ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 37 (1/2014) 37,80zł

Gospodarka Polski 1990–2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

ISBN: 978-83-7996-020-0

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 516

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 37,80 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Ewa Polak

Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny – kłopoty z pomiarem

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Dokąd zmierzamy – odnowa czy od nowa...? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce

Tomasz Potocki, Bogdan Wierzbiński

Rola badań poświęconych szczęściu w teorii ekonomii dobrobytu

Jerzy Żyżyński

Makroekonomiczne aspekty kryzysu w Unii Europejskiej

Tomasz G. Grosse

Unia Europejska wobec regulacji globalnych rynków finansowych

Magdalena Cyrek

Sektorowe charakterystyki państw UE wobec alternatywy konkurencyjność – spójność społeczna

Michał Gabriel Woźniak

Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju

Marianna Księżyk

Bariery realizacji  koncepcji zrównoważonego rozwoju występujące w Polsce

Marek W. Kozak

Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku

Łukasz Jabłoński

Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002–2010

Jakub Bartak

Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce

Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka

Sytuacja demograficzna Polski implikacją dla zintegrowanego rozwoju

Dariusz Firszt

Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki

Małgorzata Wosiek

Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce

Małgorzata Adamska-Chudzińska

Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami

Anna Wróbel

Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Izabela Stalończyk

Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy

Jan Polcyn

Zastosowanie Data Envelopment Analysis jako miernika zróżnicowania edukacyjnego regionów

Paweł Frączek

Energetyka jądrowa a modernizacja sektora energii w Polsce

Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój

Krzysztof Surówka

Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego

Iwona Koza

Koncepcje poprawy funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce. Badanie funkcjonowania powiatów ziemskich metodą strumieniową

Przemysław Kobus, Janusz Zrobek

Wiedza rynkowa w strategiach rozwoju lokalnego obszarów słabo rozwiniętych

Małgorzata Leszczyńska

Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych

Anna Barwińska-Małajowicz, Katarzyna Puchalska

Odrabianie dystansu rozwojowego w województwie podkarpackim w kontekście bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy

Witold Modzelewski

Spadek efektywności fiskalnej podatków będących dochodem budżetu państwa na przykładzie podatku od towarów i usług

Magdalena Rękas

Wsparcie rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w Polsce w latach 1992–2013

Bożena Sowa

Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej

Maria Bosak, Paweł Majka

Wpływ regulacji prawa finansów publicznych na stosunek pracy w świetle przemian zachodzących na krajowym rynku pracy

Marcel Kamba-Kibatshi

L'impact de l'impôt foncier sur l'évolution des recettes propres des gouvernements locaux dans les années 2008–2012

Wskazówki dla autorów

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39 (3/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 39 (3/2014)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)
Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 3(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 3(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl