ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.) 3,15zł

Autor: Halszka Górny

 

ISBN: 83-7338-069-8

Rok wydania: 2004

Liczba stron: 224

Format: B5

Cena: 3,15 (z VAT) 

 

 

Przedmiotem rozprawy jest analiza językowa i onomastyczna historycznych nazwisk (XV–XIX w.) mieszkańców 13 wsi umiejscowionych w obrębie dawnej ziemi sanockiej. Jej celem jest opis proprialnego aktu nominacyjnego w aspekcie semantyczno-pragmatycznych i strukturalnych uwarunkowań zjawisk nazwotwórczych. Na treść pracy składa się: Wstęp – Cel, założenia i zakres pracy, Matodologia badań, Charakterystyka źródeł, 6 rozdziałów – I. Pojęcie nazwisko w języku i kulturze polskiej, II. Rys historyczny ziemi sanockiej, III. Stan badań – Sfera proprialna języka w świetle nowych metod w badaniach onomastycznych (Kognitywizm w myśli antroponimicznej, Koncepcje pól semantycznych a badania różnych kategorii onimów), Procesy nominacji i stabilizacji nazwisk, Klasyfikacje nazwisk, IV. Typy motywacyjne nazwisk – Nazwiska odapelatywne (Nazwiska od przezwisk charakteryzujących, Nazwiska od nazw zawodów, stanowisk, pełnionych funkcji), Nazwiska pochodzące od nazw własnych (Nazwiska odimienne, Nazwiska odmiejscowe, Nazwiska od etnonimów), V. Wpływy obce w nazwiskach mieszkańców ziemi sanockiej, VI. Żeńskie formacje nazewnicze, i Zakończenie. Ponadto praca jest wzbogacona o słownik nazwisk, wykazy: literatury, źródeł, skrótów oraz aneks.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi
Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi
Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych
Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych
Syn bogini. Wincenty "Witek" Różański, wyd. 2
Syn bogini. Wincenty "Witek" Różański, wyd. 2
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl