ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46 (2/2016) 39,96zł

Social Inequalities and Economic Growth

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 508

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 39,96 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Michał Gabriel Woźniak

Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych

Monika Bąk

Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw posocjalistycznych

Franciszek Piontek

Integracja” i jej znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim

Michał Gabriel Woźniak

W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki

Jerzy Żyżyński

Pieniądz i spójność procesów ekonomicznych

Marianna Księżyk

Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE

Leszek Klukowski

Koncepcje modernizacji: zarządzania długiem publicznym oraz strategii długu

Riccardo Valente

‘Capital’ Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence

Adam Michalik

Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków

Małgorzata Dziembała

Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej

Tomasz Zalega

Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów

Elżbieta Szul

Konsumenci wobec innowacyjnych produktów

Dorota Murzyn

Rozwój innowacji społecznych w Polsce w ramach programu Kapitał Ludzki 2007–2013

Anetta Barska, Joanna Wyrwa

Problemy społeczne – wyznacznikiem kierunków rozwoju innowacji społecznych w Polsce

Ryszarda Bolonek

Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo--rozwojowego

Bogdan Rogoda

Zarządzanie konfliktem i przeciwdziałanie mobbingowi a intensyfikacja procesów innowacyjnych

Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio, Ewa Kojder-Ogarek

Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw

Krzysztof Badyda, Grzegorz Maciej Niewiński, Andrzej Patrycy, Wojciech Orzeszek

Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania

Małgorzata Adamska-Chudzińska

Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Marek Kunasz

Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych

Zbigniew Dokurno

Wybrane modele kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Marek W. Kozak

Kapitał społeczny a zintegrowane inwestycje terytorialne w Polsce

Elżbieta Kuchta

Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski

Beata Kasprzyk

Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie

Justyna Pawlak

Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie

Piotr Adamczewski

Organizacje inteligentne w zintegrowanym rozwoju gospodarki

Anna Michalska

System motywacyjny jako element kultury organizacyjnej

Anna Pietruszka-Ortyl

Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski

Paweł Bielawski

Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych

Ирина Колесникова

Развитие человеческого и инновационного потенциала Беларуси

Marcel Kamba-Kibatshi

L'influence des petites et moyennes entreprises au développement économique de la République Démocratique du Congo

Wskazówki dla autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 43 (3/2015)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 43 (3/2015)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)
Polityka i Społeczeństwo 3(13)2015, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 3(13)2015, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)
Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016
Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016
Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XIX
Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XIX
Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 15
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 15
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl