ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydawnictwo ma tak długą historię jak nasza uczelnia. Powstało bowiem już w 1965 r. jako jednostka ogólnouczelniana WSP w Rzeszowie. Od tego czasu służy społeczności akademickiej przez profesjonalne wydawanie prac naukowych, dydaktycznych oraz różnorodnych publikacji okazjonalnych. Autorami opracowań są zarówno pracownicy naukowi naszej uczelni, jak i innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Publikacje obejmują podstawowe dyscypliny akademickie i zagadnienia interdyscyplinarne. Najważniejsze z nich to opracowania monograficzne, rozprawy habilitacyjne i podręczniki. Wydawane są także czasopisma prezentujące rezultaty najnowszych badań z poszczególnych dyscyplin naukowych: „Zeszyty Naukowe UR”, „Polityka i Społeczeństwo”, „Przegląd Medyczny UR”, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej UR”, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, „Słowo. Studia językoznawcze”, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, „Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, „Anabasis. Studia classica et orientalia”,„ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich”, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, „Rzeszowskie Studia Socjologiczne”, „Tematy i Konteksty. Z archiwum polonisty” oraz serie wydawnicze: Galicja i jej dziedzictwo, Istorija i sowriemiennost’ w russkoj litieraturie, Musica Galiciana, Polska i jej wschodni sąsiedzi, Rusistika i sowriemiennost’, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. czy Z Archiwum Pisarza.

Sprawna i wszechstronna działalność edytorska oraz poligraficzna jest możliwa dzięki doświadczonym pracownikom Redakcji i Drukarni. Trzonem oficyny uczelnianej jest Redakcja, w której pracuje czterech redaktorów, w tym jeden redaktor techniczny. Nasze publikacje są drukowane i oprawiane w Drukarni UR.

W 1998 r. Wydawnictwo UR przystąpiło do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które organizuje wystawy wydawnictw akademickich. Dzięki temu nasze publikacje trafiły już do różnych ośrodków uniwersyteckich za granicą, m.in. Biblioteki Uniwersytetu im. T. Szewczenki we Lwowie (1999 r.), Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (2000 r.), zbiorów Instytutu Polskiego i Biblioteki Głównej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (2001 r.), Bibliotek Uniwersytetu i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (2002 r.), na Papieski Uniwersytet Urbanianum w Watykanie (2007 r.),  do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (2008 r.), Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2009), Ogniska Polskiego w Londynie – dawnej siedziby rządu RP na uchodźstwie (2010), do Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu (2011), Bawarskiej Biblioteki Państwowej w Monachium (2012), są także w zbiorach bibliotek uniwersytetów w Sztokholmie, Madrycie, Petersburgu, Dniepropietrowsku, Czerniowcach.

O poziomie merytorycznym drukowanych książek świadczą przyznawane na nie dotacje, a o ich walorach edytorskich – liczne wyróżnienia. Książki nagrodzone w ostatnich latach to m.in.: znakomita merytorycznie i edytorsko monografia pt. Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) autorstwa Marka Nalepy, nagrodzona przez Bibliotekę Śląską w 2004 r., Aleksander Wielki i świat irański autorstwa Marka J. Olbrychta – Najlepsza Książka Akademicka „Atena 2005”, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień autorstwa Czesława Lewickiego – I miejsce na 10. Targach Książki w Krakowie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2006 oraz Ekologia i ochrona środowiska pod redakcją Zygmunta Wnuka – Nagroda Gaudeamus w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2011 przyznana na 15. Targach Książki w Krakowie. Nominowane do nagród były: Chemia fizyczna dla biologów autorstwa Grzegorza Bartosza (XI Poznańskie Dni Książki Naukowej, 2007 r.; 11. Targi Książki w Krakowie, 2007 r.), Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka (Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej „Academia” w Warszawie, 2007 r.), dwutomowa Poezja polska na obczyźnie pod redakcją Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego (XIII Targi Książki Akademickiej Atena, 2008), Ewolucyjna psychologia umysłu autorstwa Andrzeja Łukasika (12. Targi Książki w Krakowie, 2008 r.), Psychologia polityki Henryka Pietrzaka i Jerzego Gawrońskiego (16. Targi Książki w Krakowie, 2012), Nowe podmioty w przestrzeni medialnej Henryka Pietrzaka (17. Targi Książki w Krakowie, 2013 r.). Wyróżnienia otrzymały: Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym autorstwa Zygmunta Tęczy (14. Targi Książki w Krakowie, 2010 r.), Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych Piotra Krzysztofa Sowińskiego (VII Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia, 2013) oraz Piękno Nanoświata Magdaleny Parlinskiej-Wojtan (XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej, 2013).

Dużym osiągnięciem roku 2013 było wydanie 141 publikacji z planu wydawniczego o łącznej objętości 1800 arkuszy wydawniczych i łącznym nakładzie ok. 21 000 egz., co stawia Wydawnictwo UR w gronie najlepiej funkcjonujących oficyn akademickich w kraju. Osiągnięcie tak dobrego efektu było możliwe dzięki wyposażeniu Drukarni UR w maszyny cyfrowe. Zakupiono monochromatyczną maszynę cyfrową Xerox, która umożliwiła skrócenie czasu druku i oprawy oraz druk małych nakładów na życzenie, a przede wszystkim zmniejszyła koszt druku i oprawy książek oraz nowoczesnej maszyny cyfrowej firmy Konica Minolta, umożliwiającej druk w kolorze o bardzo dobrej jakości. Drukarnia UR stała się dzięki temu bardziej nowoczesna i nadąża za rozwojem w branży poligraficznej.

22 lipca 2013 r. nasza oficyna podpisała umowę o współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN w sprawie publikacji książek w formie elektronicznej w czytelni on-line „i-buk.pl”. Lista zamieszczonych na platformie książek znajduje się w naszej stronie internetowej (dział: Informacje, zakładka: Nasze książki na ibuk.pl).

Nasze publikacje można nabywać w Rzeszowie w siedzibie Wydawnictwa UR (ul. prof. S. Pigonia 6, budynek Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, I piętro, pokój 112), w punkcie sprzedaży książek „Krzyś” mieszczącym się w budynku Rektoratu (al. Rejtana 16c), w księgarni: „Iuris Prudentia”, ul. Jana III Sobieskiego 2D/2 (nauki prawne), „Libra”, ul. Jagiellońska 14 (wybrane tytuły), oraz w punktach na terenie uczelni: w budynku Wydziału Filologicznego, al. Rejtana 16 B (filologie obce),  w Instytucie Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83 (nauki o sztuce), w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodnicznego, al. Rejtana 16 A (nauki techniczne, matematyka), a także w wybranych księgarniach na terenie całego kraju (ich adresy zamieszczone są w „Katalogu” i na stronie internetowej). Prowadzimy sprzedaż wysyłkową, przyjmujemy zamówienia składane telefonicznie, wysyłane listem, faksem, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa (http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl), zawierającej pełną informację o naszej ofercie książkowej.

Nowości wydawnicze
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne (wydanie II zmienione)
Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne (wydanie II zmienione)
12,60zł
Do koszyka 'Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 2: Chemia organiczna – ćwiczenia laboratoryjne (wydanie II zmienione)'
Tania książka
Tania książka
1,05zł
Do koszyka 'Tania książka'
Technologia drobiu i jaj. Przewodnik do ćwiczeń
Technologia drobiu i jaj. Przewodnik do ćwiczeń
12,60zł
Do koszyka 'Technologia drobiu i jaj. Przewodnik do ćwiczeń'
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XI, z. 4
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XI, z. 4
15,75zł
Do koszyka 'Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XI, z. 4'
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce
26,25zł
Do koszyka 'Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce'
Genetycznie Modyfikowany Organizm jako przedmiot oceny moralnej
Genetycznie Modyfikowany Organizm jako przedmiot oceny moralnej
19,95zł
Do koszyka 'Genetycznie Modyfikowany Organizm jako przedmiot oceny moralnej'
English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary
English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary
8,40zł
Do koszyka 'English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary'
RSDS Top Twenty
RSDS Top Twenty
21,00zł
Do koszyka 'RSDS Top Twenty'
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II
15,75zł
Do koszyka 'Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 34
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 34
30,45zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 34'
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 78, Seria Prawnicza, Prawo 13
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 78, Seria Prawnicza, Prawo 13
15,75zł
Do koszyka 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 78, Seria Prawnicza, Prawo 13'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 35
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 35
21,00zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 35'
Mój Teatr Norwida, seria: Z Archiwum Pisarza, t. VI
Mój Teatr Norwida, seria: Z Archiwum Pisarza, t. VI
26,25zł
Do koszyka 'Mój Teatr Norwida, seria: Z Archiwum Pisarza, t. VI'
Przywileje miasta Rzeszowa XIV–XIX wieku
Przywileje miasta Rzeszowa XIV–XIX wieku
100,00zł
Do koszyka 'Przywileje miasta Rzeszowa XIV–XIX wieku'
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 79, Seria Filologiczna, Dydaktyka 8
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 79, Seria Filologiczna, Dydaktyka 8
15,75zł
Do koszyka 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 79, Seria Filologiczna, Dydaktyka 8'
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6
26,25zł
Do koszyka 'Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6'
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
16,80zł
Do koszyka 'Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej'
Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu
Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu
21,00zł
Do koszyka 'Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu'
Polecamy
Psychologia polityki
Psychologia polityki
40,95zł
Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym
Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym
48,30zł

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Trudności językowe w dyktanda wplecione, E. Błachowicz   04/2014 
 Dialog z tradycją kulturową we współczesnej literaturze rosyjskiej, red. N. Maliutina, A. Lis-Czapiga   04/2014 
 Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, bd. 1, red. M. Wierzbicka, B. Rolek, M. Sieradzka   04/2014 
 Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, bd. 2, red. M. Wierzbicka, J. Kania, G. Nitka   04/2014 
 Tematy i Konteksty. Dzisiaj i jutro poetyki, nr 3/2013, red. M. Stanisz, S. Uliasz   04/2014 
 Polacy i ich „sąsiedzi”, red. A. Bonusiak, G. Krzeszowski, J. Ślęzak   04/2014 
 Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej, M. Binkowska Bury   04/2014 
 Gailcia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The students’ Voices 2, red. G.A. Kleparski, M. Martynuska, B. Kopecka, E. Rokosz-Piejko   04/2014 
 Administracja niewładcza, red. A. Barczewska-Dziobek, K. Kłosowska-Lasek   04/2014 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 36, 37, red. M.G. Woźniak   04/2014 
 Determinants and Sources of Development of Enterprises in the Region, red. R. Fedan, K. Szara   04/2014 
 Wstęp do logiki i teorii mnogości (dodruk), U. Dudziak, J. Drewniak   04/2014 
 Oficjalne nazwy ulic wiejskich w woj. podkarpackim, E. Oronowicz-Kida   04/2014 
 An Outline of Applied Linguistics, T. Hrehovčik   04/2014 
 Arbitraż. Między teorią a praktyką, red. J. Olszewski, B. Fuchs   04/2014 
 Polityka i Społeczeństwo, nr 3(11) (Studies in Politics and Society), red. A. Pawłowska   04/2014 
 Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś   04/2014 
 Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś   04/2014 
 Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, nr 6, red. Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak   04/2014 
 Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia, wyd. II, R. Kołodziej, I. Tabaczek-Bejster, A. Dudziak   04/2014 
 Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, B. Kotarba   04/2014 
 Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, red. M. Kułakowska, A. Myszka   04/2014 
 Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i w kulturze oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy, T. Bochnak   04/2014 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl