ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Tematy i Konteksty, nr 7(12)/2017, Pogranicza jako przestrzenie…konfliktów: Zło Konieczne? 45,15zł

Redaktorzy: Marek Stanisz, Stanisław Uliasz

ISSN: 2299-8365

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 566

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 45,15 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

WPROWADZENIE

Marek Stanisz, Stanisław Uliasz

Pogranicza jako przestrzenie… konfliktów: zło konieczne?

 

POGRANICZA JAKO PRZESTRZENIE… KONFLIKTÓW:

ZŁO KONIECZNE?

Dorota Korwin-Piotrowska

Konflikt z perspektywy erystyki i eutoryki

 

Kazimierz Braun

Teatralizacja: pogranicze życia i teatru

 

Eugenia Prokop-Janiec

Kontakt i konflikt: polsko-żydowska contact zone

 

Zofia Agnieszka Kłakówna

Szkoła na rozdrożach

 

Magdalena Żardecka

On the Flexibility of Borders between Public Reason and Collective Ignorance

 

Joanna Ślósarska

Topografia baśniowego pogranicza jako reprezentacja doświadczania zła (na podstawie zbiorów baśni pisarzy polskich)

 

Agata Demkowicz

Konflikt jezuitów i masonerii w Elegii żałośnej, scil[icet], Tryumf francmasonów z wygnania jezuitów z Petersburga Wincentego Wierzbiłowicza

 

Monika Karpińska

Idea hegemonii kulturowej Polski i Polaków w prozie podróżniczej Aleksandra Sapiehy

 

Jarosław Ławski

Romantyzm poza wektorem „wpływu”. Model amerykańskopolskiego rezonansu kulturowego

 

Karolina Szpunar

Kazimiery Iłłakowiczówny dyskurs o utraconej ojczyźnie

 

Stanisław Uliasz

Wokół Wyprawy Wołodyjowskiego na kresy

 

Lech Aleksy Suchomłynow

Kreso-pograniczny świat prozy Marii Schoferowej

 

Iryna Borysiuk

Between Silence and Speaking: the Representation of National Identity in Oksana Zabuzhko’s Poetry

 

Mirosław Czarnik

Stanisława Vincenza filozofia współistnienia w perspektywie powojennych stosunków polsko-żydowskich

 

Anna Jamrozek-Sowa

„Mariaż”. Inwigilacja Zofii i Kazimierza Romanowiczów w świetle zachowanych dokumentów Służby Bezpieczeństwa

 

Rafał Moczkodan

Konflikt młodzi – starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949–1966). Część I

 

Jerzy Święch

O pewnej nienapisanej książce

 

Alfred Gall

Powieść jako trzecia przestrzeń w zmaganiu o własne miejsce: ukryta polemika z literaturą niemiecką w Pornografii Witolda Gombrowicza

 

Marek Chojnacki

Witold Bosonóg, czyli polska [nie]dojrzała (nie)dojrzałość. Casus strukturacji tożsamości

 

Mariusz Kalandyk

Nihilizm jako literackie pogranicze oraz pole napięć aksjologicznych i estetycznych na przykładzie twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba rozpoznania

 

Karolina Koprowska

Konflikty miejsca urodzenia w Sońce Ignacego Karpowicza

 

Anna Jarmuszkiewicz

Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury

 

Anna Rutka

„Annehmen. Akzeptieren. Damit leben. Nicht vergessen. Sicherinnern.“ Subversive Erinnerungsverschiebungen der Post-Shoah- Generation in Mirna Funks Roman Winternähe (2015)

 

Aneta Jurzysta

Die Mauer steht noch, oder: Begegnungen an der Grenze. Menschen, Geschichten und Konflikte in Unterleuten (2016) von Juli Zeh

 

Grzegorz Jaśkiewicz

Die Entzauberung des Westens in Julia Francks Roman Lagerfeuer

 

Rafał Pokrywka

Drei Metaphern des Exils im neuesten deutschsprachigen Roman: Gehen, ging, gegangen von Jenny Erpenbeck, Ohrfeige von Abbas Khider, Das Mädchen mit dem Fingerhut von Michael Köhlmeier

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 

Adam Regiewicz

Piersi w świętości…

 

Hanna Szargot

Motywy okultystyczne w powieści gotyckiej XVIII i XIX wieku

 

Ewa Skorupa

Literackie narracje o kolekcjach

 

Agnieszka Czajkowska

Paweł Hertz. Pochwała dziewiętnastowieczności

 

Roman Bobryk

Próba opisania świata… Świat z góry na dół w Pieczerskiej Ławrze w Kijowie Tadeusza Kubiaka

 

Bernadetta Żynis

„Historia miłosna jak jasna cholera” – wybrane wyobrażenia miłości

w liryce polskiej po 1990 roku

 

EDYCJE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

 

Listy Józefa Czapskiego do Stanisława Lorentza wstępem opatrzyli i opracowali Alina Kowalczykowa, Marek Stanisz

 

Adrian Uljasz

Poeta i pedagog Józef Czechowicz o edukacji czytelniczej młodzieży

 

Joanna Rusin

Maria Rodziewiczówna o swojej twórczości. Nieznana kartka

pocztowa pisarki

RECENZJE I PRZEGLĄDY

 

Andrzej Jaroszyński

Stwarzanie Australii

 

Natalia Żórawska

Książki wyzwalają emocje

 

Jolanta Pasterska

Tęskniąc za wielogłosowością. Agnieszki Nęckiej rozpoznania „literatury nowej i najnowszej”

 

Rafał Pokrywka

Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 

Jolanta Pasterska

W kręgu twórczości Anny Frajlich, czyli o Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich (i nie tylko…)

 

Janusz Pasterski

Konferencja naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

 

Grzegorz Trościński

Pochwała Jubileuszu. O świętowaniu dwudziestopięciolecia Zakładu

Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia w Uniwersytecie

Rzeszowskim

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl