ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 12 31,50zł

Redaktor: Teresa Miś

ISBN: 978-83-7338-662-4

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 428

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

Spis treści:

1. Zagadnienia wstępne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Cele i zakres tematyczny badań

1.3. Metody badawcze

1.4. Uzasadnienie znaczenia podjętej problematyki

1.5. Syntetyczna charakterystyka regionu badań

 

2. Instytucje i ich znaczenie w procesach rozwoju obszarów wiejskich

2.1. Instytucje – istota i znaczenie w ekonomii

2.2. Instytucje służące rozwojowi wsi

2.3. Znaczenie instytucji w przemianach gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich

2.4. Miejsce doradztwa wśród instytucji wiejskich i jego udział w procesie dyfuzji innowacji na wsi

2.5. Rola transferu wiedzy w rozwoju obszarów wiejskich

2.6. Strategia lizbońska i jej podejście do obszarów wiejskich

 

3. Organizacje i firmy doradcze otoczenia wsi i uwarunkowania ich rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej

3.1. Instytucje doradcze świadczące usługi dla mieszkańców wsi w Polsce

3.2. Funkcjonowanie instytucji doradczych w innych krajach Unii Europejskiej

3.3. Kierunki działania instytucji doradczych na wsi w okresie okołoakcesyjnym

3.4. Potrzeby informacyjne i doradcze mieszkańców wsi

3.5. Potrzeby informacyjne instytucji doradczych pracujących na rzecz rozwoju wsi

 

4. Specyfika obszarów wiejskich w regionie o rozdrobnionej strukturze gospodarstw i ich kierunki rozwoju

4.1. Charakterystyka struktury gospodarczej i ludności regionu

4.2. Wielkość, struktura i kierunki rozwoju produkcji rolniczej

4.3. Stan i struktura przedsiębiorczości pozarolniczej

4.4. Lokalne i regionalne problemy rozwoju wsi

4.5. Kierunki rozwoju działalności pozarolniczej na wsi

 

5. Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich w ocenie rolników, przedsiębiorców i doradców

5.1. Działania doradcze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

5.2. Cechy klientów instytucji doradczych i jednostek, którymi kierują

5.3. Potrzeby doradcze klientów doradztwa

5.4. Ocena dostosowania treści doradczych do potrzeb mieszkańców wsi

5.5. Aktywność ekonomiczna mieszkańców wsi

5.6. Rola jednostek doradczych w rozwoju przedsiębiorczości na wsi

 

6. Ekonomiczne, rzeczowe i techniczne efekty pracy doradczej w warunkach członkostwa w UE

6.1. Znaczenie informacji i doradztwa w absorpcji funduszy pomocowych

6.2. Instytucje doradcze jako źródło informacji o możliwości dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy pomocowych

6.3. Ocena udziału jednostek doradczych w absorpcji środków UE w latach 2004–2006

6.4. Pomoc instytucji doradczych w ubieganiu się o wsparcie finansowe UE w latach 2007–2013

6.5. Ekonomiczne, finansowe i rzeczowe efekty pracy doradczej w gospodarstwach i przedsiębiorstwach

 

Wnioski końcowe

 

Bibliografia

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Podstawy informatyki kwantowej. Elementarne wprowadzenie
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki (dodruk)
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki (dodruk)
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk)
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl