ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej 10,50zł

Autor: Monika Binkowska-Bury

ISBN: 978-83-7338-984-7

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 136

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Od autorki

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Uwarunkowania stanu zdrowia młodzieży akademickiej

1.1. Pojęcie zdrowia i jego uwarunkowania

1.2. Stan zdrowia młodzieży akademickiej

 

Rozdział 2

Zachowania związane ze zdrowiem młodzieży akademickiej

2.1. Stosowanie leków

2.2. Używanie nowych narkotyków syntetycznych (dopalaczy)

2.3. Używanie narkotyków

2.4. Spożywanie alkoholu

2.5. Palenie tytoniu

 

Rozdział 3

Metodologiczne podstawy pracy

3.1. Cel badań

3.2. Cele szczegółowe badań

3.3. Charakterystyka badanej grupy

3.4. Metody i narzędzia badawcze

 

Rozdział 4

Wyniki badań własnych

4.1. Samoocena zdrowia

4.2. Wyniki badań uzyskane na podstawie Inwentarza Zachowań Zdrowotnych

4.3. Samoocena zdrowia i wybrane czynniki socjodemograficzne a nasilenie zachowań zdrowotnych

4.4. Stosowanie leków jako kolejny parametr w kategoriach zachowań związanych ze zdrowiem

4.5. Charakterystyka wybranych zachowań ryzykownych w środowisku młodzieży akademickiej

4.6. Samoocena zdrowia i wybrane czynniki socjodemograficzne a zachowania ryzykowne

4.7. Charakterystyka zażywania nowych narkotyków syntetycznych (dopalaczy)

4.8. Charakterystyka zażywania narkotyków

4.9. Charakterystyka stosowania napojów alkoholowych

4.10. Charakterystyka palenia papierosów

4.11. Analiza związku w 2009 i 2012 roku pomiędzy wybranymi czynnikami socjodemograficznymi, takimi jak: płeć, miejsce stałego zamieszkania, miejsce zamieszkania podczas studiów, sytuacja materialna, studiowany kierunek

 

Rozdział 5

Dyskusja

5.1. Wstęp

5.2. Samoocena zdrowia studentów w latach 2009 i 2012

5.3. Zmiana nasilenia zachowań zdrowotnych młodzieży akademickiej z uwzględnieniem samooceny zdrowia i wybranych czynników socjodemograficznych w latach 2009 i 2012

5.4. Stosowanie leków jako kolejny parametr zachowań zdrowotnych w latach 2009 i 2012

5.5. Charakterystyka wybranych zachowań antyzdrowotnych studentów z uwzględnieniem samooceny zdrowia i wybranych czynników socjodemograficznych w latach 2009 i 2012

 

Rozdział 6

Wnioski

 

Piśmiennictwo

 

Spis tabel i wykresów

 

Streszczenie

 

Summary

 

Aneks

 

Indeks rzeczowy

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems)
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy)
Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Realia muzyki polskiej  w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
Realia muzyki polskiej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego
Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl