ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8 18,90zł

Autor: Anna Mazurkiewicz

ISBN: 978-83-7338-551-1

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 176

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Sprawne funkcjonowanie współczesnych organizacji związane jest z koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmian dokonujących się nieustannie w otoczeniu. W nowych uwarunkowaniach niezbędne jest poszukiwanie takich czynników, które umożliwią osiągnięcie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Konieczna jest zatem zmiana hierarchii wartości i głównych założeń przyjętych w organizacjach.

Oprócz zagadnień stanowiących dotychczasowy przedmiot zainteresowania właścicieli i kierownictwa uwaga zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania koncentruje się na czynnikach niematerialnych, w tym zwłaszcza na kapitale ludzkim. W sprawnej organizacji podejmowane są działania zmierzające do pozyskania osób o cennym dla niej kapitale, a także do korzystania z tego kapitału i kształtowania go w taki sposób, aby przyczyniał się do realizacji zamierzeń strategicznych.

Głównym obszarem dociekań w pracy jest analiza oddziaływania kapitału ludzkiego na sprawność organizacji. W tym celu poszukiwano związków pomiędzy poszczególnymi elementami kapitału ludzkiego organizacji a jej sprawnością w wyodrębnionych obszarach. Relacje te wskazują na znaczenie określonych działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla osiągania wysokiej sprawności w konkurencyjnym otoczeniu.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej
Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej
Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl