ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji 15,75zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

ISBN: 978-83-7338-608-2

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 160

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Słowo wstępne, Stanisław Macioł – Kształcenie w najlepszych uczelniach europejskich (w tym strefy euro) a projektowane zmiany systemowe w Polsce, Renata Nesterowicz – Rynki finansowe i banki w dobie procesu globalizacji i kryzysu gospodarczego, Lesław Niemczyk – Kryzys finansowy i polityka monetarna, Ryszard Kata – Spółdzielczy sektor bankowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego i recesji, Vladimír Székely – Euro na Slovensku: koexistencia „víťazov” a „porazených”, Tomasz Śpiewak – Ryzyko walutowe w świetle kryteriów konwergencji strefy euro. Szanse i zagrożenia, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga – Przedsiębiorstwo a euro, Krzysztof Kaszuba – Przystąpienie Polski do strefy euro a aktywność eksportowa podkarpackich przedsiębiorstw, Michał Kawula – Sceptycznie o euro, Marcin Warzybok – Euro – cena utraty suwerenności polityki monetarnej Polski, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej
Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich (do 1969 r.)
Organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich (do 1969 r.)
Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy
Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Zarys historii narciarstwa i snowboardingu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl