ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym. Studium teoretyczno-empiryczne 18,90zł

Autor: Ewa Tłuczek-Tadla

ISBN: 978-83-7338-740-9

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 228

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Demokracje a koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzenie

1.1. Współczesne teorie demokracji i ich niedomagania

1.2. Społeczeństwo obywatelskie – uwarunkowania historyczne a stan obecny

Konkluzje

 

Rozdział 2. Obecność młodzieży w strukturach społeczeństwa obywatelskiego a stan edukacji obywatelskiej

Wprowadzenie

2.1. Socjalizacyjne i wychowawcze konteksty rozwoju polskiej młodzieży

2.2. Stosunek młodzieży do podstawowych wymiarów polskiej demokracji

2.3. Szkolne i pozaszkolne aspekty edukacji obywatelskiej – założenia a rzeczywistość

2.3.1. Edukacja obywatelska w działalności samorządu uczniowskiego

2.4. Europejski wymiar edukacji obywatelskiej w szkole

Konkluzje

 

Rozdział 3. Polskie organizacje pozarządowe i ich uczestnicy

Wprowadzenie

3.1. Instytucje, zrzeszenia, stowarzyszenia, trzeci sektor – wybrane aspekty terminologiczne

3.2. Rozwój organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku

3.3. Uczestnicy organizacji pozarządowych – ich cechy i motywy uczestnictwa

3.4. Zainteresowanie Polaków sprawami stowarzyszania się i samorządności

3.5. Stowarzyszenie jako organizacja społeczna

3.5.1. Etapy rozwoju stowarzyszeń

3.5.2. Struktura stowarzyszeń społecznych

3.5.3. Stowarzyszenie jako miejsce szczególnego nabywania kompetencji obywatelskich

Konkluzje

 

Rozdział 4. Projekt badawczy

Wprowadzenie

4.1. Metody badawcze

4.2. Cele badań

4.3. Problemy badawcze

4.4. Techniki wykorzystane podczas badań

4.5. Organizacja, teren i przebieg badań

 

Rozdział 5. Z historii stowarzyszenia Parlament Młodzieży z Przemyśla

Wprowadzenie

5.1. Geneza stowarzyszenia

5.2. Rozwój stowarzyszenia

Wnioski z badań

 

Rozdział 6. Liderzy obywatelskości z Parlamentu Młodzieży z Przemyśla

Wprowadzenie

6.1. Teorie przywództwa

6.2. „Super” lider

6.3. Lider

6.4. Lider „zza kurtyny”

6.5. Lider „nieobecny”

Wnioski z badań

 

Rozdział 7. Członkowie Parlamentu Młodzieży z Przemyśla

Wprowadzenie

7.1. Członkowie Parlamentu Młodzieży w latach 1995–2001 na podstawie kart członkowskich oraz opinii liderów i członków o długoletnim stażu

7.2. Typologia członków Parlamentu Młodzieży w oparciu o dane uzyskane z wywiadów

7.2.1. Specyfika członków stowarzyszenia o najdłuższym stażu członkowskim

7.2.2. Specyfika członków stowarzyszenia o średnim zaangażowaniu w jego pracę

7.2.3. Najmłodsi stażem członkowie Parlamentu Młodzieży z Przemyśla

Wnioski z badań

 

Rozdział 8. Działalność stowarzyszenia w świetle opinii uczestników szkoleń organizowanych przez Parlament Młodzieży Województwa Przemyskiego / Parlament Młodzieży z Przemyśla

Wprowadzenie

8.1. Ogólna charakterystyka uzyskanych danych

8.2. Uczestnicy szkoleń – charakterystyka respondentów

8.3. Informacje o szkoleniach oraz powody uczestnictwa w przedsięwzięciach

8.4. Wiedza uczestników szkoleń o stowarzyszeniu

8.5. Charakterystyka szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie z perspektywy uczestników

8.6. Korzyści, jakie uzyskali uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu

8.7. Ocena działalności stowarzyszenia z perspektywy szkoleń, w których uczestniczyła młodzież

Wnioski z badań

 

Rozdział 9. Próba uogólnienia wyników badań

Wprowadzenie

Działalność stowarzyszenia Parlament Młodzieży z Przemyśla w kontekście edukacji obywatelskiej polskiej młodzieży z perspektywy przeanalizowanych dokumentów, doświadczeń członków organizacji i uczestników organizowanych przez nie szkoleń

Wnioski, interpretacje, pytania

 

Zakończenie. Stowarzyszenie młodzieżowe, czyli ku społeczeństwu zaangażowanemu

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przedsiębiorczość akademicka
Przedsiębiorczość akademicka
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991–2008
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991–2008
Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej
Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej
Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny
Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny
Jutro edukacji technicznej
Jutro edukacji technicznej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość na przykładzie języka niemieckiego jako L3
Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość na przykładzie języka niemieckiego jako L3
Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej
Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl