ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły 17,85zł

Redaktor: Eugenia I. Laska

ISBN: 978-83-7338-306-7
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 276
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 17,85 zł (z VAT)Spis treści: Wstęp,
Krzysztof JakubiakGeneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku, Ryszard Solik – Nauczyciel w obliczu ponowoczesności (uwagi na marginesie pedagogii artystycznej), Stanisław Białogłowicz, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej, Jadwiga Uchyła-Zroski – Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej, Roman Król – W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra, Wojciech Błażejewski – Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych, Józef Szopiński, Iwona Gumienna, Dorota Sówka – Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia, Julita Błasiak – Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów, Anna Wańczyk-Welc – Młodzież akademicka wobec wyznawców innych religii, Lucyna Mac-Czarnik – Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej, Barbara Niżankowska-Półtorak – Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu życia, Magdalena Malik – Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej, Grażyna Łój – Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów – modelowa sylwetka wykładowcy UTW, Mirosław Dymon – Sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela, Barbara Ciżkowicz – Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli, Justyna Sikora – Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia, Tadeusz W. Nowacki – Postawy i wartości – zarys problematyki, Kazimierz M. Czarnecki – Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna charakterystyka (problem do dyskusji), Katarzyna Jurzysta – Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy, Małgorzata Marć, Monika Binkowska-Bury – Współczesny model nauczyciela zawodu w kształceniu pielęgniarek, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwo wobec nauczyciela zawodu, Beata Szluz – Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole, Марта Максимець – Особливості професійного становлення вчителя іноземної мови у процесі культурних змін, Ирина Мыщишин Медиакомпетентность как необходимая составная профессиональной підготовки современного учителя, Наталия Троханяк – Содержание и формы медиаобразовательной деятельности современного учителя, Лариса Ковальчук – Формування іміджу вчителя як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності, Григорій Васянович – Культура мови викладача вищої школи, Notki o Autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Ryzyko zmiany. Struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim
Ryzyko zmiany. Struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Łańcut 1975–2006
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Łańcut 1975–2006
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl