ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 17 35,64zł

Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

ISBN: 978-83-7338-567-2

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 510

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 35,64 zł (z VAT)

 

Spis treści / Table of contents: Franciszek Piontek, Barbara Piontek – Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego, Michał Gabriel Woźniak – Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, Andrzej Zybertowicz – Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (część II: Ilustracje i rekomendacje), Viktor Chuzhykov, Oleksandr Fedirko – Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century, Teresa Bal-Woźniak – Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji gospodarki z perspektywy logiki sieci, Wojciech Pawnik – Polacy w świecie technopolu – między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora, Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda – Rozważania o przypowieściach monetarnych w „Ewangelii św. Mateusza-Lewiego”, Viktor Chuzhykov, Anatolii Poruchnyk – Социальные потоки и социальная политика интеграционного союза, Andrzej T. Szablewski – Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów, Tomasz Jasiński – Sztuczna inteligencja w MSP, Władysława Jastrzębska, Agnieszka Jastrzębska – Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych, Irina I. Kolesnikova – The Information Support of the Innovation Activity, Marcin Salamaga – Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym, Małgorzata Lechwar – Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu, Krystyna Leszczewska – Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych, Adriana Kaszuba-Perz, Paweł Perz – Innowacyjne rozwiązania controllingowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysów gospodarczych, Natalia Iwaszczuk – Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw za pomocą strategii opcyjnych, Krystyna Leśniak-Moczuk – Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta, Elżbieta Inglot-Brzęk – Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej, Юлия Поликарпова – Традиционные и инновационные технологии обучения иностранным языкам в контексте модернизации образовательной системы Украины, Tadeusz Pliszka – Efekt szklarniowy grozi katastrofą, Bogumiła Grzebyk – Finansowanie ochrony środowiska w Polsce, Barbara Fura – Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego, Paweł Frączek – Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, Tibor Paulík – Konvergence české ekonomiky v roce 2008, Pavlína Pellešová – Determinanty vývoje ekonomiky České republiky v roce 2008, Daniel Kucharek – Wpływ prywatyzacji na rozwój giełd papierów wartościowych w Europie Centralnej, Elżbieta Szul – Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego, Jarosław Poteraj – System emerytalny w Rosji, Anna Barwińska-Małajowicz – Wpływ modelu „flexicurity” na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec, Lilianna Jodkowska – Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech, Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk – Jak badać rynek pracy efektywniej – nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji, Marta Kawa – Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Małgorzata Adamska-Chudzińska – Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji, Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zofia Wyszkowska – Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych, Mirosław Gorczyca – Regionalne dysparytety sytuacji materialnej gospodarstw domowych, Tomasz Zalega – Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych, Agnieszka Wałęga – Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych, Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar – Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, Grażyna Gajdek – Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu, Marek Smoleń – Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polityka i Społeczeństwo, nr   6/2009
Polityka i Społeczeństwo, nr 6/2009
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Musica Galiciana, t. 11
Musica Galiciana, t. 11
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 15
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 15
Polityka i Społeczeństwo, nr   5/2008
Polityka i Społeczeństwo, nr 5/2008
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  8
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 8
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl