ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne
Lista pozycji
Pokaż: 
 Nazwa      Cena   Do Koszyka 
 Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego   Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego   29,50zł  Do koszyka 
 Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)   Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)   31,50zł  Do koszyka 
 Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim   Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim   18,90zł  Do koszyka 
 Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 15   Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 15   26,25zł  Do koszyka 
 Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego   Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego   21,00zł  Do koszyka 
 Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)   Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)   10,50zł  Do koszyka 
 Wybrane problemy rachunkowości finansowej   Wybrane problemy rachunkowości finansowej   26,25zł  Do koszyka 
 Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna   Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna   10,50zł  Do koszyka 
 Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4   Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4   26,25zł  Do koszyka 
 Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw przygranicznych   Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw przygranicznych   32,55zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1   2,10zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2   2,10zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3   2,10zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  9, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1   2,10zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2   1,05zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3   2,10zł  Do koszyka 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1   12,60zł  Do koszyka 
 Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 17   Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 17   31,50zł  Do koszyka 
 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13   Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13   15,75zł  Do koszyka 
 Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 2   Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 2   15,75zł  Do koszyka 
Wyświetlono rekordy od 101 do 120 (z 120 znalezionych) Stron: [<< Poprzednia]  ... 6 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl