ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 19,44zł

Redaktorzy: Włodzimierz Bonusiak, Stanisław Nabywaniec, Wioletta Zawitkowska
ISSN: 1689-5002

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 240

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,44 zł (z VAT)

 

Spis treści: Słowo od Redakcji, ROZPRAWY I ARTYKUŁY: Богдана Петришак / Bogdana Petryszak (CPAHU we Lwowie) – З історії публічного нотаріату Львова кінця XIV–XV ст. / Z dziejów notariatu publicznego Lwowa w końcu XIV i w XV wieku, Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Przegląd polskiej oraz obco­języcznej literatury dotyczącej dziejów Kamieńca Podolskiego, Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Kosynierzy i ich wódz. O tradycyjnych tematach historycznych w malarstwie realizmu socjalistycznego w Polsce, Emilia Obarzanek (Uniwersytet Rzeszowski) – Czarownice i czarownicy w Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku, Marcin Dziubak (Uniwersytet Rzeszowski) – Działalność policji miejskiej w Rzeszowie w latach 1867–1920, Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski) – Wizerunek cesarza Franciszka Józefa I i jego rodziny w „Głosie Rzeszowskim” w latach 1897–1916, Ewa Orlof (Uniwersytet Rzeszowski) – Problem autonomizmu słowackiego wobec Węgier w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Sławomir Mrozek (Uniwersytet Rzeszowski) – Cmentarze wojskowe z I wojny światowej w powiecie gorlickim, Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)Polityka podatkowa ministra skarbu Władysława Grabskiego w okresie od grudnia 1919 do listopada 1920 roku, Damian Knutel (Uniwersytet Rzeszowski) – Kształcenie kandydatów do stanu duchownego dla Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny w latach 1935–1939, Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Szkolnictwo ukraińskie i utrakwistyczne w powiecie jarosławskim (1944–1945), Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski)Słowacy i Węgrzy we współczesnej Europie. Bariery i możliwości pojednania, RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA: Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Sztuka, polityka i ideologia w najnowszych opra­cowaniach działalności Zygmunta I w dziedzinie artystycznej, Karol Kollinger (Uniwersytet Rzeszowski) – Henryk Samsonowicz, „Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247)”, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2008, 120 ss., Remigiusz Gogosz (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Paganism and Christianity in the Old Norse and Old Slavic World”, Rzeszów 27–30 września 2008 r., Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy w XIX i XX wieku”, Rzeszów 19–20 listopada 2009 r., Wioletta Zawitkowska (Uniwersytet Rzeszowski) – „Rzeszów – w 655. rocznicę lokacji”. Konfe­rencja naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Stanisława Uliasza, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku
Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014
Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich. Od Vaticanum I (1869–1870) do Vaticanum II (1962–1965)
Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich. Od Vaticanum I (1869–1870) do Vaticanum II (1962–1965)
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Region i regionalizm w archeologii i historii
Region i regionalizm w archeologii i historii
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl