ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 40 (4/2014) 27,00zł

Efektywność i skuteczność gospodaro- wania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

ISBN: 978-83-7996-050-7

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 345

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,00 zł (z VAT)

 

Spis treści:

 

Tomasz M. Budzyński

Kryteria oceny ofert w dialogu konkurencyjnym w procesie zamówień publicznych

Adam Czudec

Znaczenie transferów zewnętrznych w kształtowaniu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zofia Dolewka

Bezpieczeństwo finansowe miast wojewódzkich

Paweł Dziekański

Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego

Marcin Grad

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

Bogumiła Grzebyk, Alina Walenia

Zadania instytucji zarządzających w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w regionach Polski Wschodniej

Agnieszka Jachowicz

Partnerstwo publiczno-prywatne a efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu

Sławomir Jankiewicz

Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Michał Jędrzejczyk

Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy

Mariusz Koroblowski

Niektóre aspekty prawne finansowania zadań publicznych samorządu terytorialnego

Iwona Lubimow-Burzyńska

Mierniki realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych, jako element poprawy efektywności finansów publicznych

Bogdan Ludwiczak

Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 20082012

Justyna Łukomska-Szarek

Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną

Renata Marks-Bielska, Wojciech Dereszewski, Bożena Zaborowska

Rola i znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Kurzętnik w latach 20072013

Anna Milewska

Determinanty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty

Magdalena Miszczuk

Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin

Renata Nesterowicz

Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce

Agnieszka Parlińska

Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 20052012

Monika Pasternak-Malicka

Efekt Laffera w kontekście podatku od nieruchomości na przykładzie gminy Wiązownica

Franciszek Piontek

Wybrane koncepcje i procedury zarządzania „integracją na rzecz rozwoju”

Bartosz Romowicz

Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego

Łukasz Satoła

Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości)

Alicja Sekuła

Wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej – aspekty teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne (ze szczególnym uwzględnieniem dochodów województwa mazowieckiego)

Piotr Sołtyk

Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Katarzyna Szara

Znaczenie finansów jednostki samorządowej w realizacji działań inwestycyjnych

Joanna Śmiechowicz

Wydatki inwestycyjne województw w Polsce w warunkach kryzysu finansów publicznych i wejścia w życie indywidualnych limitów zadłużenia samorządów

Magdalena Ślebocka, Aneta Tylman

Zielona gospodarka a finansowo-prawne dylematy zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Wójtowicz

Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego

Anna Wójtowicz-Dawid

Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego

Paweł Zawora, Jolanta Zawora

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych

Renata Przygodzka

Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin

Wskazówki dla autorów

Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2014 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 3740

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38 (2/2014)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 37 (1/2014)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 37 (1/2014)
Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12)/2014 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 3(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 3(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(11)/2013 (Studies in Politics and Society)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl