ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XI, z. 2 15,75zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 2082-369X

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 128

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 (z VAT)

 

 

Spis treści: Contents, Od redakcji: Prace Oryginalne: Andrzej Kleinrok, Daniel Płaczkiewicz, Paweł Stefańczyk, Katarzyna Kudrelek Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych i klinicznych na stopień niepełnosprawności pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu, Daniela Milka, Bartosz Kmita, Grzegorz Bajor, Małgorzata Jachacz-Łopata, Wirginia Likus – Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u lekarzy stomatologów, Maciej Biały, Agata Dziewońska, Magdalena Sroka-Buszydlik – Wiarygodność pomiaru przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego z wykorzystaniem ultrasonografii, Justyna Rykała, Sławomir Snela, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska, Joanna Nowicka, Waldemar Kosiba – Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7–10 lat, Dariusz Boguszewski, Beata Świderska, Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Białoszewski – Ocena skuteczności dogoterapii w rehabilitacji dzieci z zespołem Downa. Doniesienie wstępne, Malwina Pawlik, Bożenna Karczmarek-Borowska – Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii, Jaroslav Stančiak, Maria Kopáčiková – Behaviour of pregnant women, Prace Poglądowe: Bogumił Lewandowski, Wojciech Niedziela, Sebastian de Sternberg Stojałowski, Joanna Wojnar, Krzysztof Martiszek – Przykry zapach z ust (halitosis), problem nie tylko stomatologiczny, Janina Drozd, Elżbieta Anuszewska – Czarna jagoda – perspektywy nowych zastosowań w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób cywilizacyjnych, Lidia Perenc – Udary niedokrwienne mózgu u dzieci – przegląd piśmiennictwa, Prace Kazuistyczne: Grzegorz Raba – Problemy diagnostyczne w przebiegu leczenia podwójnej macicy – opis przypadku, Karolina Syrek-Kaplita, Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Sałek­, Ludmiła Fudali – Chłoniak złośliwy czy choroba Kikuchi-Fujimoto – opis przypadku, Recenzja: Józef Ryżko – Recenzja „Atlasu kliniczno- patologicznego nieswoistych zapalnych chorób jelit” red. Jarosław Wejman i Witold Batnik. Termedia Wydawnictwo Medyczne. Poznań 2011, Regulamin ogłaszania prac.

 

 

Contents: Editorial, OrIginal papers: Andrzej Kleinrok, Daniel Płaczkiewicz, Paweł Stefańczyk, Katarzyna Kudrelek – The effect of selected socio-demographic and clinical factors on the degree of disability of patients hospitalized for stroke, Daniela Milka, Bartosz Kmita, Grzegorz Bajor, Małgorzata Jachacz-Łopata, Wirginia Likus – Dentists’ low back pain, Maciej Biały, Agata Dziewońska, Magdalena Sroka-Buszydlik – Reliability of measurement of lumbar multifidus thickness using ultrasonography, Justyna Rykała, Sławomir Snela, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska, Joanna Nowicka, Waldemar Kosiba – Evaluation parameters of longitudinal and transverse arches of the feet in both non-weight bearing and weight-bearing conditions in children aged from 7 to 10, Dariusz Boguszewski, Beata Świderska, Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Białoszewski – Evaluation of the effectiveness of the dog-assisted therapy in the rehabilitation of children with Down syndrome. Preliminary report, Malwina Pawlik, Bożenna Karczmarek-Borowska – Acceptance of cancer in women after mastectomy, Jaroslav Stančiak, Maria Kopáčiková – Behaviour of pregnant women, Review papers: Bogumił Lewandowski, Wojciech Niedziela, Sebastian de Sternberg Stojałowski, Joanna Wojnar, Krzysztof Martiszek  Malodor (halitosis) – not only a dental problem, Janina Drozd, Elżbieta Anuszewska – Bilberry plant – prospects of new applications in prevention and supportive treatment of civilisation diseases, Lidia Perenc – Ischemic strokes in children – review of the related literature, casuistic papers: Grzegorz Raba – The diagnostic problems during a treatment of the double uterus – a case report, Karolina Syrek-Kaplita, Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Sałek, Ludmiła Fudali – Malignant lymphoma or Kikuchi-Fujimoto disease – case report, Review: Józef Ryżko – Review of „Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych zapalnych chorób jelit” edited by Jaroslaw Wejman and Witold Batnik. Termedia Medical Publishing House. Poznań 2011, instructions for autHors.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl