ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
27,30zł
Do koszyka 'Literackie obrazy świata. Sfery kreacji'
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
33,60zł
Do koszyka 'Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur'
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
17,85zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)'
Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych
Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych
17,85zł
Do koszyka 'Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych'
Głos – Język – Komunikacja 3
Głos – Język – Komunikacja 3
21,00zł
Do koszyka 'Głos – Język – Komunikacja 3'
70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa
70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa
15,75zł
Do koszyka '70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa'
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
26,25zł
Do koszyka 'Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937'
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe
14,70zł
Do koszyka 'Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe'
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
29,40zł
Do koszyka 'Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku'
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
31,50zł
Do koszyka 'Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2'
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
26,25zł
Do koszyka 'Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9'
The research challenges in nursing practice
The research challenges in nursing practice
17,85zł
Do koszyka 'The research challenges in nursing practice'
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016
15,75zł
Do koszyka 'Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016'
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
21,00zł
Do koszyka 'Rehabilitacja w chorobie Parkinsona'
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
26,25zł
Do koszyka 'Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej'
Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką
Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką
24,15zł
Do koszyka 'Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką'
Wartości i idee a polityka
Wartości i idee a polityka
23,10zł
Do koszyka 'Wartości i idee a polityka'
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
16,80zł
Do koszyka 'Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016   03/2017 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)   03/2017 
 Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016, red. A. Jakubowska-Ożóg   03/2017 
 Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida. J. Pasterska   03/2017 
 Język niemiecki w Austrii, E. Cwanek-Florek   03/2017 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr ..., Seria Prawnicza, Prawo 19, red. R. Świrgoń-Skok   03/2017 
 Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna, red. J. Pasterska, B. Trygar   03/2017 
 Interlinguales und kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven , red. K. Mihułka, M. Sieradzka   03/2017 
 Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej, W Łobodziec   03/2017 
 Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven, red. K. Mihułka, M. Sieradzka, R. Budziak   03/2017 
 Germanistische Kontexte, vol. 2, red. M. Wierzbicka M., G. Jaśkiewicz   03/2017 
 Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, M. Grzebyk   03/2017 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl