ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Poetika wyskazywanija w piesach odiesskich dramaturgow Anny Jublonskoj i Aleksandra Mardjana 18,90zł

Tytuł: Поэтика высказывания в пьесах одесских драматургов Анны Яблонской и Александра Марданя

 

Autor: Natalia Maliutina

ISBN: 978-83-7996-290-7

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Содержание

Введение

Глава 1

Констелляция смыслов в Зазеркалье Анны Яблонской

 

1.1. Демифологизация и разрушение метанарративов в драматургии
А. Яблонской (дискурсивные практики в межкультурном пространстве)

1.2. Постмодерная драма-сказка А. Яблонской: дискурс пародии

1.3. Литературность авторского сознания как способ создания мира
в пьесах А. Яблон-ской  

Глава 2

Риторика автора сквозь призму симулякров в пьесах Александра Марданя

 

2.1. Автор и его проект восприятия пьесы в драмах А. Марданя

2.2. Процессы приращивания смысла и контекстная интерпретация пьес
А. Марданя

2.3. Разрушение утопии массового сознания в пьесах А. Марданя (ирония как симу-лякр)

2.4. Чеховская драма в метатеатральной наррации А. Марданя

Вместо заключения

Биография Анны Яблонской

Биография Александра Марданя

Библиография

Аннотация

Abstract

Список авторов

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie
Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie
Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics II
Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics II
Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia
Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia
Linie nieba
Linie nieba
Powesti i małaja proza A.N. Tołstowo: aspiekty hudożestwiennowo swojeobrazija
Powesti i małaja proza A.N. Tołstowo: aspiekty hudożestwiennowo swojeobrazija
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
An Academic Text as a Perceived Barrier to Practising Interdisciplinary Research
An Academic Text as a Perceived Barrier to Practising Interdisciplinary Research
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl