ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(13)/2015, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(13)/2015, (Studies in Politics and Society)
12,60zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 1(13)/2015, (Studies in Politics and Society)'
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 2
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 2
15,75zł
Do koszyka 'Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 2'
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
23,10zł
Do koszyka 'Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne'
Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("Ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych
Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("Ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych
36,75zł
Do koszyka 'Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("Ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych'
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 6 / vol. 6, red. M. Wierzbicka
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 6 / vol. 6, red. M. Wierzbicka
14,70zł
Do koszyka 'Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 6 / vol. 6, red. M. Wierzbicka'
50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001
50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001
17,85zł
Do koszyka '50 lat akademickiej kultury fizycznej. Tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001'
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 5 / vol. 5
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 5 / vol. 5
14,70zł
Do koszyka 'Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 5 / vol. 5'
Zarys historii filozofii polskiej, wyd. II poprawione
Zarys historii filozofii polskiej, wyd. II poprawione
25,20zł
Do koszyka 'Zarys historii filozofii polskiej, wyd. II poprawione'
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
18,90zł
Do koszyka 'System ochrony praw człowieka w RP'
Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym
Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym
18,90zł
Do koszyka 'Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym'
Dać wyraz uczuciom. Analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży
Dać wyraz uczuciom. Analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży
23,10zł
Do koszyka 'Dać wyraz uczuciom. Analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży'
Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego
Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego
31,50zł
Do koszyka 'Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego'
Pragmatics of social and cultural capital
Pragmatics of social and cultural capital
13,65zł
Do koszyka 'Pragmatics of social and cultural capital'
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
39,90zł
Do koszyka 'Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa'
Musica Galiciana, t. 14: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 14: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
31,50zł
Do koszyka 'Musica Galiciana, t. 14: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich'
Demokracja inkluzyjna a neoliberalizm. Rozważania o przyszłości Europy
Demokracja inkluzyjna a neoliberalizm. Rozważania o przyszłości Europy
15,75zł
Do koszyka 'Demokracja inkluzyjna a neoliberalizm. Rozważania o przyszłości Europy'
Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania
Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania
29,40zł
Do koszyka 'Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania'
Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym
Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym
18,90zł
Do koszyka 'Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk, M. Ura   08/2015 
 Suplement do słownika biograficznego twórców kultury i działaczy oświaty województwa podkarpackiego XIX i XX wieku, red. A. Meissner, K. Szmyd   08/2015 
 Radość – aspekty kulturowo-językowe, red. G. Filip, M. Patro-Kucab   08/2015 
 Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 3, red. A. Kwolek   08/2015 
 Wybrane problemy seksualności więźniów, red. M. Łukaszek   08/2015 
 95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka, red. S. Pieprzny, E. Ura   08/2015 
 Polityka i Społeczeństwo, nr 2(13)/2015, (Studies in Politics and Society)   08/2015 
 Ot A do JA. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych, K. Buczek   08/2015 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 42 (2/2015)   08/2015 
 Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej   08/2015 
 Święty Jan Paweł II - pierwszy Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego   08/2015 
 Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych, red. G. Gajdek, C. Puchalski   08/2015 
 Bezpieczeństwo żywności, red. E. Dżugan, C. Puchalski   08/2015 
 Sextus Pompeius i wojny domowe w Rzymie (49-35 p.n.e.)   08/2015 
 Przedsiębiorstwo i Region nr 6/2014. Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie   08/2015 
 W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu, L. Gawor   08/2015 
 Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, J. Kitowski   08/2015 
 Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, red. T. Koziełło, P. Maj, A. Pięta-Szawara   08/2015 
 Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku, J. Kur-Konowicz   08/2015 
 Pielęgniarka – praktyk, edukator, organizator, badacz, red. M. Marć, J. Ryżko, M. Rękas   08/2015 
 Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices 3   08/2015 
 Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, bd. 4, red. M. Wierzbicka, B. Rolek   08/2015 
 Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, bd. 3, red. M. Wierzbicka, M. Sieradzka   08/2015 
 Dydaktyka Informatyki nr 10/2015   08/2015 
 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 14   08/2015 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl