ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka 18,90zł

Redaktor: Eugenia I. Laska

ISBN: 978-83-7338-317-3
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 294
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 18,90 zł (z VAT)
Spis treści: Wstęp,
Eugenia Potulicka – Dyrektor i nauczyciele w szkole jako organizacji uczącej się, Jerzy Niemiec – Nauczyciele “uwikłani” współczesnością, Stanisław Palka – Doświadczenia z pedagogicznych badań historycznych i porównawczych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, Włodzimierz ProkopiukRyzyko osobowościowo-zawodowych deformacji współczesnych nauczycieli, Kazimierz Szmyd – Nauczyciel wobec kryzysu wartości społecznych i wychowawczych, Tadeusz Michalczyk – Socjologiczne podejście do edukacji, w szczególności do roli ucznia i nauczyciela, Adam Solak – Tischnerowski etos nauczyciela, Beata Krzyszpin Spory o kształt współczesnej edukacji, Piotr Kowolik, Michał Pindera – Kierowanie zmianą w drodze do jakości pracy szkoły, Joanna Borowik – Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego, Anna Karpińska – Neurodydaktyka – perspektywą na sukces w uczeniu (się), Eugenia Iwona Laska W poszukiwaniu wyznaczników edukacyjnej aktywności nauczyciela. Samokształcenie, Ryszard Skrzypniak – Nauczyciel i uczeń w dobie przemian społecznych – wzajemne oczekiwania, Mirosław Cholewiński – Nauczyciel jako lider w obliczu zmian oświatowych, Maria Kocór – Emancypacyjna i instrumentalna świadomość współczesnych nauczycieli, Bożena Dusza – Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia, Jolanta Podolak Zając – Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy, Agata Popławska – Nauczyciel jako dydaktyk wychowawca w percepcji uczniów szkoły podstawowej, Monika Zińczuk – Nauczyciel a niepowodzenia szkolne – jak odnieść edukacyjny sukces?, Michał Pindera, Piotr Kowolik – Funkcje dyrektora szkoły w świetle reformy oświaty, Łukasz Suchecki – Osobowość pedagoga – rzemieślnik czy idealista?, Małgorzata Mikołajczyk – Medialny wizerunek nauczyciela i ucznia w kontekście skandali szkolnych jako źródło fundamentalnych pytań pedagogicznych, Czesław Lewicki – Postawy nauczycieli wobec współczesnych badań pedeutologicznych a ich wiarygodność, Marian Kopczewski, Krystyna Barłóg – Systemy rozproszone – analiza możliwości zastosowania w procesie dydaktycznym, Agnieszka Maliszewska – Wizerunek nauczyciela muzyki – dawniej i dziś, Leszek Pawelski – Program Socrates – ku edukacyjnej Europie, Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz – Kształtowanie tożsamości europejskiej w szkole, Adam Horbowski – Aksjologiczne aspekty portretu nauczyciela, Urszula Gruca-Miąsik – Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości, Halina Drewniak – Kontrowersje wokół egzaminów testowych, Wiesława Walc – Opiekuńcza funkcja szkoły – sfera zapomniana czy zaniedbana?, Małgorzata A. Franciszkowska – Współpraca nauczyciela z rodzicami, Notki o Autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl