ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 30 28,35zł

Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej

 

Autor: Michał Gabriel Woźniak

ISBN: 978-83-7338-860-4

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 426

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

 

Liczba dostępnych egzemplarzy: 8

 

Spis treści:

 

Marianna Księżyk

Źródła i ekonomiczne skutki kryzysów finansowych

Ewa Polak

Międzynarodowe organizacje gospodarcze wobec kryzysu finansowego – na przykładzie MFW

Agnieszka Głodowska

Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000–2011

Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska

Czynniki socjoekonomiczne i trwanie życia w krajach OECD

Małgorzata Gasz

Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro

Michał Gabriel Woźniak

Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna

Łukasz Jabłoński

Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu. Polska na tle wybranych krajów świata

Marcin Jędrzejczyk

Kurs walutowy a trend produktywności pracy – analiza empiryczna

Mieczysław Dobija

Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego

Artur Hołda

Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych

Jurij Renkas

Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa

Mirosław Bochenek, Małgorzata Mikołajewska

Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu

Tomasz Zalega

Diagnoza oszczędności w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu

Sławomir Kalinowski

Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia

Paweł Umiński

Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha – wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych

Anatoliy Tkach

Институционализация глобального экономического пространства как условие финансовой стабилизации

Ryta Dziemianowicz, Adam Wyszkowski

Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej

Marta Lubieniecka

Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej

Joanna Spychała

Stan budżetu państwa w Polsce w obliczu światowego kryzysu gospodarczego na tle Unii Europejskiej

Krzysztof Ćwikliński

Specyfika zadłużenia publicznego krajów Afryki Subsaharyjskiej

Iwona Kowalska

Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji

Anna Hnatyszyn-Dzikowska

Systemy opieki zdrowotnej UE wobec kryzysu finansów publicznych

Jarosław Poteraj

System emerytalny w kraju biedy: przypadek Boliwii

Marcin Krupa

Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Halyna Shcherba

Cross-Border Cooperation Between Ukraine and Poland Under Condition of Financial Crisis

Agata Gemzik-Salwach

Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego

Alicja Brodzka

Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji?

Marian Podstawka, Agnieszka Deresz

Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców

Łukasz Klimczak

Neoliberalizm i keynesizm w polityce gospodarczej: lekcje z kryzysu

Teresa Bal-Woźniak

O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością

Wskazówki dla autorów

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl