ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 2 15,75zł

Autor: Małgorzata Leszczyńska 

ISBN: 978-83-7338-307-4
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Głównym celem książki jest analiza i próba oceny sytuacji dochodowej ludności rolniczej na tle podstawowych determinant kształtujących jej zmiany i zróżnicowanie w okresie rynkowej transformacji gospodarki w Polsce. Spośród licznych czynników warunkujących sytuację dochodową ludności rolniczej wybrano czynniki ekonomiczne i społeczno-demograficzne. Weryfikację hipotez badawczych przeprowadzono na podstawie wielu danych, których obfite źródła stanowiły badania i opracowania statystyczne, raporty instytutów naukowo-badawczych, publikacje licznego grona badaczy. Za szczególnie cenny dla całości książki uznać należy rozdział “Zróżnicowanie dochodów: identyfikacja, znaczenie, mechanizmy”. Autorka słusznie podkreśla, że rozwarstwienie dochodów jest kluczowym zagadnieniem ekonomii rozwoju, a badacze tego zagadnienia zajmują jedno z ambiwalentnych stanowisk, a mianowicie: jedni wskazują na motywacyjną rolę nierówności w zakresie sytuacji dochodowej ludności, drudzy natomiast dostrzegają w tym fakcie źródło konfliktów społecznych. Do wartych wnikliwej uwagi należą te spostrzeżenia Autorki, które wskazują na specyfikę problematyki dochodów w rolnictwie i wynikające stąd specyficzne postulaty pod adresem interwencji państwa w ramach polityki dochodowej.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego
Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
ABC hokeja na lodzie. Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl