ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XI, z. 1 15,75zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 2082-369X

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 144

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Contents, Od redakcji, Prace Oryginalne: Małgorzata Fudala, Waldemar Brola, Jan Czernicki  Stan funkcjonalny chorych trzy lata po udarze mózgu w zależności od powikłań neurologicznych i ogólnomedycznych, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Agnieszka Guzik, Krzysztof Kołodziej Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie chodu i równowagi osób po udarze mózgu, Joanna Kostka, Małgorzata Kilon, Magdalena Pruszyńska, Jan Czernicki Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na sprawność chodu pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, Romana Wróbel, Anna Kremska, Bernadeta Kołodziej, Edyta Barnaś Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu  w populacji kobiet po 40. roku życia, Aleksandra Słopiecka, Grażyna Wiraszka Zachowania kobiet w zakresie profilaktyki  chorób narządów płciowych, Maria Kózka, Barbara Prażmowska, Małgorzata Dziedzic, Maria Semczak Styl życia kobiet w okresie menopauzalnym – badania wstępne, Anna Kremska, Romana Wróbel, Bernadeta Kołodziej, Edyta Barnaś – Zachowania seksualne kobiet w ciąży, Małgorzata Nagórska, Özlem Karabulutlu, Katarzyna Wardak, Monika Binkowska-Bury Infekcje HPV – wiedza studentów pielęgniarstwa  na przykładzie Polski i Turcji, Magdalena Kakareko, Ewa Jabłońska, Jakub Jabłoński, Wioletta Ratajczak-Wrona Wpływ rhIL-17 na ekspresję TLR2 i białek apoptotycznych  w ludzkich neutrofilach, Monika Grądalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska Analiza epidemiologiczna zachorowalności i umieralności  na raka piersi z uwzględnieniem skryningu w województwie podkarpackim w latach 1999–2010, Prace Poglądowe: Wojciech Cendrowski Wybrane predyktory zwiększają szansę skutecznego leczenia interferonem beta chorych na stwardnienie rozsiane, Edyta Kwilosz – Powikłania otyłości w wieku dziecięcym, Regulamin ogłaszania prac.

 

 

Contents: Editorial, OrIginal papers: Małgorzata Fudala, Waldemar Brola, Jan Czernicki  Functional status of patients after stroke depending on neurological and medical complications in three years follow-up, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Agnieszka Guzik, Krzysztof Kołodziej – Evaluation of the effectiveness of selected scales and methods used in the assessment of gait and balance after a cerebral stroke, Joanna Kostka, Małgorzata Kilon, Magdalena Pruszyńska, Jan Czernicki – Influence of physiotherapy on gait performance of patients after hip replacement, Romana Wróbel, Anna Kremska, Bernadeta Kołodziej, Edyta Barnaś – The frequency of urinary incontinence among Polish women after 40 years old, Aleksandra Słopiecka, Grażyna Wiraszka Women’s attitudes towards reproductive system disease prevention, Maria Kózka, Barbara Prażmowska, Małgorzata Dziedzic, Maria Semczak Women’s Lifestyle during Menopause Transition Years (Perimenopause) – Introductory Research, Anna Kremska, Romana Wróbel, Bernadeta Kołodziej, Edyta Barnaś Sexual behaviour of women in pregnancy, Małgorzata Nagórska, Özlem Karabulutlu, Katarzyna Wardak, Monika Binkowska-Bury Hpv infections – knowledge among nursing students  from Poland and Turkey, Magdalena Kakareko, Ewa Jabłońska, Jakub Jabłoński, Wioletta Ratajczak-Wrona Effect of rhIL-17 on the expression of TLR2 and apoptotic proteins in human neutrophils, Monika Grądalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska – Epidemiological analysis of morbidity and mortality from breast cancer including screening in Podkarpackie voivodeship in the years 1999–2010, Review papers: Wojciech Cendrowski Selected predictors increase the chance of effective interferon beta treatment in patients with multiple sclerosis, Edyta Kwilosz Complications of obesity in childhood, instructions for autHors.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl