ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 12 31,50zł

Redaktor: Teresa Miś

ISBN: 978-83-7338-662-4

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 428

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

Spis treści:

1. Zagadnienia wstępne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Cele i zakres tematyczny badań

1.3. Metody badawcze

1.4. Uzasadnienie znaczenia podjętej problematyki

1.5. Syntetyczna charakterystyka regionu badań

 

2. Instytucje i ich znaczenie w procesach rozwoju obszarów wiejskich

2.1. Instytucje – istota i znaczenie w ekonomii

2.2. Instytucje służące rozwojowi wsi

2.3. Znaczenie instytucji w przemianach gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich

2.4. Miejsce doradztwa wśród instytucji wiejskich i jego udział w procesie dyfuzji innowacji na wsi

2.5. Rola transferu wiedzy w rozwoju obszarów wiejskich

2.6. Strategia lizbońska i jej podejście do obszarów wiejskich

 

3. Organizacje i firmy doradcze otoczenia wsi i uwarunkowania ich rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej

3.1. Instytucje doradcze świadczące usługi dla mieszkańców wsi w Polsce

3.2. Funkcjonowanie instytucji doradczych w innych krajach Unii Europejskiej

3.3. Kierunki działania instytucji doradczych na wsi w okresie okołoakcesyjnym

3.4. Potrzeby informacyjne i doradcze mieszkańców wsi

3.5. Potrzeby informacyjne instytucji doradczych pracujących na rzecz rozwoju wsi

 

4. Specyfika obszarów wiejskich w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw i ich kierunki rozwoju

4.1. Charakterystyka struktury gospodarczej i ludności regionu

4.2. Wielkość, struktura i kierunki rozwoju produkcji rolniczej

4.3. Stan i struktura przedsiębiorczości pozarolniczej

4.4. Lokalne i regionalne problemy rozwoju wsi

4.5. Kierunki rozwoju działalności pozarolniczej na wsi

 

5. Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich w ocenie rolników, przedsiębiorców i doradców

5.1. Działania doradcze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

5.2. Cechy klientów instytucji doradczych i jednostek, którymi kierują

5.3. Potrzeby doradcze klientów doradztwa

5.4. Ocena dostosowania treści doradczych do potrzeb mieszkańców wsi

5.5. Aktywność ekonomiczna mieszkańców wsi

5.6. Rola jednostek doradczych w rozwoju przedsiębiorczości na wsi

 

6. Ekonomiczne, rzeczowe i techniczne efekty pracy doradczej w warunkach członkostwa w UE

6.1. Znaczenie informacji i doradztwa w absorpcji funduszy pomocowych

6.2. Instytucje doradcze jako źródło informacji o możliwości dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy pomocowych

6.3. Ocena udziału jednostek doradczych w absorpcji środków UE w latach 2004–2006

6.4. Pomoc instytucji doradczych w ubieganiu się o wsparcie finansowe UE w latach 2007–2013

6.5. Ekonomiczne, finansowe i rzeczowe efekty pracy doradczej w gospodarstwach i przedsiębiorstwach

 

Wnioski końcowe

 

Bibliografia

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki (dodruk)
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl