ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie) 10,50zł

Autor: Beata Kasprzyk

ISBN: 978-83-7338-857-4

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 138

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Przegląd teorii ekonomicznych z zakresu dobrobytu ekonomicznego i społecznego

1.1. Doktryny i poglądy związane z dobrobytem ekonomicznym

1.2. Nierówności społeczne i ekonomiczne

1.3. Problem porównań dobrobytu (miary nierówności, funkcje dobrobytu społecznego)

1.4. Kwestie pomiaru dobrobytu i jakości życia

 

Rozdział 2

Ubóstwo a wykluczenie ekonomiczne i społeczne

2.1. Pojęcia, wymiary i podział ubóstwa

2.2. Relacje między wykluczeniem społecznym a ubóstwem ekonomicznym

2.3. Metody pomiaru i wyznaczania ubóstwa ekonomicznego oraz społecznego

 

Rozdział 3

Dochody gospodarstw domowych jako podstawowa kategoria dobrobytu ekonomicznego

3.1. Źródła i podstawowe kategorie dochodów ludności

3.2. Empiryczny wymiar dochodów i wydatków (ujęcie porównawcze  Polska – Podkarpacie)

3.3. Uwarunkowania regionalne – rozwój społeczno-gospodarczy w ocenie dobrobytu

3.4. Poziom i mierniki zróżnicowania dochodowego

3.5. Poziom, skala, wymiary ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej

 

Rozdział 4

Dobrobyt ekonomiczny gospodarstw domowych w województwie podkarpackim (analiza dochodów – empiryczne badania własne)

4.1. Zmiany w poziomach dochodów rozporządzalnych – podejście obiektywne

4.2. Rozkłady subiektywnych poziomów dochodów minimalnych i wystarczających w gospodarstwach domowych

4.3. Miary nierównomierności dochodów

4.4. Skrócone funkcje dobrobytu społecznego

 

Rozdział 5

Modelowanie subiektywnych ocen poziomu i jakości życia (empiryczne badania własne

5.1. Subiektywizm ocen dobrobytu i jakości życia (Polska – Podkarpacie)

5.2. Subiektywna ocena poziomu życia w gospodarstwach domowych – analiza asocjacji

5.3. Jakość życia w subiektywnych ocenach gospodarstw domowych

5.4. Analiza dyskryminacji w modelowaniu subiektywnych ocen jakości życia

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Spis rysunków

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów
Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Podstawy badań marketingowych
Podstawy badań marketingowych
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, wyd. 2
Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, wyd. 2
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, Bd. 1 / vol. 1
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, Bd. 1 / vol. 1
Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju
Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl