ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji 15,75zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

ISBN: 978-83-7338-608-2

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 160

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Słowo wstępne, Stanisław Macioł – Kształcenie w najlepszych uczelniach europejskich (w tym strefy euro) a projektowane zmiany systemowe w Polsce, Renata Nesterowicz – Rynki finansowe i banki w dobie procesu globalizacji i kryzysu gospodarczego, Lesław Niemczyk – Kryzys finansowy i polityka monetarna, Ryszard Kata – Spółdzielczy sektor bankowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego i recesji, Vladimír Székely – Euro na Slovensku: koexistencia „víťazov” a „porazených”, Tomasz Śpiewak – Ryzyko walutowe w świetle kryteriów konwergencji strefy euro. Szanse i zagrożenia, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga – Przedsiębiorstwo a euro, Krzysztof Kaszuba – Przystąpienie Polski do strefy euro a aktywność eksportowa podkarpackich przedsiębiorstw, Michał Kawula – Sceptycznie o euro, Marcin Warzybok – Euro – cena utraty suwerenności polityki monetarnej Polski, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej
Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym
Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy
Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy
Organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich (do 1969 r.)
Organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich (do 1969 r.)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Etyka rozwoju a wychowanie
Etyka rozwoju a wychowanie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl