ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Introduction to Mathematical English (dodruk)
Introduction to Mathematical English (dodruk)
10,50zł
Do koszyka 'Introduction to Mathematical English (dodruk)'
Rzecz, ciało, pamięć. Eseje i rozprawy z historii filozofii
Rzecz, ciało, pamięć. Eseje i rozprawy z historii filozofii
21,00zł
Do koszyka 'Rzecz, ciało, pamięć. Eseje i rozprawy z historii filozofii'
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)
47,25zł
Do koszyka 'Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)'
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
25,20zł
Do koszyka 'Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia'
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
21,00zł
Do koszyka 'Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne'
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1
24,15zł
Do koszyka 'Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1'
The Rudiments of the History of English (dodruk)
The Rudiments of the History of English (dodruk)
16,80zł
Do koszyka 'The Rudiments of the History of English (dodruk)'
Przez świat: Tom XXI
Przez świat: Tom XXI
30,00zł
Do koszyka 'Przez świat: Tom XXI'
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
27,30zł
Do koszyka 'Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów'
Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje Państwa, społeczeństwa i polityki
Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje Państwa, społeczeństwa i polityki
40,95zł
Do koszyka 'Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowe wizje Państwa, społeczeństwa i polityki'
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
52,50zł
Do koszyka 'Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia'
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
19,95zł
Do koszyka 'Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii'
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
30,45zł
Do koszyka 'Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku'
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
16,80zł
Do koszyka 'Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2'
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
24,15zł
Do koszyka 'Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie'
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
16,80zł
Do koszyka 'Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)
38,85zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)'
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2
29,40zł
Do koszyka 'Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój, red. B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska   12/2017 
 Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, red. A. Rozwałka, L. Słupecki, M. Dzik, P. Sierżęga   12/2017 
 Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, K. Barłóg   12/2017 
 Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life-span (poradnik metodyczny), K. Barłóg   12/2017 
 Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska między teorią a praktyką, red. J. Olszewski   12/2017 
 Career Paths 1: Translating Medical Text, K. Puchała-Ladzińska   12/2017 
 Men and Women. Differences, similarities/ Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, red. A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator   12/2017 
 Literackie obrazy świata 2. Deformacja rzeczywistości, red. A. Luboń, M. Karpińska   12/2017 
 Tematy i Konteksty, nr 7(12)/2017, red. M. Stanisz, S. Eliasz   12/2017 
 Galicja Studia i Materiały. 200 lat Ossolineum, S. Kozak, A. Kawalec   12/2017 
 Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku regionu podkarpackiego, M. Stec   12/2017 
 Animacja kultury w praktyce edukacyjnej, T. Mazepa   12/2017 
 Dąb w ogrodzie, J. Tomala   12/2017 
 Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu, B. Botwina   12/2017 
 Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi   12/2017 
 Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: interpretacje – wartości – konteksty, red. U. Kopeć   12/2017 
 Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: analizy i reinterpretacje, red. E. Mazur   12/2017 
 Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teorie i badania, red. B. Szluz   12/2017 
 Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne, red. B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska   12/2017 
 Przyboś dzisiaj, red. Z. Ożóg   12/2017 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl