ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
36,75zł
Do koszyka 'Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera'
W kręgu spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1820
W kręgu spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1820
34,65zł
Do koszyka 'W kręgu spraw prywatnych i publicznych. Korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795–1820'
Człowiek w badania współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Człowiek w badania współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
29,40zł
Do koszyka 'Człowiek w badania współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie'
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny
157,50zł
Do koszyka 'Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny'
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
16,80zł
Do koszyka 'Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione'
Wpływ osadów ściekowych  na bioakumulację pierwiastków śladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i właściwości gleby lekkiej
Wpływ osadów ściekowych na bioakumulację pierwiastków śladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i właściwości gleby lekkiej
17,85zł
Do koszyka 'Wpływ osadów ściekowych  na bioakumulację pierwiastków śladowych w biomasie wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) i właściwości gleby lekkiej'
Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
22,05zł
Do koszyka 'Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich'
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
36,75zł
Do koszyka 'Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych'
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
21,00zł
Do koszyka 'Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8'
Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza
Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza
50,40zł
Do koszyka 'Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza'
The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie
The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie
16,80zł
Do koszyka 'The crisis of imagination. Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie'
Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży
Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży
18,90zł
Do koszyka 'Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży'
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
26,25zł
Do koszyka 'Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae'
Z dziejów i kultury Żydów w Galicji
Z dziejów i kultury Żydów w Galicji
33,60zł
Do koszyka 'Z dziejów i kultury Żydów w Galicji'
Podmiot w filozofii praktycznej.  Preludia
Podmiot w filozofii praktycznej. Preludia
26,25zł
Do koszyka 'Podmiot w filozofii praktycznej.  Preludia'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 56 (4/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 56 (4/2018)
39,90zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 56 (4/2018)'
Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki
Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki
26,25zł
Do koszyka 'Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki'
Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona
Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona
23,10zł
Do koszyka 'Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona'


 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym, Stan prawny na 30.11.2018 r., A. Barczewska-Dziobek   03/2019 
 Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 10   03/2019 
 Zastosowanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia populacji zdrowych osób dorosłych i dzieci, P. Więch   03/2019 
 Zasada autonomii regulaminowej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym. Rozważania na tle uregulowań Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, G. Pastuszko   03/2019 
 Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larwy Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej, D. Bazaliński   03/2019 
 Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw przygranicznych, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 25, B. Wierzbiński   03/2019 
 Analiza napięć, prądów i mocy w układach z przebiegami odkształconymi okresowymi, J. Bartman   03/2019 
 Modelowanie struktury geometrycznej powierzchni teksturowanych odzwierciedlające warunki powstawania nierówności na etapach technologii i eksploatacji, R. Reizer   03/2019 
 Kategoria estetyzacji w ponowoczesności. Analiza wybranych zagadnień z filozofii kultury, B. Guzowska   03/2019 
 Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, I. Kawecki   03/2019 
 UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(8)2018   03/2019 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl