ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 15 39,96zł

Uwarunkowania instytucjonalne

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

Rok wydania: 2009

ISBN: 978-83-7338-479-8

ISSN: 1898-5084

Liczba stron: 504

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 39,96 zł (z VAT)

 

Spis treści: Michał Gabriel Woźniak  Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce, Wojciech Pawnik – Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny, Wiesław Tadeusz Popławski – Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej, Damian S. Pyrkosz – Culture Makes the Difference – the Humanistic Approach to the Understanding of Economic Development, Teresa Bal-Woźniak  Instytucjonalne podstawy jakości zasobów ludzkich w kontekście zachowań innowacyjnych, Dariusz Firszt – Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki, Katarzyna Szopik-Depczyńska – Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, Mirosław Gorczyca – Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa, Виталий Бочелюк – Психологические особенности управления социально-экономическими системами, Aleksander Gugnin, Tadeusz Pliszka – Instytucjonalny wymiar etyki w ujęciu Niccola Machiavellego, Марина Н. Радева – Институциональная основа структурных изменений в экономике, Ryszarda Bolonek – Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE, Наталья Бульбах – Институциональное обеспечение регуляторной деятельности государства в сфере инвестирования, Katarzyna Puchalska – Determinanty inwestycyjne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne napływu kapitału zagranicznego, Krzysztof Stachowiak – Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, Władysława Jastrzębska, Małgorzata Lechwar – Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego – wybrane aspekty, Aleksander Gugnin, Tadeusz Pliszka – Instytucje wspomagające kapitał ludzki w Polsce – ujęcie historyczne, Anna Barwińska-Małajowicz, Waldemar Kalita, Katarzyna Puchalska – Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę, Anna Barwińska-Małajowicz – Próby rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Unii Europejskiej, Т.М. Цыганкова, А.И. Гончарук – Тенденции и проблемы торгово-экономического сотрудничества Украины и Польши, Галина Ивановна Щерба – Перспективы развития украинско-польского трансграничного сотрудничества (по материалам социологических исследований), Ольга Покатаева Институциональные элементы товарных ринков, Ольга Гальцова – Институциoнальные изменения в аграрном секторе Украины, Maciej Lewandowski, Paweł Młodkowski – Rynek usług pocztowych w UGW, Сергій Сергійович Біляєв – Cтан та перспективи розвитку експортного ринку молочної продукції, Bogdan Wierzbiński – Entrepreneurship and marketing as ways of firm development in the context of the provision of equal socio-economic opportunities, Lidia Kaliszczak – Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy – kontekst niwelowania nierówności społecznych, Marta Kawa, Wiesława Kuźniar – Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym, Wiesława Cieślewicz – Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Bożena Sowa – Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju regionu w latach 2004–2007 ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Ryszard Kata – Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej, Daniel Kucharek – Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Paulina Filip – Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej, Elżbieta Inglot-Brzęk – Zmiana w organizacji biurokratycznej, Виктория Коломиец – Конкурентоспособность персонала как объективное условие развития предприятия, Наталья Надюк – Социально-психологический портрет люмпенизированного работника организации, Katarzyna Chudy-Laskowska, Kinga Stępień – Nowe zjawisko w badaniach społecznych – identyfikacja wykluczenia społecznego wśród studentów Podkarpacia i ich rodzin, Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk – Obiektywny i subiektywny poziom dochodów gospodarstw domowych w woj. podkarpackim w 2008 roku, Tomasz Zalega – Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych), Paweł Ulman – Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, Regina Klimkowska – Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych, Elżbieta Soszyńska – Instytucjonalne i inne uwarunkowania relacji wzrost gospodarczy a nierówności społeczne.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 18
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 19
Polityka i Społeczeństwo, nr   6/2009
Polityka i Społeczeństwo, nr 6/2009
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Musica Galiciana, t. 11
Musica Galiciana, t. 11
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl