ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk) 5,25zł

Autor: Andrzej L. Zachariasz 

ISBN: 83-7338-084-1
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 272
Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Jest to studium podejmujące problematykę z dziedziny poznania teoretycznego. Książka składa się z Wprowadzenia oraz 3 zasadniczych części: Filozofia a poznanie (Filozofia a problem jej statusu, Filozofia a problem jej założeń i zapośredniczeń); Historyczne typy prawomocności poznania teoretycznego (Tożsamość bytu i myśli a problem ontologicznej koncepcji prawomocności wiedzy teoretycznej, Prawomocność poznania teoretycznego w filozofii transcendentalnej, Metoda a problem prawomocności poznania teoretycznego); Problem konstrukcji warunków a status poznania teoretycznego (Człowiek jako byt w świecie a działanie, Konstytuowanie się podmiotu poznania teoretycznego, Przedmiot poznania teoretycznego a problem jego konstytucji, Metoda poznania teoretycznego a problem jej konstytucji, Prawda jako kategoria teoretyczna a problem jej statusu, Prawda a status prawomocności poznania teoretycznego, Relatywizm i jego aktualność a prawomocność poznania teoretycznego. W części pierwszej autor podjął próbę określenia statusu filozofii, a także określenia zasad właściwie sformułowanej teorii poznania. W drugiej przedstawił historyczne typy prawomocności poznania teoretycznego. Natomiast w część ostatniej podjął próbę analizy samego działania, jak i wskazania na jego konieczne i konstruktywne warunki. Zawarte w książce rozważania kończą się uwagami na temat problemu konsekwencji statusu poznania dla pojęciowego ujęcia bytu i wartości.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl