ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o sztuce »
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1 24,15zł

Redakcja naukowa: Ewa Nidecka, Jolanta Wąsacz-Krztoń

ISBN: 978-83-7338-460-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 256

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 

FILOZOFICZNO-ESTETYCZNE KONTEKSTY MUZYKI

Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Definicja muzyki w świetle ideologii i przemian stylistycznych

Ewa Nidecka, Wychowawcza funkcja muzyki wobec problemu kształtowania świadomego odbiorcy

Jolanta Skorek-Münch, Romantyczne dyskusje o muzyce absolutnej

Kinga Fink, Elementy metafizycznej koncepcji muzyki Bohdana Pocieja

 

WYBITNI PEDAGODZY, KONCEPCJE NAUCZANIA MUZYKI

Ewa Fedyczkowska, Profesor Zbigniew Jeżewski (1921–1997), inicjator i założyciel Katedry Wychowania Muzycznego w Rzeszowie

Jiří Kusák, Pedagogical Activities of Arthur Könnemann (1861–1931) in the Context of specialization of Professional Music Education in Ostrava [Pedagog muzyki Arthur Könnemann (1861–1931) w kontekście specjalizacji profesjonalnej edukacji muzycznej w Ostrawie]

Violetta Przerembska, Muzyka – sztuka – wychowanie estetyczne (w świetle koncepcji pedagogicznych Stefana Szumana i ich współczesnych odniesień)

Anita Lehmann, Konwencjonalne i alternatywne strategie ćwiczenia na instrumentach muzycznych

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Edukacja muzyczna w gimnazjach rzeszowskich w dobie autonomii Galicji

Anna Łuczak, Muzyka i matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. Szanse i dylematy nauczania zintegrowanego w świetle badań nauczycieli

Krzysztof Uściłowski, Folklor w muzyce dla dzieci

Monika Hippe, Edukacja muzyczna w USA

Elżbieta Ochwat, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Spojrzenie z perspektywy siedemdziesięciolecia działalności

 

DZIEŁO MUZYCZNE – INTERPRETACJA, PERCEPCJA, RECEPCJA

Karol Medňanský, Georg Philipp Telemann (1681–1767) a jeho Moralistické kantáty TWV 20: 29–34 [Georg Philipp Telemann (1681–1767) i jego Kantaty moralistyczne TWV 20: 29–34]

Stefan Münch, Grand opéra. Sztuka i biznes

Krzysztof Kostrzewa, Muzyka serialna wśród młodzieży

Tereza Pobucká, Polska muzyka współczesna w rozprawach Ondřeja Bednarčíka, pedagoga Uniwersytetu w Ostrawie

Adéla Ziegelbauerová, Pohledy na Varšavský podzim 1956–1976 v českém dobovém tisku [Poglądy na Warszawską Jesień 1956–1976 w czeskiej prasie]

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl