ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia
Lista pozycji
 Nazwa      Cena   Do Koszyka 
 Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie   Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie   36,75zł  Do koszyka 
 Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy   Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy   52,50zł  Do koszyka 
 Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych   Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych   15,75zł  Do koszyka 
 Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia   Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia   52,50zł  Do koszyka 
 Leżnica, stanowisko Czub - osiedle kultury pucharów lejkowych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli   Leżnica, stanowisko Czub - osiedle kultury pucharów lejkowych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli   29,40zł  Do koszyka 
 Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową   Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową   3,15zł  Do koszyka 
 Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny   Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny   36,75zł  Do koszyka 
 Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2   Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2   42,00zł  Do koszyka 
 Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("Ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych   Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("Ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych   36,75zł  Do koszyka 
 Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)   Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)   18,90zł  Do koszyka 
 Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny   Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny   157,50zł  Do koszyka 
 Ulewy i powodzie w województwie podkarpackim. Studium przebiegu, skutków i przeciwdziałania   Ulewy i powodzie w województwie podkarpackim. Studium przebiegu, skutków i przeciwdziałania   47,25zł  Do koszyka 
Wyświetlono rekordy od 1 do 12 (z 12 znalezionych) Stron:  1 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl