ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("Ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych 36,75zł

Aktor: Joanna Trąbska

ISBN: 978-83-7996-138-2

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 190

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

Spis treści
Wykaz oznaczeń i wybranych określeń użytych w tekście
1. Czerwone surowce żelaziste w prehistorii
2. Terminologia, przedmiot i cel badań
3. Problemy badań pochodzenia czerwonych surowców żelazistych
4. Morfologia kryształów i wielkość krystalitów hematytu w świetle dotychczasowych badań przyrodniczych
5. Morfologia kryształów i wielkość krystalitów hematytu w świetle dotychczasowych badań zabytków archeologicznych
6. Problemy badań (mikro)zabytków przetworzonych
7. Metody badań skał hematytonośnych i czerwonych (mikro)artefaktów żelazistych
8. Materiał z odsłonięć oraz hematyt syntetyczny
9. Materiał ze stanowisk
10. Postać krystaliczna hematytu jako cecha dystynktywna. Przegląd skał hematytonośnych różnego pochodzenia
11. Wielkość krystalitów hematytu jako cecha dystynktywna. Przegląd skał hematytonośnych różnego pochodzenia
12. Zwietrzeliny i ich skały macierzyste – porównanie pokroju hematytu i wielkości jego krystalitów
13. Identyfikacja surowca skał utartych
14. Cechy przegrzanych czerwonych surowców żelazistych
15. Zastosowanie uzyskanych wyników do rozwiązywania problemów związanych z czerwonymi (mikro)surowcami żelazistymi ze stanowisk archeologicznych – homogeniczność zespołów i pochodzenie surowca
16. Zastosowanie uzyskanych wyników do rozwiązywania problemów związanych z czerwonymi surowcami żelazistymi ze stanowisk archeologicznych – identyfikacja (mikro)artefaktów przepalonych
17. Zastosowanie uzyskanych wyników do rozwiązywania problemów związanych z czerwonymi surowcami żelazistymi ze stanowisk archeologicznych – przetworzenia (mikro)artefaktów różne od przepaleń
18. Wnioski
19. Aneks
20. Bibliografia
21. Summary

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2015.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl