ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej
Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej
11,55zł
Do koszyka 'Ocena składu ciała, wydolności oraz stylu życia młodzieży uniwersyteckiej wybierającej różny charakter aktywności sportowo-rekreacyjnej'
Społeczno-prawne uwarunkowania turystyki w Polsce
Społeczno-prawne uwarunkowania turystyki w Polsce
13,65zł
Do koszyka 'Społeczno-prawne uwarunkowania turystyki w Polsce'
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
32,55zł
Do koszyka 'Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002'
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)
10,50zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)'
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
18,90zł
Do koszyka 'Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie'
Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku
Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku
13,65zł
Do koszyka 'Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku'
Operational Risk Management in a Bank
Operational Risk Management in a Bank
25,20zł
Do koszyka 'Operational Risk Management in a Bank'
Człowiek – społeczeństwo – źródło
Człowiek – społeczeństwo – źródło
67,20zł
Do koszyka 'Człowiek – społeczeństwo – źródło'
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
16,80zł
Do koszyka 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15'
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie
19,95zł
Do koszyka 'Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie'
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
12,60zł
Do koszyka 'Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji'
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
12,60zł
Do koszyka 'Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki'
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
29,40zł
Do koszyka 'Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka'
Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie
Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie
25,20zł
Do koszyka 'Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie'
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
21,00zł
Do koszyka 'Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju'
Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej
Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej
17,85zł
Do koszyka 'Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej'
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
23,10zł
Do koszyka 'Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011'
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 86, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 86, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9
12,60zł
Do koszyka 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 86, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001, A.M. Żółtek   05/2015 
 Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, red. T. Koziełło, P. Maj, A. Pięta-Szawara   05/2015 
 Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku, J. Kur-Konowicz   05/2015 
 Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – konwencje – tradycja, nr 4(9)/2014   05/2015 
 Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych (ochr) na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych, J. Trąbska   05/2015 
 Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 2, red. A. Kwolek   05/2015 
 Pielęgniarka – praktyk, edukator, organizator, badacz, red. M. Marć, J. Ryżko, M. Rękas   05/2015 
 System ochrony praw człowieka w RP, red. H. Zięba-Załucka   05/2015 
 Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego, E. Mazur   05/2015 
 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 5/2014, red. M. J. Olbrycht   05/2015 
 Horyzonty filozofii radykalnej. Grażyna Żukowska, red. Zięba W., Zachariasz A.L., Mizińska J., Symotiuk S.   05/2015 
 Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży, red. W. Walc   05/2015 
 Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 5 / vol. 5, red. M. Wierzbicka, L. Falkiewicz-Wille   05/2015 
 O języku uczuć w literaturze i kulturze, red. U. Kopeć, M. Waśko   05/2015 
 Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, J. Kitowski   05/2015 
 Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, red. M Delong, P. Grata   05/2015 
 Musica Galiciana XIV, red. G. Oliwa   05/2015 
 Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk, M. Ura   05/2015 
 Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne, J. Pasterska   05/2015 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 41, red. M.G. Woźniak   05/2015 
 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Pieprzny, E. Ura   05/2015 
 Tożsamość, organizacja i eschatologia w perspektywie humanistycznej, Z. Rykiel   05/2015 
 Zarys historii filozofii polskiej, wyd. 2, red. K. Bochenek, L. Gawor, M. Michalik-Jeżowska, R. Wójtowicz   05/2015 
 Kultura – Przemiany – Wychowanie w perspektywie humanistycznej, red. Z. Frączek, B. Skoczyńska, K. Szmyd, A. Garbarz   05/2015 
 Przedsiębiorstwo i Region, red. R. Fedan   05/2015 
 Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz   05/2015 
 Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz   05/2015 
 W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu, L. Gawor   05/2015 
 Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym, red. R. Wielgos-Struck   05/2015 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl