ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje 31,50zł

Redaktor: Zbigniew Andres

ISBN: 978-83-7338-640-2

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 420

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Słowo wstępne, Zenon Ożóg Powojenne dzieje literatury polskiej w Kanadzie. Kilka uwag, Andrzej Busza  O sytuacji poety polskiego w Kanadzie, Rafał Moczkodan – „Merkuriusz Polski Nowy ale Dawnemu Wielce Podobny i Życie Akademickie” – historia pisma (styczeń 1955 – grudzień 1956), Karolina Kajzar – Obraz emigracji polskiej w świetle publicystyki i krytyki literackiej Stefanii Kossowskiej („Wiadomości” 1953–1965), Anna Kubas – Spóźniony romantyk. Rzecz o poezji Jerzego Brauna, Zofia Bartecka – Poezja Beaty Obertyńskiej. W kręgu tradycji kulturowych, Magdalena Rabizo-Birek – Norwidowskie konteksty metapoetyckich utworów Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego, Janusz Pasterski – Intertekstualna gra z tematem tajemnicy w poemacie Wariacje Andrzeja Buszy, Zbigniew Andres – Tajemnice bytu. Człowiek i jego problemy w liryce Tadeusza Chabrowskiego, Rafał Fałda – „Na tym łez padole, w tej krainie ciemności...”, czyli o czasie, przemijaniu, starości i śmierci w poezji Janusza Ihnatowicza, Andrzej Gałowicz – Zniewolenie i emigracja. O dwu rzeczywistościach w poezji Joanny Kurowskiej, Jolanta Pasterska – Okruchy prawd o człowieku. Pisarstwo Wita Tarnawskiego, Anna Maria Mickiewicz – W cieniu londyńskiego parasola i letnich nocy. Sylwetki Krzysztofa Muszkowskiego i Ireny Bączkowskiej, Agnieszka Nęcka – Powrót do dziecinnego (k)raju. O I jak Inni Daniela Karpińskiego, Arkadiusz Morawiec – Campo de Concentración de Miranda de Ebro. Niedostrzeżony rozdział polskiej literatury obozowej, Piotr Durak – Wolność i kultura a rzeczywistość okupowanej Francji w Szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, Jan Wolski – Biografia Janusza Rakowskiego, świadka XX wieku, w świetle jego „pamiętnika mówionego” i mowy pogrzebowej przez niego samego napisanej, Nina Cieślik – Autobiografia codzienności. Elementy autobiograficzne w trzecim tomie Zbliżeń i kontynentów Floriana Śmiei, Florian Śmieja – Jan Bielatowicz (1919–1965) przekomarza się z młodymi, Włodzimierz Wójcik – Ślązak i Zagłębiak „u wód goczałkowickich”, Indeks nazwisk (Piotr Durak).

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kommunikatiwnyje aspiekty grammatiki i tieksta
Kommunikatiwnyje aspiekty grammatiki i tieksta
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do językoznawstwa
Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu
Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Poezja polska na obczyźnie, t. 1, 2
Poezja polska na obczyźnie, t. 1, 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl