ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych 7,35zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

 

ISBN: 83-7338-104-X

Rok wydania: 2004

Format: B5

Liczba stron: 320

Cena: 7,35 (z VAT)

 


Praca jest zbiorem artykułów w języku polskim i angielskim. Poświęcona została prof. drowi hab. Witoldowi Kurkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Składa się z 5 rozdziałów: Jerzy Kitowski – Profesor Witold Kurek, Wykaz ważniejszych publikacji Profesora dra hab. Witolda Kurka, I. POLITYKA REGIONALNA I STRATEGIE ROZWOJU REGIONÓW: Viktor Budkin – Eastern Policy of European Union and Ukraine, Svitlana Pysarenko – Interregional Integrational Strategy of Ukraine in a Context of the EU Expansion, Vladimir Székely – Tourism in Rural Areas of Slovakia: Economic Development and/or Sustainable Development?, Joanna Kudełko, Zbigniew Zioło – Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych, Edward Malisiewicz – Miasto Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol; II. ROZWÓJ I ZMIANY SEKTORÓW GOSPODARKI: Mirosław Kurek – Uwarunkowania restrukturyzacji sektora gazowego w Polsce, Paweł Frączek – Kierunki zmian w branży gazowniczej w Polsce, Ryszard Orłowski – Dobra beresteckie Andrzeja Zamoyskiego; III. RYNEK I INFRASTRUKTURA RYNKU: Halna Henzel – Rozwój bankowości hipotecznej szansą aktywizacji polskiego rynku nieruchomości, Edward Łukawer – Rynek kapitałowy, polityka pieniężna i ceny w procesie transformacji systemowej; IV. INWESTYCJE I KAPITAŁ LUDZKI JAKO UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW: Ber Haus – Zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce, Elżbieta Skrzypek – Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Czesław Skowronek – Inwestycje sektora przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej, Henryk Walica – Główne problemy i dylematy projektowania oraz realizacji i skutkowania inwestycji, Leszek Piczak – Wybrane zagadnienia dotyczące oceny inwestycji ekologicznych w gospodarce rynkowej, Marek Uryniak – Wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestycji proekologicznych, Kazimierz Jaremczuk – Przejawy podmiotowości pracownika, Anna Mazurkiewicz – Międzynarodowy przepływ siły roboczej w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej, Jerzy Kurnal – Główne nurty w rozwoju świata organizacji w ostatnim wieku, Marian Sołtysik – Rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce, Edward Nowak – Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczej, Jerzy Kitowski – Bariery wiarygodności diagnostycznej analizy finansowej, Elżbieta Maksymiak – Generatory liczb losowych w badaniach ekonometrycznych, Michał Woźniak – Ocena wpływu współliniowości na wyniki prognozowania, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących
Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia
Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia
Relacje między parlamentem a rządem Finlandii
Relacje między parlamentem a rządem Finlandii
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl