ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2 13,65zł

Redaktorzy: Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć

ISBN: 978-83-7338-742-3

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 136

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 13,65 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Wstęp, Monika Binkowska-Bury – Kształcenie pielęgniarek w zakresie telepielęgniarstwa, Anna Bednarek, Monika Zalewska – Przygotowanie dzieci z mukowiscydozą do samoopieki, Waldemar Burzyński, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz – Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby typu A na terenie województwa podkarpackiego na tle Polski i świata. Czy grozi nam epidemia wyrównawcza?, Lucyna Boratyn-Dubiel, Barbara Gugała, Barbara Dudek – Zapotrzebowanie na edukację w zakresie zmiany stylu życia pacjentów z POCHP, Zdzisława Chmiel, Monika Binkowska-Bury, Kamila Łuczak,  Paweł Januszewicz – Zrozumienie i interpretacja wyników pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przez pacjentów, Dorota Alicja Chodkowska, Ewa Szeląg – Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość życia chorych hemodializowanych, Edyta Guty, Małgorzata Dziechciaż, Agata Wojtowicz, Janusz Schabowski – Zapotrzebowanie na działania edukacyjne wobec osób z problemem trzymania moczu, Anna Iwanicka-Maciura, Paulina Szewerniak – Wiedza i postawy studentów wobec chorych z depresją, Ewa Kobos – Edukacja zdrowotna rodzin w kontekście zachowań zdrowotnych członków rodziny dziecka z cukrzycą typu 1, Tadeusz Paweł Wasilewski – Wybrane elementy jakości usług medycznych w subiektywnej ocenie pacjentów z usz­kodzeniami półkulowymi mózgu.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Badania naukowe w rehabilitacji
Badania naukowe w rehabilitacji
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967–2012. Zarys problematyki
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl