Dużym osiągnięciem roku 2013 było wydanie 141 publikacji z planu wydawniczego o łącznej objętości 1800 arkuszy wydawniczych i łącznym nakładzie ok. 21 000 egz., co stawia Wydawnictwo UR w gronie najlepiej funkcjonujących oficyn akademickich w kraju. Osiągnięcie tak dobrego efektu było możliwe dzięki wyposażeniu Drukarni UR w maszyny cyfrowe. Zakupiono monochromatyczną maszynę cyfrową Xerox, która umożliwiła skrócenie czasu druku i oprawy oraz druk małych nakładów na życzenie, a przede wszystkim zmniejszyła koszt druku i oprawy książek oraz nowoczesnej maszyny cyfrowej firmy Konica Minolta, umożliwiającej druk w kolorze o bardzo dobrej jakości. Drukarnia UR stała się dzięki temu bardziej nowoczesna i nadąża za rozwojem w branży poligraficznej.

22 lipca 2013 r. nasza oficyna podpisała umowę o współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN w sprawie publikacji książek w formie elektronicznej w czytelni on-line „i-buk.pl”. Lista zamieszczonych na platformie książek znajduje się w naszej stronie internetowej (dział: Informacje, zakładka: Nasze książki na ibuk.pl).

Nasze publikacje można nabywać w Rzeszowie w siedzibie Wydawnictwa UR (ul. prof. S. Pigonia 6, budynek Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, I piętro, pokój 112), w punkcie sprzedaży książek „Krzyś” mieszczącym się w budynku Rektoratu (al. Rejtana 16c), w księgarni: „Iuris Prudentia”, ul. Jana III Sobieskiego 2D/2 (nauki prawne), „Libra”, ul. Jagiellońska 14 (wybrane tytuły), oraz w punktach na terenie uczelni: w budynku Wydziału Filologicznego, al. Rejtana 16 B (filologie obce),  w Instytucie Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83 (nauki o sztuce), w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodnicznego, al. Rejtana 16 A (nauki techniczne, matematyka), a także w wybranych księgarniach na terenie całego kraju (ich adresy zamieszczone są w „Katalogu” i na stronie internetowej). Prowadzimy sprzedaż wysyłkową, przyjmujemy zamówienia składane telefonicznie, wysyłane listem, faksem, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa (http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl), zawierającej pełną informację o naszej ofercie książkowej.

Nowości wydawnicze
Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej. The Phenomenon of Homelessness in Selected European Union Countries
Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej. The Phenomenon of Homelessness in Selected European Union Countries
21,00zł
Do koszyka 'Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej. The Phenomenon of Homelessness in Selected European Union Countries'
A Theory of Literature: Realistic Approach
A Theory of Literature: Realistic Approach
13,65zł
Do koszyka 'A Theory of Literature: Realistic Approach'
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny
36,75zł
Do koszyka 'Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny'
Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań
26,25zł
Do koszyka 'Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 40 (4/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 40 (4/2014)
26,25zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 40 (4/2014)'
Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
10,50zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)'
From Telegraphic Speech to Morphological and Syntactic Iconicity. Early Child Speech Development from Polish and English Data
From Telegraphic Speech to Morphological and Syntactic Iconicity. Early Child Speech Development from Polish and English Data
17,85zł
Do koszyka 'From Telegraphic Speech to Morphological and Syntactic Iconicity. Early Child Speech Development from Polish and English Data'
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
17,85zł
Do koszyka 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy'
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. II
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. II
18,90zł
Do koszyka 'Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. II'
Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych
Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych
12,60zł
Do koszyka 'Przestrzeń społeczna miast i metropolii w badaniach socjologicznych'
The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. I: Linguistics and Methodology
The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. I: Linguistics and Methodology
28,35zł
Do koszyka 'The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. I: Linguistics and Methodology'
The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol.  2: Literature and Culture
The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. 2: Literature and Culture
21,00zł
Do koszyka 'The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol.  2: Literature and Culture'
Przez Świat, t. XVIII: Informacje turystyczne z całego świata
Przez Świat, t. XVIII: Informacje turystyczne z całego świata
30,00zł
Do koszyka 'Przez Świat, t. XVIII: Informacje turystyczne z całego świata'
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
21,00zł
Do koszyka 'Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim'
Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia
Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia
12,60zł
Do koszyka 'Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia'
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
31,50zł
Do koszyka 'Technologia żywności i żywienia'
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
28,35zł
Do koszyka 'Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej'
Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego
Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego
21,00zł
Do koszyka 'Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001, A.M. Żółtek   12/2014 
 Twórczość wybranych kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, E. Nidecka   12/2014 
 Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7, red. G. Ryba   12/2014 
 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyd. III, S. Pieprzny   12/2014 
 Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780, B. Lorens   12/2014 
 Przegląd Medyczny, Tom XII, Zeszyt 4, red. A. Kwolek   12/2014 
 Rozumowanie moralne młodzieży – wybrane obszary i konteksty, U. Gruca-Miąsik   12/2014 
 Dzienniki regionalne w Polsce, red. W. Furman, P. Kuca, K. Wolny-Zmorzyński   12/2014 
 Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863), J. Kuzicki   12/2014 
 Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, D. Zając   12/2014 
 Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej, A. Kuczyńska-Zonik   12/2014 
 Dietetyka. Wybrane zagadnienia, M. Bilek, A. Pasternakiewicz, J. Typek   12/2014 
 Realia muzyki polskiej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, E. Nidecka   12/2014 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl