ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 6 15,75zł

 

Autor: Adam Czudec

ISBN: 978-83-7338-464-4

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 192

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)    Autor ukazuje w książce m.in., że wielofunkcyjne rolnictwo jest dziś najlepszym sposobem racjonalnego zarządzenia zasobami ziemi rolniczej, bo pozwala zachować ten zasób dla przyszłych pokoleń w takim stanie, który umożliwia szybkie i efektywne jego wykorzystanie w procesie produkcji żywności wówczas, gdy intensywnie wykorzystywane dotąd zasoby okażą się niewystarczające dla zapewniania bezpieczeń­stwa żywnościowego. Te formy wielofunkcyjnego rolnictwa, które chronią jakość zasobów ziemi i środowiska przyrodniczego, powinny być więc traktowane jako rodzaj rezerwy potencjału produkcyjnego sektora rolnego, który w przyszłości może być niezbędny dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych coraz większej liczby mieszkańców.

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Szkice o cywilizacji
Szkice o cywilizacji
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Trzecia Rzeczpospolita (1989–2007) (dodruk)
Trzecia Rzeczpospolita (1989–2007) (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl