ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice 4,20zł

Redaktor: Jolanta Pasterska, Roman Mnich, Eugeniusz Pszenyczny

ISBN: 966-7996-59-X
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 360
Format: B5
Cena: 4,20 (z VAT)Rozprawy i szkice prezentują zainteresowania naukowe filologów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki w Drohobyczu. Artykuły napisane są w dwu językach: polskim i ukraińskim.
Spis treści: Від редакторів, Zbigniew Anders – Polonistyka rzeszowska – Zarys dziejów i stan obecny, I. Теорія та історія літератури – Teoria i historia literatury: Стефанія Андрусів – Концепція минулого в сучасній українскій прозі, Marek Nalepa – Problem zdrady w literaturze porozbiorowej, Галина Шевців – Психоаналітичні інтерпретації автобіографічного дискурсу: Гете та Руссо, Roman Magryś – Epistemologiczny status “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, Kazimierz Maciąg – Romantyczne podróżopisarstwo na przykładzie “Wspomnień Wołynia, Polesia i Litwy Józefa Ignacego Kraszewskiego, Оксана Блашків – Дві концепції античності: Йоганн Йоахім Вінкельман vs Фрідріх Ніцше, Галина Горенок – Шекспірівський “Гамлет” в інтерпретаціях Л. С. Виготського, Zbigniew Andres – Wieś i jej kultura w poezji Beaty Obertyńskiej na przykładzie cyklu “Lniane i konopne”, Ольга Дубровська – Українська ода: декілька штрихів до історії жанру, Jolanta Pasterska – Nomada odkrywa nowy ląd. O niedolach i pożytkach emigracji w “Mojej prywatnej Ameryce” Kazimierza Wierzyńskiego, Олег Радченко – Герман Коген і Михайло Бахтін: діалог поколінь і філософських систем, Наталія Гладка – Декілька зауважень до символікі образу Нарциса у європейській культурі, Gustaw Ostasz – O mądrości heroicznej, Роман Мних – “Буття і час” Бруно Шульца, або “Манекени” Мартіна Гайдеґґера, Joanna Rusin – “Piękne i najmilsze z miast jest miasto moje...” Przemyśl we wspomnieniach Zofii z Grodeckich Makuszkowej, Janusz Pasterski – Puls teraźniejszości i ścieżki pamięci. O poezji Krzysztofa Karaska, Марк Гольберг – Порівняльне вивчення слов’янських літератур, проблеми історичної поетики і теорія діалогу, Oksana Weretiuk – Młoda literatura słowiańska a globalizacja (Tekstylia – 2003, Приватна колекція – 2002), Іван Худзей – Вино у творчості Шарля Бодлера, Данило Кузик – “В вині утіха і в вині премудрість”: про один мотив у ранній творчості M. Рильського, Христина Нарепеха – Архів Дмитра Чижевського у бібліотеці Гайдельберзького університету, Оксана Бабелюк – Теоретичні та методологічні підвалини французького постструктуралізму, II. Мовознавство – Językoznawstwo: Halszka Górny – Semantyka i struktura nazw aptek w Rzeszowie, Надія Кушина – Інтонаційний малюнок оригіналу та його переклад (на материалі перекладу Б. Мельника твору І. Франка “Лис Микита”), Agnieszka Myszka – Stereotyp rzeki a językowy obraz hydronimów (na podstawie nazw wodnych powiatu strzyżowskiego), Bożena Taras – Wartość lokalizacyjna lasu w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, Wioletta Kochmańska – Audycja, tekst, dyskurs – rozważania terminologiczne na przykładzie audycji telewizyjnej “Rower Błażeja”, Kazimierz Ożóg – Kilka uwag o języku populizmu polskiego po roku 1989, Jadwiga Lizak – Reklama dla dzieci, Ewa Oronowicz-Kida – Fonetyczne cechy gwarowe w przyśpiewkach ludowych z Radawy w powiecie jarosławskim, III. Рецензії – Recenzje: Данило Кузик – Лукаш Микола. Бібліограф. покажчик./ Уклад. B. Савчин; наук. ред. Р. Зорівчак; ред.-бібліогор. Г. Домбровеска; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені І. Франка, 2003. – 356 с.: іл., порт. (Українська бібліографія. Нова серія. – Ч. 10), Ольга Медвідь – Роксолана Зорівчак: Біобібліографічний покажчик / Уклд. Г. Домбровська, З. Домбровська, У. Романюк. Наук. ред. О. Чередниченко. Автори передмов: О. Чередниченко, А. Содомора. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 368 с. (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 17).

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kulturozofia
Kulturozofia
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)
Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl