ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
21,00zł
Do koszyka 'Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce'
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, red. J. Kowal, M. Nalepa, R. Madryś
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, red. J. Kowal, M. Nalepa, R. Madryś
35,70zł
Do koszyka 'Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, red. J. Kowal, M. Nalepa, R. Madryś'
Zachorowania na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2010
Zachorowania na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2010
81,90zł
Do koszyka 'Zachorowania na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2010'
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
39,90zł
Do koszyka 'Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta'
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
25,20zł
Do koszyka 'Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce'
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
33,60zł
Do koszyka 'Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)
38,85zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016)'
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym
25,20zł
Do koszyka 'Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym'
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6/2015
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6/2015
27,30zł
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6/2015'
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu
48,30zł
Do koszyka 'Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu'
Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016
Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016
44,10zł
Do koszyka 'Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016'
Polityka i Społeczeństwo 1(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 1(14)2016, (Studies in Politics and Society)
15,75zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo 1(14)2016, (Studies in Politics and Society)'
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
18,90zł
Do koszyka 'Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3'
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
25,20zł
Do koszyka 'Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)'
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
28,35zł
Do koszyka 'Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów'
Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne
Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne
25,20zł
Do koszyka 'Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne'
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
27,30zł
Do koszyka 'O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej'
Rektorskie refleksje. Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego o Uniwersytecie
Rektorskie refleksje. Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego o Uniwersytecie
31,50zł
Do koszyka 'Rektorskie refleksje. Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego o Uniwersytecie'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych, W.J. Cynarski, W. Błażejewski, W. Pasterniak   08/2016 
 Radio regionalne w Polsce, red. P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński   08/2016 
 Zjawiska ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. M. Malczyńska-Biały, G. Pawlikowski, K. Żarna   08/2016 
 Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, red. U. Gruca-Miąsik   08/2016 
 Alternatywne sposoby pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich w województwie podkarpackim, M. Malczyńska-Biały   08/2016 
 Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1, red. G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska   08/2016 
 Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, I. Kapusta   08/2016 
 Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II, red. A. Uberman, T. Hrehovčík   08/2016 
 Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji, red. S. Kozak, L. Gawor   08/2016 
 Język rosyjski w przestrzeni interkulturowej, red. Z. Czapiga, A. Stasienko   08/2016 
 Nowele i "drobne" gatunki w prozie Aleksego Tołstoja: aspekty oryginalności artystycznej, H. Grzyś   08/2016 
 Transborder Economics 1, red. G. Ślusarz   08/2016 
 Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 3: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne   08/2016 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016), red. M.G. Woźniak   08/2016 
 I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal   07/2016 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dydaktyka Polonistyki nr 10/2015, red. A. Jakubowska-Ożóg   07/2016 
 Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia, red. G. Ryba   07/2016 
 Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej, E. Dolata   07/2016 
 Złote lata polonistyki Lwowskiej (1919-1939), M. Chrostek   07/2016 
 Przedsiębiorstwo i Region nr 7/2015. Współpraca, konkurencyjność, rozwój   07/2016 
 Podstawy laparoskopii ginekologicznej.Podręcznik dla studentów i lekarzy, B. Obrzut   07/2016 
 Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax 2   07/2016 
 Linie nieba, P. Patoczka   07/2016 
 Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci, A. Gajdek   07/2016 
 Światy możliwe z serii: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, t. II: Interpretacje, red. S. Gałkowski, M. Stanisz, A. Iskra-Paczkowska   07/2016 
 Inspiring Interdisciplinary Collaboration through Academic Text: The Case of "Generic" and Creativity Research, D. Osuchowska   07/2016 
 Aspekty kreowania jakości handlowej artykułów żywnościowych, S. Makarski, M. Grzybek, P. Cyrek   07/2016 
 Cnoty. Eseje z filozofii kultury, red. M. Żardecka-Nowak, W. Nowak   07/2016 
 Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, H. Reszel, R. Reszel   07/2016 
 Wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Galicji, M. Oberc   07/2016 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl