ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1 29,40zł

Redakcja: Sabina Grabowska, Radosław Grabowski
ISBN: 978-83-7996-307-2

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 354

Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 29,40 zł (z VAT)

  

Spis treści

 

Rozdział 1. Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich – uwagi wprowadzające – Piotr Uziębło

Literatura

Rozdział 2. Zasady podziału władzy w Holandii – Agnieszka Bień-Kacała

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Organy kontroli

8. Kontrola finansów

9. Inne konstytucyjne organy władzy

10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 3. Zasady podziału władzy w Norwegii – Przemysław Mijal

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Organy kontroli

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 4. Zasady podziału władzy w Belgii – Krzysztof Prokop

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Federalna struktura państwa a zasada trójpodziału władz

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Inne konstytucyjne organy władzy

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 5. Zasady podziału władzy w Luksemburgu – Izabela Wróbel

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Organy kontroli

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 6. Zasady podziału władzy w Wielkiej Brytanii – Krzysztof Urbaniak

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 7. Zasady podziału władzy w Austrii – Piotr Czarny

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Zasada podziału władzy w świetle Konstytucji Austrii z 1920 r.

3. Funkcjonalne, organizacyjne i wertykalne „rozdzielenie władz” w Austrii

4. Podział kompetencji „wewnątrz” poszczególnych gałęzi władzy

5. Mechanizmy wzajemnego oddziaływania między organami różnych gałęzi władzy

6. Władza wykonawcza

7. Władza ustawodawcza

8. Władza sądownicza

9. Organy kontroli

10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 8. Zasady podziału władzy w Liechtensteinie – Artur Olechno

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza wykonawcza

4. Władza ustawodawcza

5. Inne konstytucyjne organy władzy

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

 

Rozdział 9. Zasady podziału władzy w Irlandii – Jakub Rzucidło, Justyna Węgrzyn

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Organy kontroli

8. Kontrola finansów

9. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 10. Zasady podziału władzy w Islandii – Paweł Sadowski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 11. Zasady podziału władzy we Włoszech – Małgorzata Lorencka

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Regionalna struktura państwa a zasada trójpodziału władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Inne konstytucyjne organy władzy

7. Perspektywa reformy konstytucyjnej a zasada podziału władzy

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 12. Zasady podziału władzy w Niemczech – Ryszard Balicki, Karolina Piech

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 13. Zasady podziału władzy w Danii – Anna Młynarska-Sobaczewska

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza wykonawcza i ustawodawcza

4. Władza sądownicza

5. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 14. Zasady podziału władzy we Francji – Anna Chmielarz-Grochal

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza wykonawcza

4. Władza ustawodawcza

5. Wzajemne relacje między władzą wykonawczą i ustawodawczą

6. Władza sądownicza

7. Inne konstytucyjne organy władzy

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 15. Zasady podziału władzy na Cyprze – Katarzyna Dunaj

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza wykonawcza

4. Władza ustawodawcza

5. Władza sądownicza

6. Inne konstytucyjne organy władzy

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 16. Zasady podziału władzy w Monako – Andrzej Jackiewicz

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

4. Zasada podziału władzy a relacje Księstwa Monako z Francją

5. Władza wykonawcza

6. Władza ustawodawcza

7. Władza sądownicza

8. Organy kontroli

9. Kontrola finansów

10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 17. Zasady podziału władzy na Malcie – Artur Olechno

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza i wykonawcza

4. Władza sądownicza

5. Inne konstytucyjne organy władzy

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

. . .

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl