ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim 2,10zł

Autor: Marek Smoleń

ISBN: 83-7262-001-9
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 148
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 2,10 zł (z VAT)
 

Celem pracy jest pokazanie uwarunkowań gospodarczego rozwoju gmin. Dokonano tego na podstawie obszaru byłego województwa krośnieńskiego w latach 1990–1998. Obszar ten jest zróżnicowany pod względem czynników określających rozwój gospodarczy, charakteryzuje się peryferyjnym położeniem w stosunku do centrów gospodarczych i występowaniem wielu destymulant rozwoju gospodarczego. 

 


Spis treści: Zarys problemu badań, Uzasadnienie podjęcia tematu, cel i zakres pracy,  Metodyka badań (Metodyka gromadzenia materiałów źródłowych, Metodyka analizy materiałów źródłowych), Istota rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym (Koncepcje rozwoju lokalnego, Uwarunkowania rozwoju gospodarczego na szczeblu gminy), Warunki przyrodnicze oraz znaczenie produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym w gminie (Znaczenie środowiska przyrodniczego, Funkcje produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym badanych gmin), Zróżnicowanie poziomu i rozwoju infrastruktury (Istota i rola infrastruktury w rozwoju gospodarczym, Ocena wybranych elementów infrastruktury w badanych gminach), Charakterystyka uwarunkowań demograficznych (Demograficzno-socjologiczne aspekty problemów społecznych, Poziom i zróżnicowanie bezrobocia w gminach regionu), Uwarunkowania przedsiębiorczości (Organizacyjne aspekty przedsiębiorczości, Zakres działań przedsiębiorczych w układzie przestrzennym badanego regionu), Syntetyczna ocena stopnia zróżnicowania parametrów gospodarczych gmin (Dynamika zmian wartości stymulant, Poziom rozwoju badanych gmin, Zróżnicowanie konkurencyjności gmin), Podsumowanie, Literatura.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2002.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
95 lat służb policyjnych w Polsce
95 lat służb policyjnych w Polsce
Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw
Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Historia Polski 1944–1989 (dodruk)
Historia Polski 1944–1989 (dodruk)
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Урок иностранного языка, Lekcja języka obcego, wyd. II poprawione
Урок иностранного языка, Lekcja języka obcego, wyd. II poprawione
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl