ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (dodruk) 18,90zł

Autor: Andrzej Pelisiak

ISBN: 83-7338-042-6
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 264
Cena:
18,90 zł (z VAT)


Książka jest kontynuacją studiów autora nad osadnictwem neolitycznym. Jest poszerzeniem problematyki o kwestie szczegółowe, tj. badanie osadnictwa, począwszy od najmniejszych jednostek osadniczych, rozważania nad organizacją przestrzeni, gospodarką i org
anizacją społeczną ludności kultury pucharów lejkowatych. Punktem wyjścia studiów są dobrze rozpoznane pozostałości osadnictwa KPL w dorzeczu Grabi. Teren ten autor traktuje jako obszar próbny, na którym rejestrujemy przekrój krajobrazów naturalnych spotykanych na dużych “piaszczystych” połaciach Niżu.
Praca składa się z 8 rozdziałów: Wprowadzenie, Zasiedlenie, Podstawy gospodarki, Uwagi o przekształceniach środowiska naturalnego, Gospodarcze uwarunkowania kształtowania się sieci osadniczej, Społeczeństwo, Wzorzec osadniczy, gospodarczy i społeczny KPL na Niżu Polskim, Zakończenie. Opatrzona jest bibliografią i wykazem literatury cytowanej. Dołączono również streszczenie w języku angielskim.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Piękno nanoświata (Beauty of nanoworld)
Piękno nanoświata (Beauty of nanoworld)
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Przekraczanie obcości. Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali
Przekraczanie obcości. Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
„Officium divinum de tempore” w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku
„Officium divinum de tempore” w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl