ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 27 19,95zł

Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą

 

Redaktorzy: Michał Gabriel Woźniak, Roman Fedan

ISBN: 978-83-7338-795-9

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 268

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

Spis treści: Martin Mizla, Petra Pešáková – Process of inventions creation management, Paweł Frączek – Uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego, Kazimierz W. Krupa – Ekonomiczny model Czasowych Reakcji na Wyzwania oraz kapitał intelektualny RGK jako akceleratory nowej ekonomii (analiza wybranych poglądów oraz wyniki badań empirycznych), Myron Babjak, Jurij Vovk, Liudmiła Peszynkowa – Problemy odtworzenia kapitału ludzkiego na przykładzie miasta Drohobycza (Ukraina), Zdzisława Gawrońska, Anetta Makarska – Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Mirosław Karapyta – Realizacja programów współpracy transgranicznej w województwie podkarpackim w ramach perspektywy finansowej 2007–2013, Nadiya Mikula, Olha Demedyuk – Development tendencies of the new forms of cooperation in Ukrainian-Polish cross-border space, Denisa Abrudan, Gabriela Puscas, Duda-Daianu Codruta – Cross-borders cooperation inside the euroregions. Case of DKMT Romanian Euroregion, Krzysztof Rejman – Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 w województwie podkarpackim, Elżbieta Izabela Szczepankiewicz – Financial control and audit of the project as a condition for co-financing investments from the Structural Funds, Małgorzata Stec – Ocena pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim, Jolanta Wojtowicz-Żygadło, Lucyna Szczygieł – Dynamika finansowania inwestycji w wybranych gminach województwa podkarpackiego, Jolanta Zawora – Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Mariola Grzebyk – Miejsce i znaczenie środków unijnych w zarządzaniu gminą, Weronika Zaremba – Wykorzystanie funduszy unijnych przez lokalną jednostkę samorządową na przykładzie gminy Lubenia, Katarzyna Szara – Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu, Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk – Aktywność w pozyskiwaniu środków UE przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarach ONW, Róża Weryńska, Katarzyna Kucab-Bąk – Efektywność wykorzystania pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w programach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, Małgorzata Uchman-Rojek – Rola funduszy unijnych w kreowaniu usług w obszarach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”, Karol Sołek – Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym, Małgorzata Górka, Maria Ruda – Spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, Anita Zapałowska – Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, Roman Kisiel, Dorota Dołęgowska, Jolanta Marozas – Kierunki wykorzystania płatności bezpośrednich w woj. podkarpackim, Wskazówki dla autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2012.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl