ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Matematyka »
Wstęp do logiki i teorii mnogości 15,75zł

Autorzy: Urszula Dudziak, Józef Drewniak

ISBN: 978-83-7338-790-4

Rodzaj publikacji: skrypt

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 158

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Rachunek zdań

1.1. Zdanie logiczne i warunek zdaniowy

1.2. Tautologie. Reguły dowodzenia

1.3. Zadania

 

Rozdział 2. Rachunek kwantyfikatorów

2.1. Kwantyfikatory i warunki zdaniowe

2.2. Tautologie rachunku kwantyfikatorów

2.3. Zadania

 

Rozdział 3. Rachunek zbiorów

3.1. Działania na zbiorach

3.2. Działania uogólnione na zbiorach

3.3. Zadania

 

Rozdział 4. Liczby naturalne

4.1. Aksjomatyka Peano

4.2. Indukcja matematyczna

4.3. Rekurencja

4.4. Zadania

 

Rozdział 5. Rachunek relacji

5.1. Iloczyn kartezjański zbiorów

5.2. Działania na relacjach

5.3. Klasyfikacja relacji      

5.4. Obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez relacje

5.5. Relacje na zbiorach skończonych

5.6. Zadania

 

Rozdział 6. Funkcje

6.1. Funkcje jako relacje

6.2. Własności funkcji

6.3. Obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez funkcje

6.4. Zadania

 

Rozdział 7. Relacje równoważności

7.1. Klasy abstrakcji i zbiór ilorazowy

7.2. Zasada abstrakcji

7.3. Konstrukcje zbiorów liczbowych

7.4. Zadania

 

Rozdział 8. Moce zbiorów

8.1. Równoliczność zbiorów

8.2. Zbiory skończone i nieskończone

8.3. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

8.4. Zadania

 

Rozdział 9. Relacje porządku

9.1. Porządek częściowy, ostry i liniowy

9.2. Elementy w zbiorze uporządkowanym

9.3. Porządek gęsty, dobry i ciągły

9.4. Zadania

 

Dodatek A. Elementy teorii krat

A.1. Podstawowe własności

A.2. Kraty rozdzielne

A.3. Kraty zupełne

A.4. Kraty Boole’a i kraty modularne

A.5. Zadania

 

Dodatek B. Rachunek zbiorów rozmytych

B.1. Zbiory rozmyte

B.2. Relacje rozmyte

B.3. Relacje rozmyte w zbiorze X

B.4. Podstawy logiki rozmytej

B.5. Zadania

 

Skorowidz

 

Bibliografia

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl