ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk 17,85zł

Redaktor: Krystyna Barłóg

 

ISBN: 978-83-7338-333-3 

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 268

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 


 

Liczba dostępnych egzemplarzy: 18
 

Spis treści: Krystyna Barłóg – Wstęp, Krystyna Barłóg Życiorys prof. dra hab. Janusza Homplewicza, Janusz  Homplewicz – Wiązki świateł etyki pedagogicznej w pryzmacie wychowywania niepełnosprawnych, Waldemar Furmanek Klawiatura problemów pedagogiki w pracach Janusza Homplewicza, Jerzy Niemiec Wspomnienie o prawdziwej przyjaźni, tej „na zawsze”, Kazimierz Denek Język jako nośnik wartości. Chrońmy go!, Kazimierz  Szmyd Dziecko i nauczyciel wobec zagrożeń wychowania doby „postnowoczesnej”, Krystyna Barłóg Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju, Aleksandra Mach Z badań nad przystosowaniem psychospołecznym osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Izabela Marczykowska, Anna Potocka Działalność Ośrodka Wczesnej Interwencji jako oferta pomocy dziecku i jego rodzinie, Elżbieta Kłęczek Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Elżbieta Szuty Możliwości wsparcia rehabilitacyjnego niepełnosprawnych dzieci w szkole integracyjnej, Elżbieta Jurkiewicz Z doświadczeń integracji dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej  nr 22 w Rzeszowie, Lucyna Koryl Doświadczenia z pracy terapeutyczno-wychowawczej indywidualnego przypadku dziecka z uszkodzonym słuchem w szkole ogólnodostępnej, Ilona Czyż Problemy komunikacji u dzieci z cechami autystycznymi, Katarzyna Hul – Rehabilitacja społeczna osób niesłyszących poprzez turystykę i sport (oferta wsparcia Polskiego Związku Głuchych w Rzeszowie), Małgorzata Busz – Nowe spojrzenie na rehabilitację – realną możliwością zaspokajania potrzeb  życiowych oraz samorealizacji studentów z dysfunkcją słuchu uczelni rzeszowskich, Joanna Sebastianka – Rodzeństwo pełnosprawne osób niepełnosprawnych intelektualnie, Justyna Bereś Wieloaspektowość i kompleksowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko autystyczne, Magdalena Gołaszewska – Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Notki o Autorach.

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Przez Świat, t. XVIII: Informacje turystyczne z całego świata
Przez Świat, t. XVIII: Informacje turystyczne z całego świata
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl