ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Wybrane problemy rachunkowości finansowej 26,25zł

Redaktorzy: Ryszard Kata, Jan Rogowski

 

ISBN: 978-83-7338-341-8

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 335
Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

 

       Rachunkowość finansowa stanowi kluczowe ogniwo rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Jest ona systemem odzwierciedlania procesów gospodarczych określonym przez normy prawne, naukę i tradycję, przy wykorzystaniu narzędzi i środków technicznych.
     Książka „Wybrane problemy rachunkowości finansowej” jest w swym założeniu podręcznikiem adresowanym przede wszystkim do studentów kierunków: ekonomia, finanse i finanse, zarządzanie i marketing. Może być jednak pomocna dla wszystkich odbiorców, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej. Pozycja zawiera teoretyczne i metodologiczne wprowadzenie do nauczania rachunkowości oraz syntetyczną prezentację poszczególnych rachunków (majątku, kapitałów, kosztów i przychodów), a także wybranych zagadnień dotyczących sprawozdawczości i analizy finansowej, kalkulacji kosztów, uzupełnionych elementami controllingu. Walorem dla potencjalnego użytkownika może być fakt, że treści teoretyczne są w podręczniku ilustrowane schematami i przykładami ewidencji księgowej. Ostatnią częścią opracowania (oprócz spisu literatury i wykazu kont Księgi Głównej) jest zbiór zadań do tych rozdziałów, które podejmują problematykę ewidencji księgowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz kalkulacji kosztów.

     Publikacja jest efektem wysiłku twórczego pracowników Zakładu Finansów, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2008.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie  3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej (oprawa twarda)
Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej (oprawa twarda)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Twarz wroga. Próba fenomenologii protagonizmu
Twarz wroga. Próba fenomenologii protagonizmu
Tlenkowe materiały laserowe
Tlenkowe materiały laserowe
Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej
Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl