ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego 15,75zł

Autor: Krzysztof Gutkowski

ISBN: 978-83-7338-704-1

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 124

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

 

Wykaz skrótów

 

1. Wstęp

 

2. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby – charakterystyka

 

3. Hipotetyczne mechanizmy autoimmunologicznego zapalenia wątroby

3.1. Rola głównego układu zgodności tkankowej

3.2. Immunologiczne mechanizmy efektorowe i regulacyjne

 

4. Podstawy etiopatogenezy procesu włóknienia wątroby

4.1. Macierz zewnątrzkomórkowa

4.1.1. Źródła macierzy zewnątrzkomórkowej

4.1.2. Biologiczna aktywność macierzy zewnątrzkomórkowej

4.1.3. Degradacja macierzy zewnątrzkomórkowej

4.2. Aktywacja komórek gwiaździstych

 

5. Ocena aktywności zapalnej i zaawansowania  włóknienia w przewlekłych chorobach wątroby

5.1. Opisowe systemy oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia

5.1.1. Aktywność zapalna

5.1.2. Włóknienie

5.2. Punktowe systemy oceny aktywności zapalnej i stopnia włóknienia

5.2.1. Aktywność zapalna

5.2.2. Stopień włóknienia

 

6. Nieinwazyjna diagnostyka zapalenia i włóknienia wątroby

6.1. Biologiczne markery zapalenia wątroby

6.2. Biologiczne markery włóknienia wątroby

6.2.1. Pośrednie markery włóknienia

6.2.2. Bezpośrednie markery włóknienia

6.2.2.1. Markery związane z odkładaniem macierzy zewnątrzkomórkowej

6.2.2.2. Markery związane z rozpadem macierzy zewnątrzkomórkowej

6.2.3. Cytokiny związane z procesem włóknienia

6.3. Elastografia ultradźwiękowa i rezonansu magnetycznego

 

7. Założenia i cele pracy

 

8. Badana populacja

8.1. Grupa treningowa

8.2. Grupa walidacyjna

8.3. Grupa kontrolna

 

9. Metody

9.1. Badania laboratoryjne

9.1.1. Morfologia krwi i badania  biochemiczne

9.1.2. Pomiary surowiczych stężeń IL-17 i jej aktywatorów

9.2. Histopatologiczna ocena bioptatów wątroby

9.3. Nieinwazyjne modele oceniające stopień włóknienia wątroby opracowane dla chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

9.4. Metodologia tworzenia własnych nieinwazyjnych modeli oceniających zaawansowanie zmian zapalnych i włóknienia w tkance wątrobowej

9.5. Metody analiz statystycznych

 

10. Wyniki

10.1. Cytokiny

10.1.1. Surowicze stężenia cytokin

10.1.2. Zależności między stężeniami cytokin a indeksem aktywności zapalnej

10.1.3. Zależności między surowiczymi stężeniami IL-6 i białka C reaktywnego

10.2. Aktywność zapalna

10.2.1. Analiza wstępna

10.2.2. Modele własne oceniające aktywność zapalną w oparciu o analizę regresji

10.2.2.1. Model bez uwzględnienia cytokin

10.2.2.1.1. Analiza ROC dla modelu AZW-Grading-1

10.2.2.1.2. Walidacja modelu AZW-Grading-1

10.2.2.2. Model uwzględniający cytokiny

10.2.2.2.1. Analiza ROC dla modelu AZW-Grading-2

10.3. Stopień włóknienia

10.3.1. Analiza wstępna

10.3.2. Weryfikacja przydatności modeli opracowanych dla chorych z PWZW-C w ocenie zaawansowania włóknienia u chorych na AZW

10.3.3. Model własny oceniający zaawansowanie włóknienia w oparciu o analizę regresji

10.3.3.1. Analiza ROC dla modelu AZW-Staging

10.3.3.2. Walidacja modelu AZW-Staging

 

11. Dyskusja

11.1. Badana populacja

11.1.1. Badania biochemiczne

11.1.2. Badanie histologiczne

11.2. Cytokiny

11.3. Aktywność zapalna

11.3.1. Analiza regresji

11.3.2. Analiza ROC

11.4. Włóknienie

11.4.1. Przydatność diagnostyczna wybranych modeli w ocenie zaawansowania włóknienia

11.4.2. Analiza regresji

11.4.3. Analiza ROC

 

12. Wnioski

 

13. Piśmiennictwo

 

14. Wykaz tabel

 

15. Wykaz rycin

 

16. Streszczenie

 

17. Summary

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Realia muzyki polskiej  w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
Realia muzyki polskiej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem  młodzieży akademickiej
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl