ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985
Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985
54,60zł
Do koszyka 'Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985'
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
26,25zł
Do koszyka 'Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy'
Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989)
Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989)
23,10zł
Do koszyka 'Dwie dekady przemian. Monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968–1989)'
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
47,25zł
Do koszyka 'Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego'
Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
27,30zł
Do koszyka 'Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej'
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018
16,80zł
Do koszyka 'UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(6)2018'
Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta
Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta
31,50zł
Do koszyka 'Wadowice w latach 1945–1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)
32,55zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)'
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
22,05zł
Do koszyka 'Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej'
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom III
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom III
16,80zł
Do koszyka 'Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom III'
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
22,05zł
Do koszyka 'Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)
39,90zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)'
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
30,45zł
Do koszyka 'Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne'
Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4
Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4
39,90zł
Do koszyka 'Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4'
Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego
Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego
29,50zł
Do koszyka 'Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego'
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
31,50zł
Do koszyka 'Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich'
Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017
Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017
19,95zł
Do koszyka 'Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017'
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
47,25zł
Do koszyka 'Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, P. Grata   08/2018 
 Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, red. B. Taras   08/2018 
 Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, A. Jacek   08/2018 
 Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914), W. Motyka   08/2018 
 Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, P. Maj   08/2018 
 Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka–Zarządzanie–Marketing, red. G. Hajduk, E. Kubejko-Polańska   08/2018 
 Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej, red. R. Wielgos-Struck, H. Kotarski   08/2018 
 Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat, E. Puszczałowska-Lizis   08/2018 
 Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17   08/2018 
 Maski historii, strzępy współczesności. Studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego, Anna Jamrozek-Sowa   08/2018 
 Małe formy w literaturze rosyjskiej, red. K. Prus   08/2018 
 Specialist communication: Student training and market demands, red. M. Grygiel, A. Uberman   08/2018 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl