ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14 42,00zł

Uwarunkowania instytucjonalne

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

ISBN: 978-83-7338-463-7

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 560

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 42 zł (z VAT)

 

 

Spis treści/Table of contents: Franciszek Piontek – Aksjomat „Człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody” podstawą ładu strukturalnego i ładu w nauce, Alojzy Drożdż – Czy sama sprawiedliwość wystarcza?, Krzysztof Bochenek – Personalizm jako wyznacznik chrześcijańskiej wizji społeczeństwa optymalnego, Michał Gabriel Woźniak – Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych, Jerzy Żyżyński – Podatki równowagi społeczno-ekonomicznej, Andrzej F. Bocian – Globalizacja, wzrost gospodarczy a relacje biedy i bogactwa, Maria Piotrowska Znaczenie równości dla długookresowego wzrostu, Katarzyna Brendzel-Skowera – Bariery w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, Andrzej Zybertowicz, Bartosz Pilitowski – Polityczna pogoń za rentą: peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji?, Małgorzata Leszczyńska – Rola instytucji w rozwoju społecznym, Анатолий Ткач – Институциональная парадигма третього сектора, Krystyna Leśniak-Moczuk – Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i lokalnej, Małgorzata Wosiek – Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych, Taмара Tкач – Поведение „человека экономического” в условиях европейского образовательного просторанства, Maulenova Sakyp-Zhamal – The Change of Social Structure of Kazakh Society under Market Economic Conditions, Ганна Цывирёнко – Правовые механизмы формирования гражданского общества, Pavlína Pellešová – Trendy ekonomického růstu v České republice, Tibor Paulík – Jak daleko je české euro? Daleko!, Paweł Młodkowski Cooling Down Economy with Fiscal Policy in a Monetary Union, Jarosław Poteraj – Systemy emerytalne w Europie – Czechy, Viktor Chuzhykov Social Consequences of Innovation Models Diversification of Economic Growth, Robert Ciborowski – Systemy innowacyjne w warunkach globalizacji, И.И. Колесникова, Д.В. Гончарук – Информационная поддержка инновационных процессов в Беларуси, Colin F. Hales – The Millennium Development Goals and Information and Communication Technologies, Е.И. Олийнич – Развитие экологических инноваций в условиях техноглобализма, Mieczysław Dobija Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, Julia Włodarczyk – Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym, Bartosz Kurek – Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii, Wojciech Kozioł Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia, Teresa Bal-Woźniak – Uwarunkowania instytucjonalne dostosowań zasobów ludzkich do wyzwań współczesnej gospodarki, Magdalena Cyrek – Uelastycznienie pracy jako rozwiązanie instytucjonalne w uwarunkowaniach gospodarki usługowej, Halyna Ivanivna Shcherba – Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej: wymiar socjologiczny, Anna Barwińska-Małajowicz Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe, Mirosław Zajdel Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki), Tadeusz Kowalewski – Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, Rafał Musialik Instytucje polskiego szkolnictwa wyższego, Elżbieta Mikuła-Bączek – Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990–2006, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk – Społeczne bariery rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej, Виктория Чужикова – Инновационный процесс в преподавании экономики и права: значение и компетентностный состав, Зіновій Надюк – Mеханізми державного управління національною системою охорони здоров`я, Daniel Kucharek, Mirosław Tokarski – Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Paweł Frączek – Rola instytucji państwa w zmianie polityki energetycznej kraju, Bożena Sowa – Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim, Dariusz Zając, Ryszard Kata Bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym, Oleh Ohirko – Некоторые аспекты церковной экономики.

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8
Polityka i Społeczeństwo, nr   4/2007
Polityka i Społeczeństwo, nr 4/2007
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl