ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17 34,65zł

Redaktor naczelny: Andrzej L. Zachariasz

Redaktor tomu: Katarzyna M. Cwynar

Wydawca: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

ISSN: 1642-1248

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 402

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 34,65 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Cодержание

 

Table of Contents

 

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE

 

FRANTIŠEK MIHINA

Philosophiae et futuro – riziká predikability

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ

Kultura europejska a filozofia i pytanie o „przyszłość”

SERGIEJ N. ASTAPOW

Istnienie absolutne jako cel i sens ludzkiej egzystencji

MAREK ŁAGOSZ

Historiozoficzna strzałka czasu a negalienacyjne kryterium postępu

KATARZYNA M. CWYNAR

Kooperatyzm jako idea doskonalenia społeczeństwa

JAN WADOWSKI

Partycypacjonizm i responsywność jako wyznaczniki pytania o sens bycia. Możliwość rewolucji duchowej w ponowoczesności

JACEK BRECZKO

Przyszłość cywilizacji Zachodu i ludzkości – prognoza krótkoterminowa oraz długoterminowa (liberalizm z moralnym kręgosłupem jako wyzwanie naszych czasów oraz kilka refleksji dotyczących czasów zaprzyszłych)

MAREK SIKORA

Współczesny obraz zależności między nauką i techniką

MARIAN BRODA

Koniec albo nowy początek historii Rosji? Paradoksy okcydentalistycznej radykalizacji wizji rosyjskiej przyszłości

MATEUSZ BINEK

Modernizacyjny charakter filozofii politycznej Augusta Cieszkowskiego

ONDREJ MARCHEVSKÝ

Nikolaj K. Michajlovskij o možnostiach a podmienkach učenia sa z dejín

PETER NEZNÍK

Lev Šestov – pútnik a samotár (zrodenie filozofie tragédie z ducha hudby)

MIROSŁAW PAWLISZYN

Mała chrystologia Leszka Kołakowskiego. O różnym spojrzeniu na historię i teraźniejszość

MAGDALENA MRUSZCZYK

Dzieje ludzkości i ich postęp z perspektywy koncepcji ontopojezy życia Anny Teresy Tymienieckiej

 

ARTYKUŁY KRYTYCZNE

 

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ

Ruina uniwersytetu czy uniwersytet w ruinie?

 

PRZEKŁADY

 

WIKTOR P. МАKАRENKO

Dramat historyczny prawosławia na tle konfliktu między prawdą i polityką

 

REFLEKSJE

 

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ

Bóg i bogowie a „dobro i zło”

ALEKSANDR MELICHOW

Ideologie szczególnej drogi – obronne i ofensywne

 

RECENZJE, NOTY

 

MATEUSZ BINEK

Prawda i polityka

RENATA MERDA

Obecność zła

KATARZYNA M. CWYNAR

Filozofia i sztuka życia

 

WYWIADY

Profesor Wladimir A. Konew mówi o swoim filozofowaniu

 

CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO

 

JADWIGA MIZIŃSKA

Stefan Symotiuk. Niedocieczony wątek…

JÓZEF DĘBOWSKI

Stefana Symotiuka teza o „nadenergetyczności (pre-)człowieka”
i związane z nią kłopoty

PRZEMYSŁAW PACZKOWSKI

Znaczenie formy w filozofii: refleksja nad eidetyką Stefana Symotiuka

ARTUR MORDKA

Stefana Symotiuka ejdetyka przedmiotów. Eidos okna

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ

 

KATARZYNA M. CWYNAR

X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (27–30 VI 2017)

PETER NEZNÍK, ELENA LASANIUK, WADIM PEROW, EVA DĚDEČKOVÁ

Dni filozofii sankt-petersburskiej na Słowacji: Dostojewski i Nietzsche. Problem człowieka (10–14 X 2017)

 

MEMORABILIA

 

JÓZEF DĘBOWSKI

Wspomnienie o Profesorze Stefanie Symotiuku (1943–2016)

 

Do Autorów

До Aвторів

Вниманию Авторов

Pokyny pre Autorov

Instructions for Authors

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl