ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 31 29,40zł

Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISBN: 978-83-7338-904-5

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 446

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Franciszek Piontek – „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych. Część I: Założenia i zakres przedmiotowy dokumentu, Wioletta Nowak – The Effect of Stabilization Programmes on Economic Growth, Marcel Kamba-Kibatshi – The Role and Influence of the State on Shaping Flexible and Safe Financial Market in Relation to Polish Integration with European Union, Victor Reutov – Global Regionalization as a Way to Counteraction the Global Financial Threats, Volodymyr Tokar – Transformation Tendencies of the Global Monetary System, Daniel Kucharek – Oddziaływanie kryzysu finansów publicznych na koniunkturę giełdową w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wojciech Kozioł – System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego, Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk – Wdrożenie efektywnego modelu zarządzania finansami publicznymi w regulacjach prawnych dotyczących kontroli zarządczej, Łukasz Jabłoński – O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi, Magdalena Cyrek – Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji, Jakub Bartak – Ograniczenie budżetowych transferów socjalnych a niwelowanie nierówności ekonomicznych, Małgorzata Leszczyńska – Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych, Barbara Wojsznis – Ocena realizacji zadań własnych przez władze samorządowe na przykładzie miasta Białystok, Marlena Piekut – Wydatki publiczne na badania i rozwój w czasach kryzysu, Yevgen Panchenko, Olga Luk’yanenko, Alina Zhevago, Marina Kiriakova – Финансирование инноваций в Украине, Irina I. Kolesnikova – Scientific and Technological Problems of National Security, Anna Mazurkiewicz – Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania talentami, Ivan Rekun – Knowledge Society and Lifelong Learning, Mariusz Franciszek Kaszubowski – Płaca progowa pracowników naukowo-dydaktycznych polskich wyższych uczelni publicznych w warunkach hipotetycznego kontraktu, Katarzyna Puchalska – Zagraniczne przepływy kapitału w warunkach kryzysu finansów publicznych – sytuacja Polski, Владислава В. ЛыфарьПроблемы и перспективы использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров Украины, Paweł Frączek – Doświadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii, Ryszarda Bolonek – Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca, Stefania Środa-Murawska – Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec, Małgorzata Wosiek – Uwarunkowania rozwoju regionów peryferyjnych w Polsce w czasach kryzysu finansów publicznych – wnioski dla spójności społeczno-ekonomicznej, Sylwester Piszczek – Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Elżbieta Szul – Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, Tomasz Potocki, Tomasz Świst – Stopa bezrobocia a poziom szczęścia w obliczu światowego kryzysu finansowego, Małgorzata Adamska-Chudzińska – Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu, Justyna Pawlak – Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty, Zuzana Chodasová, Zuzana Tekulová, Anna Jacková – Controlling – the Current Management Tools in the Enterprise, Mariola Wiater – Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008–2012, Dawid Kuraś – Obsługa klienta jako wartość w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwo – klient, Michał Gabriel Woźniak – O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013, ss. 447, Wskazówki dla autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl