ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim 2,10zł

Autor: Marek Smoleń

ISBN: 83-7262-001-9
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 148
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 2,10 zł (z VAT)
 

Celem pracy jest pokazanie uwarunkowań gospodarczego rozwoju gmin. Dokonano tego na podstawie obszaru byłego województwa krośnieńskiego w latach 1990–1998. Obszar ten jest zróżnicowany pod względem czynników określających rozwój gospodarczy, charakteryzuje się peryferyjnym położeniem w stosunku do centrów gospodarczych i występowaniem wielu destymulant rozwoju gospodarczego. 

 


Spis treści: Zarys problemu badań, Uzasadnienie podjęcia tematu, cel i zakres pracy,  Metodyka badań (Metodyka gromadzenia materiałów źródłowych, Metodyka analizy materiałów źródłowych), Istota rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym (Koncepcje rozwoju lokalnego, Uwarunkowania rozwoju gospodarczego na szczeblu gminy), Warunki przyrodnicze oraz znaczenie produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym w gminie (Znaczenie środowiska przyrodniczego, Funkcje produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym badanych gmin), Zróżnicowanie poziomu i rozwoju infrastruktury (Istota i rola infrastruktury w rozwoju gospodarczym, Ocena wybranych elementów infrastruktury w badanych gminach), Charakterystyka uwarunkowań demograficznych (Demograficzno-socjologiczne aspekty problemów społecznych, Poziom i zróżnicowanie bezrobocia w gminach regionu), Uwarunkowania przedsiębiorczości (Organizacyjne aspekty przedsiębiorczości, Zakres działań przedsiębiorczych w układzie przestrzennym badanego regionu), Syntetyczna ocena stopnia zróżnicowania parametrów gospodarczych gmin (Dynamika zmian wartości stymulant, Poziom rozwoju badanych gmin, Zróżnicowanie konkurencyjności gmin), Podsumowanie, Literatura.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2002.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego
Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl