ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne
Kategorie

Archeologia

Bibliologia

Filologie obce

Filozofia

Historia

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Nauki o sztuce

Nauki o polityce

Pedagogika

Psychologia

Socjologia
Nowości wydawnicze
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
18,90zł
Do koszyka 'Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły'
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
22,05zł
Do koszyka 'Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna'
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016
30,45zł
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016'
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
15,75zł
Do koszyka 'Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji'
Kompetencje życiowe młodych dorosłych
Kompetencje życiowe młodych dorosłych
29,40zł
Do koszyka 'Kompetencje życiowe młodych dorosłych'
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
33,60zł
Do koszyka 'Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur'
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
27,30zł
Do koszyka 'Literackie obrazy świata. Sfery kreacji'
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
17,85zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)'
Głos – Język – Komunikacja 3
Głos – Język – Komunikacja 3
21,00zł
Do koszyka 'Głos – Język – Komunikacja 3'
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
26,25zł
Do koszyka 'Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937'
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
14,70zł
Do koszyka 'Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze'
70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa
70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa
15,75zł
Do koszyka '70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa'
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
31,50zł
Do koszyka 'Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2'
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
29,40zł
Do koszyka 'Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku'
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
26,25zł
Do koszyka 'Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9'
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6
15,75zł
Do koszyka 'Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6'
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
26,25zł
Do koszyka 'Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej'
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
28,35zł
Do koszyka 'Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej'
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl