ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego 4,20zł

Autor: Anna Wal

ISBN: 83-7338-051-5
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 260
Format: A5
Cena: 4,20 zł (z VAT)Publikacja rozpatruje cztery charakterystyczne dla twórczości prozatorskiej Adolfa Rudnickiego wątki. W dwóch pierwszych rozdziałach przedmiotem refleksji są: problematyka człowieka niedojrzałego oraz literacki obraz wojska. W części tej znajdujemy interpretację utworów, które powstały w latach 1932–1939. Sporo miejsca poświęcono również technice pisarskiej autora “Szczurów”. W rozdziale trzecim poddano analizie główny dla twórczości A. Rudnickiego nurt tematów żydowskich. W rozważaniach tych uwzględniono wiele kontekstów pozaliterackich: politycznych, historycznych (zwłaszcza wstrząs wywołany wybuchem i wydarzeniami II wojny światowej, stanowiącymi punkt zwrotny w jego życiu i twórczości) oraz szeroko rozumianych uwarunkowań i wpływów kulturowych (wypływających z tradycji judajskiej i “Biblii”). W części ostatniej autorka prześledziła motyw miłości, obecny w prozie poety. Na pracę składają się: Wstęp, 4 rozdziały: Wieczna niedojrzałość, czyli lęk przed życiem, Doświadczenia żołnierskie (Geneza i forma gatunkowa utworu o wojsku, Wojsko jako temat literacki, Portrety żołnierzy, Wrzesień 1939 roku), “Kompleks jemioły”. Losy Żydów polskich (“Polska Jerozolima” przed 1939 rokiem, Literackie świadectwa żydowskiej apokalipsy, Świat po potopie, Komunizm, socrealizm – fascynacje i rozczarowania, “Pisarz nekrologów”), Utrwalić kształt miłości (Dwudziestowieczna “pieśń o miłości” namiętnej, Miłość w płomieniach wojny, Miłość w świecie zdewaluowanych wartości), i Zakończenie. Jest opatrzona Bibliografią, Wykazem skrótów oraz Indeksem nazwisk.


 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru
Malarstwo jako kontekst literatury i języka polskiego w doświadczeniach uczniowskiego odbioru
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku
Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Filologiczne konteksty współczesności. Literatura
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Musica Galiciana, t.  3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl