ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 32 39,90zł

Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak, Colin F. Hales

ISBN: 978-83-7338-921-2

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 616

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 39,90 zł (z VAT)

 

Spis treści: Barbara Fura, Colin F. Hales – Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, Konrad Drozd – Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski, Michał Goliński – Informacja i techniki informacyjne jako przyczyna zmiany, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec – Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy), Urszula Grzega – Stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych polskich gospodarstw domowych, Ryszard Hall – MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych, Tomasz Komorowski – M-Learning – wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia – stan bieżący, potencjał i bariery, Grzegorz Kozieł – Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy, Mieczysław Jan Król – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Małgorzata Kubalińska – Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy, Grażyna Leśniewska – Kreatywny komputer, czyli o projekcie twórczego wspomagania edukacji dzieci, Barbara Lubas – Strategie innowacyjne oparte na kształtowaniu społeczeństwa informacyjne-go w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Maria Majewska – Ocena zdolności technologicznych kraju, Adrianna Mastalerz-Kodzis – Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001–2011 na przykładzie województw Polski, Zygmunt Mazur, Hanna Mazur – Systemy automatycznej identyfikacji – zastosowania i bezpieczeństwo danych, Teresa Mendyk-Krajewska – Bezpieczeństwo internetowej komunikacji społecznej, Elżbieta Miłosz, Marek Miłosz – Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego, Joanna Nucińska – Znaczenie BIP dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Joanna Papińska-Kacperek – Bariery ograniczające korzystanie z elektronicznego rozliczania podatku PIT, Agnieszka Piasecka – Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Małgorzata Plechawska-Wójcik, Magdalena Borys – Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia, Anna Pluta – Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca – życie społeczeństwa informacyjnego, Przemysław Polak – Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej, Malwina Popiołek – Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Ewa Pośpiech – Zastosowanie narzędzi ilościowych w zapewnianiu bezpieczeństwa e-informacji, Magdalena Roszak, Barbara Kołodziejczak, Wojciech Kowalewski, Anna Ren-Kurc – Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej, Maria Sarama – Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego, Adam Skrzypek – Zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo w społeczeństwie informacyjnym – aspekty teoretyczne i praktyczne, Elżbieta Skrzypek – Uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Anna Stolarczyk – Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 30 czerwca 2012 r., Jakub Swacha – Wykorzystanie technologii informatycznych dla wspierania współpracy transgranicznej na przykładzie projektów BalticMuseums 2.0 i BalticMu-seums 2.0 Plus, Paweł Szura – Awaryjność sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim, Katarzyna Tracz-Krupa – Europejskie programy wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz ich wykorzystanie na przykładzie województwa opolskiego, Katarzyna Warzecha – Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski, Anna Wieczorek-Szymańska – Zarządzanie kompetencjami w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie uniwersalnych banków komercyjnych, Jędrzej Wieczorkowski – Skala wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania, Sławomir Wilk – E-usługi publiczne oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim, Jolanta Wojnar – Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, Andrzej Wójcik – Wykorzystanie Internetu przez przedsiębiorstwa do kontaktów z administracją publiczną – analiza statystyczna, Grażyna Paulina Wójcik, Magdalena Rybicka – Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej, Lech W. Zacher – Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych, Ewa Ziemba, Rafał Żelazny – Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim, Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska – Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu, Marcel Kamba-Kibatshi – The analysis of self-government entity’s budget expenditure in Poland over years of 2004–2009, Michał Gabriel Woźniak – Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. „Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform”, wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013, Wskazówki dla autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu
Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl