ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 16 37,80zł

Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISBN: 978-83-7338-552-8

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 496

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 37,80 zł (z VAT)

 

Spis treści / Table of contents: Adam Glapiński – Modernizacja i solidarność w ujęciu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Małgorzata Leszczyńska – Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych – implikacje dla rozwoju społecznego, Mieczysław Dobija – Integralność triady „kapitał – praca – pieniądz” warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej, Andrzej Zybertowicz – Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji, Jerzy Żyżyński – Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna, Paweł Młodkowski – Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego, Michał Gabriel Woźniak – Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Анатолий Ткач – Институциональные изменения и модернизация экономики Украины, Wanda Kudełka – Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności, Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol – Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej, Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda – Modelowanie rozwoju układów infrastrukturalnych służące poprawie spójności w Polsce, Łukasz Jabłoński – Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku, Michał Gabriel Woźniak – Dokąd zmierza rodzina, czyli „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny” w ujęciu Waldemara Tyca, Michał Kubiak – Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym, Teresa Bal-Woźniak – Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa, Magdalena Cyrek – Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów, Dariusz Firszt – Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki, Barbara Siuta-Tokarska – Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego, Katarzyna Kuźniar – Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Zbigniew Dokurno – Kapitał ludzki w procesie modernizacji gospodarki, Bartosz Kurek – Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka, Wojciech Kozioł – Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, Tadeusz Kowalewski – Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa, Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska – Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia – perspektywa regionalna, Paweł Ulman – Problem niepełnosprawności w krajach UE. Analiza porównawcza, Magdalena Rękas – Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia, Mirosław Zajdel – Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty), Katarzyna Puchalska – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu, Ryszarda Bolonek – Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki, Agnieszka Huczek – Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, Małgorzata Wosiek – Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej, Maria Kola-Bezka – Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Małgorzata Kożuch – Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska, Marcin Łuszczyk – Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki, Ewa Baran – Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego, Paweł Frączek – Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski, Halyna Shcherba – Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny, Марина Будько – Туризм как сигнификативная модальность социокультурных изменений, Евгений БортниковФормирование системы управления гостиничным предприятием как основа модернизации сектора услуг в Украине.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19
Polityka i Społeczeństwo, nr   6/2009
Polityka i Społeczeństwo, nr 6/2009
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Musica Galiciana, t. 11
Musica Galiciana, t. 11
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl