ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły 17,85zł

Redaktor: Eugenia I. Laska

ISBN: 978-83-7338-306-7
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 276
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 17,85 zł (z VAT)Spis treści: Wstęp,
Krzysztof JakubiakGeneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku, Ryszard Solik – Nauczyciel w obliczu ponowoczesności (uwagi na marginesie pedagogii artystycznej), Stanisław Białogłowicz, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej, Jadwiga Uchyła-Zroski – Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej, Roman Król – W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra, Wojciech Błażejewski – Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych, Józef Szopiński, Iwona Gumienna, Dorota Sówka – Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia, Julita Błasiak – Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów, Anna Wańczyk-Welc – Młodzież akademicka wobec wyznawców innych religii, Lucyna Mac-Czarnik – Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej, Barbara Niżankowska-Półtorak – Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu życia, Magdalena Malik – Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej, Grażyna Łój – Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów – modelowa sylwetka wykładowcy UTW, Mirosław Dymon – Sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela, Barbara Ciżkowicz – Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli, Justyna Sikora – Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia, Tadeusz W. Nowacki – Postawy i wartości – zarys problematyki, Kazimierz M. Czarnecki – Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna charakterystyka (problem do dyskusji), Katarzyna Jurzysta – Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy, Małgorzata Marć, Monika Binkowska-Bury – Współczesny model nauczyciela zawodu w kształceniu pielęgniarek, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwo wobec nauczyciela zawodu, Beata Szluz – Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole, Марта Максимець – Особливості професійного становлення вчителя іноземної мови у процесі культурних змін, Ирина Мыщишин Медиакомпетентность как необходимая составная профессиональной підготовки современного учителя, Наталия Троханяк – Содержание и формы медиаобразовательной деятельности современного учителя, Лариса Ковальчук – Формування іміджу вчителя як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності, Григорій Васянович – Культура мови викладача вищої школи, Notki o Autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Ryzyko zmiany. Struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim
Ryzyko zmiany. Struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Mądrość liścia spadającego. Drobiazgi nie tylko poetyckie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl