ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia 21,00zł

Redaktor: Józef Łach


ISBN: 978-83-7338-283-1
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 21 zł (z VAT)
Spis treści: Słowo wstępne od redaktora, Janusz Homplewicz – Europejskość jako problem współczesności, I. CZŁOWIEK A WYCHOWANIE W EUROPEJSKIEJ KULTURZE MINIONYCH WIEKÓW. IDEAŁY EDUKACYJNE NAJWIĘKSZYCH WSPÓŁTWÓRCÓW I WYCHOWAWCÓW ORAZ PATRONÓW EUROPY: Józef Łach – ,,Ojciec i wychowawca całej Europy”: Benedykt z Nursji (ok. 480–547), Józef Łach – Europa z ,,dwoma płucami” a Trzeci Świat, Józef Łach – Geniusz kobiet w kształtowaniu właściwego oblicza Europy, II. CZŁOWIEK A WYCHOWANIE. HOMO EUROPEUS W XX/XXI WIEKU A WSPÓŁCZESNE KIERUNKI W WYCHOWANIU CZŁOWIEKA: Józef Łach – Przekraczać samego siebie, Zofia Frączek – Wychowanie a wolność, Beata Szluz – Wychowanie a odpowiedzialność, Anna Śniegulska – Wychowanie a miłość, Józef Łach – Wychowanie a sacrum, Edyta Kos – Wychowanie a rodzina, Józef Łach – Wychowanie a uniwersytety, III. ,,WYZWOLIĆ W NAS MIŁOŚĆ, ÓW HOJNY I BEZINTERESOWNY DAR WŁASNEGO JA”: Józef Łach – Homo europeus w świetle antropologii biblijnej i nauczania Jana Pawła II, Andrzej Garbarz – Wychowanie jako zmaganie się dobra ze złem w nauczaniu Jana Pawła II, Kazimierz Szmyd – Narodowy charakter świadomości a religijność polska, Beata Szluz, Anna Śniegulska – Aneks: Historia powstania i działalności Zakładu Teorii Wychowania, Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji
Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 2
Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 2
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni
Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego
Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Ludzie i muzyka w Krakowie w I połowie XIX wieku
Ludzie i muzyka w Krakowie w I połowie XIX wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl