ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Matematyka »
Elementy matematyki dyskretnej 26,25zł

Autorzy: Piotr Pusz

ISBN: 978-83-7996-515-1

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 166

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

1. ELEMENTY LOGIKI MATEMATYCZNEJ

1.1.    Podstawowe definicje

1.2.    Tautologie

1.3.    Kwantyfikatory i prawa ich dotyczące

1.4.    Elementy logik wielowartościowych

1.4.1. Trójwartościowy system Łukasiewicza L3

1.4.2.  n-wartościowy system Ln rachunku zdań

1.5.    Reguły dowodzenia

1.6.    Zadania

2. ELEMENTY TEORII ZBIORÓW

2.1.    Podstawowe definicje

2.2.    Funkcje charakterystyczne zbiorów

2.3.    Zbiory rozmyte

2.4.    Multizbiory

2.5.    Zadania

3. RELACJE

3.1.    Podstawowe definicje

3.2.    Własności relacji

3.3.    Relacje równoważnościowe

3.4.    Relacje porządkujące

3.5.    Działania

3.6.    Zadania

4. INDUKCJA MATEMATYCZNA

4.1.    Aksjomatyka Peano

4.2.    Przykłady

4.3.    Zadania

5. ELEMENTY TEORII PODZIELNOŚCI

5.1.    Podzielność liczb całkowitych

5.2.    Liczby pierwsze

5.3.    Liczby złożone

5.4.    Równania diofantyczne

5.5.    Kongruencje

5.5.1. Własności kongruencji

5.5.2. Cechy podzielności

5.5.3. Rozwiązywanie kongruencji

5.5.4. Chińskie twierdzenie o resztach

5.6.   Zadania

6. RÓWNANIA REKURENCYJNE

6.1.   Wprowadzenie

6.2.   Równania rekurencyjne liniowe o stałych współczynnikach        

6.2.1. Równania rekurencyjne liniowe rzędu pierwszego o stałych współczynnikach

6.2.2. Równania rekurencyjne o pierwiastkach rzeczywistych

6.2.3. Równania rekurencyjne o pierwiastkach zespolonych      

6.3.   Rozwiązywanie równań rekurencyjnych za pomocą funkcji tworzących 

6.4.   Zadania

7. ELEMENTY KOMBINATORYKI

7.1.  Schematy kombinatoryczne

7.2.  Zasada szufladkowa Dirichleta

7.3.  Zadania

8. PRAWDOPODOBIEŃSTWO DYSKRETNE

8.1.   Wprowadzenie

8.2.   Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

8.2.1. Zdarzenie a jego prawdopodobieństwo     

8.2.2. Prawdopodobieństwo warunkowe

8.2.3. Prawdopodobieństwa całkowite

8.2.4. Wzór Bayesa

8.2.5. Zdarzenia niezależne

8.3.    Wybrane schematy prawdopodobieństwa

8.3.1. Schemat Bernoulliego

8.3.2. Schemat Poissona

8.3.3. Schemat Pascala

8.4.    Dyskretna zmienna losowa jednowymiarowa

8.4.1. Podstawowe definicje

8.4.2. Parametry zmiennej losowej

8.4.3. Wybrane rozkłady zmiennej losowej

8.5.    Zadania

9. WSPÓŁCZYNNIKI DWUMIANOWE, LICZBY BERNOULLIEGO I FIBONACCIEGO

9.1.    Pojęcie współczynnika dwumianowego

9.2.    Liczby Bernoulliego

9.3.    Liczby Fibonacciego

9.4.    Zadania

10. ELEMENTY ALGEBR BOOLE'A

10.1.   Definicja algebry Boole'a

10.2.   Wybrane własności algebr Boole'a

10.3.   Funkcje boolowskie

10.4.   Wyrażenia boolowskie

10.5.   Zadania

11. WYBRANE WŁASNOŚCI GRAFÓW

11.1.   Podstawowe pojęcia teorii grafów

11.2.   Zagadnienie mostów królewieckich

11.3.   Zadanie komiwojażera

11.4.   Zagadnienie czterech barw

11.5.   Wybrane algorytmy przeszukiwania grafów

11.5.1. Algorytm przeszukiwania grafu w głąb

11.5.2. Algorytm przeszukiwania grafu wszerz

11.5.3. Algorytm wyszukiwania w grafie cyklu Eulera

11.5.4. Algorytm przeszukiwania grafów ważonych

11.6.   Zadania

LITERATURA

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli
Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli
Dąb w ogrodzie. Światło jako obiekt w malarstwie
Dąb w ogrodzie. Światło jako obiekt w malarstwie
Career Paths 1: Translating Medical Text
Career Paths 1: Translating Medical Text
Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara
Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl